Розробки уроків - Українська мова 8 клас І семестр - 2016 рік

Урок № 10. РЕЧЕННЯ ОДНОСКЛАДНІ І ДВОСКЛАДНІ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про види речень за структурою граматичної основи; учити знаходити в реченні граматичну основу, складати речення різних видів;

✵ розвивальна: удосконалювати вміння розрізняти види речень за будовою граматичної основи; складати речення різних видів; розвивати логічне мислення, пам'ять, уміння узагальнювати та систематизувати наукову інформацію;

✵ виховна: виховувати естетичні смаки і вподобання восьмикласників.

Міжпредметні зв'язки: українська література.

Внутрішньопредметні зв'язки: культура мовлення і стилістика.

Соціокультурна лінія: Я і Батьківщина, її природа.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИ МОМЕНТ

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Майстерня лінгвіста

► Визначити типи речень за метою висловлювання, за емоційним забарвленням, за будовою.

1. Жити — означає любити (Ю. Мушкетик). 2. Яка земля! Яка велика доля! Які дороги поколінь! (М. Нагнибіда). 3. Кохати — нові землі відкривати (І. Драч). 4. Чи буде правда між людьми? Яка орда нам гідність притоптала (Л. Костенко). 5. Лови летючу мить життя! (О. Олесь).

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Привіт, проблемо!

► Порівняти речення, записані в ліву і праву колонку. Визначити їхні спільні та відмінні ознаки. Зробити висновки.

Караюсь, мучаюсь, Нехай тендітні пальці етики торкнуть вам але не каюсь (Т. Шевченко). серце і уста (Л. Костенко).

Висновок. Спільні ознаки: речення прості, розповідні, неокличні, поширені, повні.

Відмінні ознаки: у першому реченні граматична основа складається тільки з присудків караюсь, мучаюсь, не каюсь; у другому реченні граматична основа представлена і підметом пальці, і присудком торкнуть.

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

► Опрацювати матеріал підручника і підібрати приклади до опорної схеми.

Дослідження-трансформація

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Синтаксична хвилинка

► Подані речення записати в такій послідовності: спочатку двоскладні, потім — односкладні. У кожному реченні підкреслити граматичну основу.

1. Робочі руки гори вернуть. 2. Працюй плечима, а не очима. 3. Громадою все зробиш. 4. Дарований хліб швидко черствіє. 5. Гуртом можна й ріку перекрити. 6. Дружна громада дружно й громадить. 7. Роботі ніколи нема кінця. 8. Ранкове світло в небо пролилося. 9. Іду я просторами рідного краю. 10. На обрії жодної хмарки немає.

Клуб розумників і розумниць

► Схарактеризувати речення. Відповіді записати в таблицю, позначивши їх знаком плюс або мінус.

1. Тихий вечір травами котив. 2. Були у мене успіхи й поразки, зазнав у праці світла і пітьми. 3. Знання рідної мови визначає багатство, широчінь інтелектуальних і естетичних інтересів особистості. 4. Друзі, не біймось заглядати у словник! 5. Мова є канвою, на якій людина вишиває узори свого життя, а для письменника — знаряддям для відбиття в художніх образах своїх думок. 6. Найбільше й найдорожче добро в кожного народу — це його мова... 7. Рідне слово — тая м’ята, материнська рута.

№ з/п

Просте

Складне

Розповідне

Питальне

Спонукальне

Окличне

Неокличне

Односкладне

1

2

3

4

5

6

7

Творча студія (робота в групах)

► Скласти й записати кілька гасел, використовуючи односкладні речення. Визначити в реченнях граматичну основу, указати, чим вона виражена.

Перша група — гасла на шкільну тематику.

Друга група — на тематику толерантності для шкільної молоді.

Третя група — про українську мову.

приклади гасел для першої групи

Поповнюйте фонди шкільної бібліотеки!

Подбаймо про чистоту в класах!

приклади гасел для другої групи

Поглянь на іншого його ж очима!

Європа — це наш дім, живімо толерантно в нім!

Нікого й ніколи не засуджуй!

Сприймай інших — відкривай світу себе!

приклади гасел для третьої групи

Захистімо рідну мову!

Розмовляймо українською!

Любімо, вивчаймо, плекаймо нашу рідну мову!

Утверджуймо українську мову — мова врятує майбутнє України!

Бережіть рідну мову!

VІ. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

VІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити