Розробки уроків - Українська мова. 8 клас. ІІ семестр - 2016 рік

Урок № 37. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ СЛОВА В РЕЧЕННЯХ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (ПОВТОРЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ). КОМА МІЖ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ РЕЧЕННЯ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання восьмикласників про однорідні члени речення, удосконалити вміння знаходити узагальнювальні слова при них, домогтися засвоєння учнями правил уживання коми в реченнях з однорідними членами;

✵ розвивальна: розвивати загальнопізнавальні вміння правильно інтонувати речення з однорідними членами при узагальнювальних словах; розвивати навички поширювати речення узагальнювальними словами, будувати висловлювання з використанням узагальнювальних слів;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного матеріалу виховувати повагу до видатних українських архітекторів, познайомити восьмикласників з архітектурними традиціями на теренах України.

Внутрішньопредметні зв'язки:

✵ Лексикологія: засвоєння нових слів.

✵ Культура мовлення і стилістика: правильна побудова та інтонація речень з однорідними членами при узагальнювальних словах.

✵ Текст (риторичний аспект): використання однорідних членів речення й узагальнювальних слів у текстах художнього стилю.

Міжпредметні зв'язки: узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами як засіб художньої виразності (література).

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ Й ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Практична робота

► Прочитати (або прослухати) текст, визначити тип і стиль його мовлення.

СТАРОДАВНЯ АРХІТЕКТУРА

Архітектурна традиція на теренах України пройшла довгий історичний шлях розвитку. Найстарші пам’ятки монументальної, мурованої архітектури походять із побережжя Чорного моря — з колишніх грецьких колоній, які сягають VIII—VIIст. до н. е. Це такі міста — Тіра над лиманом Дністра, Ольвія над лиманом Південного Буга, Херсонес коло сучасного Севастополя, Феодосія Пантікапей (сучасна Керч), Фанагорія навпроти Керчі, Тамань тощо.

Досліди збережених незначних решток античних будов та інших мистецьких творів указують, що спочатку VIII—VII ст. до н. е. Причорномор’я мало вплив онійського стилю, а з V ст. тут поширюються зразки афінського та з початком нової ери до ІІ ст. римського будівництва. Знайдені фундаменти оборонних мурів міст, житлових будинків храму Аполлона в Ольвії й різні уламки колон капітелей тощо — усе вказує на відмінність їх від чисто грецьких зразків — античних і малоазійських.

► З’ясувати лексичне значення незрозумілих слів.

► Знайти речення з однорідними членами. У яких із речень є узагальнювальні слова? Записати ці речення, розставляючи розділові знаки.

Спостереження над мовним матеріалом

► Прочитати текст. Дібрати заголовок, який би розкривав тему висловлювання. Знайти і назвати однорідні члени речення, використані автором.

Важливе місце в історії архітектури Києва посідають батько й син Беретті.

Вікентій Іванович із 1837 року жив у Києві, де спорудив багато будівель: основний корпус Університету святого Володимира (1837-1843), університетську обсерваторію та Інститут шляхетних дівчат. Архітектурна творчість Беретті-старшого дійшла до наших днів і досі є окрасою Києва.

Його син — Олександр Вікентійович (1816-1895) з 1840 року опиняється в Києві. Беретті-молодший — автор низки архітектурних проектів, які так само донині визначають класицистичне обличчя столиці.

Перша київська гімназія (1850; нині гуманітарний корпус Національного університету ім. Т. Г. Шевченка), Анатомічний театр, триповерховий готель «Європейський» — усе це будівлі, у створенні яких брав участь син Вікентія Івановича.

► Виписати речення з однорідними членами, накреслити їх схеми. Пояснити розділові знаки.

Творча робота

► Прочитати подані речення, трансформувати їх так, щоб при однорідних членах стояли узагальнювальні слова.

1. Архітектурне мистецтво V-VI ст. стояло в Причорномор’ї дуже високо, бо приходило з Греції, Малої Азії та Кавказу. 2. З виникненням Київської Русі укріплення, палаци, церкви будували з дерева. 3. З реформуванням візантійського стилю з’явилися витягнуті вгору бані київських церков, специфічна кольорова гама розписів, фресок і мозаїк. 4. Десятинна церква, побудована Володимиром Великим близько 988-996 рр., всередині була пишно прибрана мармуровим обличкуванням, різьбами, кахлями, фресками й мозаїками. 5. Характерною ознакою багатьох церков були опасання, тобто галерейки, що оточували будову з півдня, півночі та заходу.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

► Прочитати текст і виконати завдання 1-3.

1. У XVI-XVII ст. в Україні поширився стиль Ренесансу, який найяскравіше відобразився в архітектурі Львова. 2. Справжнім архітектурним ансамблем Львів роблять нашарування епох та поєднання різних архітектурних стилів. 3. Більшість шедеврів українського бароко не збереглися через різні причини: більшовицьку політику, руйнації храмів, через відгалуження стилю («козацьке бароко» було представлене дерев’яними церквами). 4. Остаточне формування більшості ансамблів українських монастирів відбулося в епоху бароко, і монастирям Придніпров’я, і Лівобережної України, і Софійському ансамблю, і Видубицькому монастирю — всім будівлям надавалося єдине стильове обличчя.

2. Поширеними однорідними членами ускладнено речення...

А перше;   Б друге;

В третє;   Г такого нема.

3. Узагальнювальне слово перед однорідними членами стоїть у реченні.

А першому;   Б другому;

В третьому;   Г четвертому.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити