Розробки уроків - Українська мова 8 клас І семестр - 2016 рік

Урок № 1. МОВА — НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЗАСІБ СПІЛКУВАННЯ, ПІЗНАННЯ І ВПЛИВУ

Мета:

✵ навчальна: розширити відомості учнів про рідну мову, сформувати поняття про мову як найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу, її роль у житті людини, пояснити основні функції мови;

✵ розвивальна: розвивати логічне й образне мислення, збагачувати словниковий запас школярів; удосконалювати вміння аргументовано доводити свої твердження;

✵ виховна: виховувати патріотичні почуття, національну гідність і самосвідомість, любов і повагу до рідної мови.

Соціокультурна лінія: Я і українська мова й література.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Перебіг уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Творче спостереження з елементами аналізу

► Прочитати текст. Дібрати до нього заголовок. Яке речення передає основну думку висловлювання?

«Мова — це великий дар природи, розвинутий і вдосконалений за тисячоліття з того часу, як людина стала людиною. У кожного народу своя мова. Це великий скарб, який треба шанувати, берегти і розумно збагачувати, не причиняючи йому ніякої шкоди», — писав К. Крапива.

Сучасна українська мова є багатовіковим надбанням українського народу. Вона створена зусиллями багатьох поколінь.

Становлення народу тісно пов’язане з формуванням його мови. Усі сторони суспільного життя, процеси пізнавальної і творчої діяльності людини, кожний момент її свідомості супроводжується мовою.

Мова — найважливіший засіб спілкування між людьми. Вона безпосередньо пов’язана з мисленням. Мова і мислення мають глибоко суспільний характер — не лише за своєю природою, а й за своєю функцією в суспільстві. За допомогою мислення люди пізнають світ, об’єктивні закони природи й суспільства. Пізнавальна діяльність людини, її мислення можливі лише на базі мовного матеріалу, слів і речень. Кожний момент діяльності обумовлюється думкою та її носієм — мовою. Тільки завдяки мові все здобуте попередніми поколіннями не гине марно, а служить фундаментом для подальшого розвитку людства.

Літературна мова — це мова державних, громадських, політичних установ, організацій, навчальних закладів, науки, художньої літератури, ділового спілкування, театру, кіно, преси, телебачення.

В Україні державною є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування мови в усіх сферах громадського життя, сприяє розвитку української нації, її традицій і культури. І це гарантує Конституція України (З посібника).

Післятекстові завдання

► Пригадати, які основні функції виконує мова. Записати їх. Які із записаних функцій мови є, на ваше переконання, основними?

► Про яку функцію мови йдеться в прочитаному тексті?

ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

ІІІ. ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Привіт, проблемо!

► Опрацювати матеріал таблиці «Функції мови».

Комунікативна

За допомогою мови люди обмінюються думками і почуттями

Пізнавальна

Через мову людина пізнає світ, здобуває нові знання

Номінативна

За допомогою мови всі предмети, особи, явища дістали свою назву

Впливу

Засобом мови люди впливають одне на одного: переконують, спонукають, застерігають, надихають

Мислеоформлювальна

Думки формулюються й виражаються тільки за допомогою мови

Виражальна

Через мову людина виражає свій інтелект і реалізує здібності

Емоційна

За допомогою мови людина виражає свої почуття й переживання

Об’єднувальна

Мова об’єднує людей, робить їх причетними до однієї спільноти

► Пояснити, про які функції мови йдеться в кожній групі прислів’їв та приказок:

а) про мову як засіб пізнання;

б) про мову як засіб спілкування;

в) про мову як засіб впливу на людей.

Група І

Домовлятись треба словами, а не кулаками. До нього говорити, як об стіну горохом молотити. Йому що не говори, як до гори. Розуміє з півслова. Без мови не підійдеш і до корови.

Група ІІ

Шабля ранить голову, а слово — душу. Слово може врятувати людину, а може і вбити. Гостре словечко коле сердечко. Словом більше болю завдають, як коли шкуру деруть. Не бий дубцем, а карай слівцем! Вміє зуби заговорити.

Група ІІІ

Як не знаєш, прочитаєш. Де розумом не дійду, то в книжці знайду. Людина без книги — риба без води. Хто багато читає, той багато знає. Якби ми знали, то б вас не питали.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Лабораторія юного мовознавця

► Записати прислів’я, завершуючи їх словами з довідки. Усно пояснити, про які функції мови в них ідеться.

1. Свій розум май, а людей однаково ... . 2. Розумний батько й сина спитати .... 3. Гостре словечко коле ... 4. Бджола жалить жалом, а людина... . 5. На грубе слово — не зважай, на улесливе — ... 6. Словом як шовком вишиває, а ділом як шилом... . 7. Великий рот у вола, а говорити ... .

Для довідок. Питай. Не соромиться. Сердечко. Словом. Не кидайся. Шпигає. Не вміє.

Диктант із коментуванням

► Записати речення під диктовку. Які емоції й почуття викликає написане?

Про які функції мови йдеться в тексті?

А якого кольору слова? Тихесенько вимовляю слово «зелений». Постає переді мною все зелене, і я вже не сумніваюсь, що слово це зеленого кольору. Вимовляю слово «мама». Ввижається мені добра усмішка, каре мерехтіння в очах, ласкаве звучання голосу. Жоден колір, мабуть, не пов’язується з її образом, тільки здається, наче сяє чимось золотистим від очей, вишневим — од губ.

А слово «осінь» жовте, бо восени дозрівають грушки й яблука в саду. Слово «пролісок» біле. Од нього пахне сніжком й весняною землею, перепрілим осіннім листям. Слово «зозуля» ніжно-зелене, мов пух на вербі.

Пролетіла над подвір’ям ворона, пронесла в дзьобі галузку, а я подумав, що то вона понесла своє чорне слово. Бо слово «ворона» — чорне, як і слово «земля». (За Є. Гуцалом).

Лінгвістична гра «Закінчи речення»

► Продовжити вислови. Зіставити їх з висловами однокласників.

1. Одним з основних атрибутів українського суспільства є ...

2. Для мене українська мова — це ...

3. Значення мови для народу полягає в ...

4. Розвинена держава завжди бореться і дбає про чистоту мови, адже ...

5. Кожен громадянин України повинен зрозуміти, що мова — це ...

6. Мову береже й творить не тільки закон, а й ...

Виконання тестових завдань

1. Вища форма загальнонародної мови — це ...

А територіальні діалекти;

Б наріччя;

В сучасна літературна мова.

2. Державна мова — це ...

А закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої є обов’язкове в органах державного управління та діловодства;

Б єдина національна мова українського народу;

В найважливіший універсальний засіб спілкування.

3. Літературна мова — це ...

А національна мова;

Б унормована, відшліфована форма загальнонародної мови, що обслуговує найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей;

В форма загальнонародної мови.

4. Зачинателем нової української літературної мови був ...

А Т. Г. Шевченко;

Б І. П. Котляревський;

В Панас Мирний.

5. Основоположником сучасної української літературної мови вважають ...

А І. П. Котляревського;

Б Т. Г. Шевченка;

В Лесю Українку.

6. Головна ознака літературної мови ...

А варіативність;

Б черговість;

В унормованість.

7. Культура писемного й усного мовлення всіх, хто користується українською мовою як засобом спілкування, полягає в тому, щоб:

А досконало знати мовні норми й послідовно дотримуватися їх;

Б користуватися мовою в повсякденному житті;

В добирати варіанти форм, слів, словосполучень конструкцій речень.

8. Мова — це ...

А найважливіший, універсальний засіб спілкування, організації та координації всіх видів суспільної діяльності;

Б сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовленнєвої системи;

В вища форма національної мови.

9. У Конституції України, прийнятій Верховною Радою 28 червня 1996 р., записано ...

А Державною мовою в Україні є українська мова;

Б Державною мовою в Україні є російська мова;

В Державною мовою в Україні є українська й російська мови.

10. Мовний етикет — це ...

А використання різноманітних засобів вираження думок;

Б типові формули вітання, побажання, прощання, запрошення;

В виділення найважливіших місць свого висловлювання.

11. Українська мова є державною мовою в Україні відповідно до статті:

А 5 Конституції України;

Б 10 Конституції України;

В 9 Конституції України.

12. Кому належать нижченаведені рядки про мову?

Ну що б, здавалося, слова.

Слова та голос — більш нічого.

А серце б’ється — ожива,

Як їх почує!

А Лесі Українці;

Б Павлу Тичині;

В Тарасові Шевченку.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

Сьогодні на уроці я дізнався (лась), що...

Здобуті знання мені знадобляться, щоб...

Інтерактивна гра «Круглий стіл»

► Прочитати твердження Алли Коваль. Стисло письмово сформулювати їх основну думку.

1. Правильна, об’єктивна думка про людину складається не одразу; насамперед ми оцінюємо вчинки людини, а вже потім слова — адже людина перевіряється ділом. А проте саме в слові остаточно виявляється характер людини, її ставлення до оточення, вихованість, людяність, чуйність, такт, простота, скромність.

2. Уміння володіти словом, почуття краси слова потрібне кожній людині. Той, хто серцем відчуває красу слова, уміє словом передати найтонші відтінки людських думок і переживань, підніметься на високу сходинку справжньої людської культури. І навпаки, низька культура мови збіднює духовний світ людини (А. Коваль).

► Узяти участь в обговоренні проблеми «Які перспективи відкриваються перед сучасною молодою людиною, яка вільно володіє словом?»

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виписати (3-4) висловлювання відомих українців про рідну мову, про ті функції, які вона виконує в житті кожної людини.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити