Розробки уроків - Українська мова. 8 клас. ІІ семестр - 2016 рік

Урок № 42. ЗВЕРТАННЯ НЕПОШИРЕНІ І ПОШИРЕНІ. РИТОРИЧНЕ ЗВЕРТАННЯ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання восьмикласників про звертання, їхню стилістичну роль у мовленні;

✵ розвивальна: розвивати вміння знаходити в реченнях поширені й непоширені звертання, правильно інтонувати речення зі звертаннями; формувати загальнопізнавальні вміння визначати спосіб морфологічного вираження звертань; удосконалити творчі вміння складати речення зі звертаннями за опорними словами, за моделями;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати шанобливе ставлення до сімейних цінностей, традиційної родинної обрядовості.

Внутрішньопредметні зв'язки:

✵ Культура мовлення і стилістика: використання звертань для передання ставлення до адресата, дотримання правильної інтонації в реченнях зі звертаннями.

✵ Текст (риторичний аспект): використання морфологічних і синтаксичних засобів привернення уваги слухачів та вираження особистого ставлення до висловленого.

Міжпредметні зв'язки: використання риторичних звертань у художньому творі (література).

✵ Лексикологія: засвоєння прислів'їв і приказок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Пошуково-вибірковий диктант

► Прослухати тексти. Визначити їх тему й основну думку. Знайти й виписати звертання: поширені в першу колонку, а непоширені — у другу.

ОЙ НЕ ШУМИ, ЛУЖЕ, ДУЖЕ

Ой не шуми, луже, дуже,

Ти, зелений гаю,

Не завдавай серцю туги,

Бо я в чужім краю.

Летить орел, летить орел,

Бо він крила має.

Полеть, полеть, сивий орле,

Де родина моя.

Та не кажи, сивий орле,

Що я тут бідую,

А кажи, сивий орле,

Що я тут паную.

► З’ясувати лексичне значення виділених слів. Дібрати прислів’я і приказки за темою «Родинне життя».

Родина — група людей, що складається з чоловіка, жінки, дітей та інших близьких родичів, які живуть разом; сім’я.

Кум (а) — хрещена мати щодо батьків хрещеника.

Кумівство — духовна спорідненість, яка виникає в результаті здійснення Таїнства Хрещення між хрещеним батьком, хрещеною матір’ю та батьками дитини.

Довідка

До свого роду — хоч через воду. Рід великий, а пообідать ніде.

✵ Рідня — серед дня, а як сонце сховається, то й не родичається.

✵ Живуть між собою, як риба з водою.

✵ Нащо й ліпший клад, коли в сім’ї лад.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Дослідження-спостереження над мовним матеріалом

► Розглянути таблицю, спроектовану на екрані. Визначити, чим відрізняється риторичне звертання від звичайного.

Риторичне звертання

Звертання

Це риторична фігура, яка полягає в тому, що висловлення адресується до неживого предмета, абстрактного поняття, відсутньої особи, чим посилюється його виразність

Це слово або декілька слів, що називають особу або предмет, до якого звернена мова

Значення: не має на межі дійсного контакту з особою, предметом або явищем, до якого звертаються, і служить лише для того, щоб привернути до нього увагу читача й висловити ставлення мовця. Україна моя! Чисті хвилі ланів,

Променисті міста, голубінь легкокрила!

Значення: має на меті дійсний контакт з особою, предметом або явищем.

Ой матінко-вишенько, що без тебе

лишенько,

Ой ненько ж моя, тонка гілко, як без

тебе гірко.

Що тебе ж ні купити, ані заслужити,

Що без тебе, ненько моя, горе в світі жити

Практична робота

Виконання за підручником вправи Творче конструювання

► Записати подані іменники у кличному відмінку. Увести утворені форми у прості речення.

Мама, тато, бабуся, дідусь, брат, сестра, кум, кума, невістка, друг, чоловік, дружина.

Вибіркова робота

► Виразно прочитати уривки з усної народної творчості. Виписати речення, у яких є риторичні звертання, визначити їх будову.

1. Ой си..., миленька, голубко сивенька, щоб була здоровенька (Народна пісня). 2. Земле рідна! Мозок мій світліє... (В. Симоненко) 3. Ой Василю, Василечку, моє серденятко, не ходи ти у дорогу... (Народна пісня) 4. Верни до мене, пам’яте моя! (В. Стук) 5. Добрий ранок, моє одинокосте! (Л. Костенко) 6. Гей, кобзо моя, бандуро моя, веселіш заграйте! 7. «Ой степу! О Луже Великий! Ти будеш — лише море пшениці і жита, прорізане стрілами колій» (В. Еллан- Блакитний). 8. Благословенна будь, моя незаймана дівиця Десно. Далека красо моя! (О. Довженко)

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

VІ. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

VІІ. ПІДСУМОК УРОКУ

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виписати з родинно-побутових пісень три речення з риторичними звертаннями, два речення з поширеними і два речення з непоширеними звертаннями.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити