Розробки уроків - Українська мова. 8 клас. ІІ семестр - 2016 рік

Урок № 33. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ (ЗІ СПОЛУЧНИКОВИМ, БЕЗСПОЛУЧНИКОВИМ І ЗМІШАНИМ ЗВ'ЯЗКОМ). ПОШИРЕНІ ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. СМИСЛОВІ ВІДНОШЕННЯ МІЖ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ РЕЧЕННЯ (ЄДНАЛЬНІ, ПРОТИСТАВНІ, РОЗДІЛОВІ)

Урок № 34. РЕЧЕННЯ З КІЛЬКОМА РЯДАМИ ОДНОРІДНИХ ЧЛЕНІВ

Урок № 35. ОДНОРІДНІ Й НЕОДНОРІДНІ ОЗНАЧЕННЯ

Урок № 36. УСНИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ПУБЛІЦИСТИЧНОГО СТИЛЮ (НА ОСНОВІ ПРОСЛУХАНИХ РАДІО- І ТЕЛЕПЕРЕДАЧ)

Урок № 37. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ СЛОВА В РЕЧЕННЯХ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ (ПОВТОРЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ). КОМА МІЖ ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ РЕЧЕННЯ

Урок № 38. ДВОКРАПКА Й ТИРЕ ПРИ УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИХ СЛОВАХ У РЕЧЕННЯХ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

Урок № 39. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 8. УСНИЙ ТА ПИСЬМОВИЙ СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ МІСЦЕВОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Урок № 40-41. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 9. КОНТРОЛЬНИЙ ПИСЬМОВИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ ІЗ ТВОРЧИМ ЗАВДАННЯМ

Урок № 42. ЗВЕРТАННЯ НЕПОШИРЕНІ І ПОШИРЕНІ. РИТОРИЧНЕ ЗВЕРТАННЯ

Урок № 43. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ЗВЕРТАННЯХ

Урок № 44. ВСТАВНІ СЛОВА (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ, РЕЧЕННЯ)

Урок № 45. ГРУПИ ВСТАВНИХ СЛІВ І СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ЗА ЗНАЧЕННЯМ

Урок № 46. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ЗВЕРТАННІ Й ВСТАВНИХ СЛОВАХ

Урок № 47. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 10. УСНИЙ ТА ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС МІСЦЕВОСТІ (ВУЛИЦІ, СЕЛА, МІСТА) НА ОСНОВІ ВЛАСНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Урок № 48. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 11. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС МІСЦЕВОСТІ (ВУЛИЦІ, СЕЛА, МІСТА) НА ОСНОВІ ВЛАСНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Урок № 49. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «РЕЧЕННЯ ЗІ ЗВЕРТАННЯМИ І ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ, РЕЧЕННЯМИ)

Урок № 50. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6 ІЗ РОЗДІЛУ «РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ, ЗВЕРТАННЯМ, ВСТАВНИМИ СЛОВАМИ»

Урок № 51. ПОНЯТТЯ ПРО ВІДОКРЕМЛЕННЯ

Урок № 52. ВІДОКРЕМЛЕНІ ОЗНАЧЕННЯ, СПОСОБИ ЇХ ВИРАЖЕННЯ

Урок № 53. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 12. КОНСПЕКТ ПРОЧИТАНОГО НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОГО ТЕКСТУ, ТЕМАТИЧНІ ВИПИСКИ

Урок № 54. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ОЗНАЧЕННЯХ

УРОК № 55. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 13. УСНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ НА ТЕМУ ПРО МОВУ, ЩО ВИМАГАЄ ЗІСТАВЛЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛУ В НАУКОВОМУ СТИЛІ

Урок № 56. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПРИКЛАДКИ

УРОК № 57. КОНТРОЛЬНИЙ ДИКТАНТ. КОНТРОЛЬНЕ АУДІЮВАННЯ ТЕКСТУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ

Урок № 58. ВІДОКРЕМЛЕНІ ДОДАТКИ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В РЕЧЕННЯХ З ВІДОКРЕМЛЕНИМИ ДОДАТКАМИ

Урок № 59. ВІДОКРЕМЛЕНІ ОБСТАВИНИ, СПОСОБИ ЇХ ВИРАЖЕННЯ

Урок № 60. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ОБСТАВИНАХ

Урок № 61. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 14. ІНТЕРВ'Ю В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ

Урок № 62. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 15. ІНТЕРВ'Ю В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ (ПРОДОВЖЕННЯ)

Урок № 63. УТОЧНЮВАЛЬНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Урок № 64. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ ВІДОКРЕМЛЕНИХ Й УТОЧНЮВАЛЬНИХ ЧЛЕНАХ РЕЧЕННЯ

Урок № 65. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 16. ДІЛОВІ ПАПЕРИ. ПРОТОКОЛ. ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ

Урок № 66. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 7. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

Урок № 67. ПРОСТЕ НЕУСКЛАДНЕНЕ РЕЧЕННЯ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ НЬОМУ

Урок № 68. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 17. СКЛАДАННЯ Й РОЗІГРУВАННЯ ДІАЛОГІВ ДИСКУСІЙНОГО ХАРАКТЕРУ

Урок № 69. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В ПРОСТОМУ УСКЛАДНЕНОМУ РЕЧЕННІ

Урок № 70. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ПРО ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити