Розробки уроків - Українська мова 8 клас І семестр - 2016 рік

Урок № 12. ПІДМЕТ, СПОСОБИ ЙОГО ВИРАЖЕННЯ. ПРОСТИЙ І СКЛАДЕНИЙ ПРИСУДОК. СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПРИСУДКА

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про поділ членів речення на головні та другорядні, граматичну основу; ознайомити зі способами вираження підмета, видами та способами вираження присудка;

✵ розвивальна: формувати вміння знаходити в реченні граматичну основу, складати речення, у яких би підмет і присудок були різних видів і виражався різними способами;

✵ виховна: виховувати в учнів любов і глибоку повагу до матері — найріднішої людини для кожного.

Міжпредметні зв'язки: українська література.

Внутрішньопредметні зв'язки: культура мови і стилістика.

Соціокультурна лінія: Я і члени родини.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.

Практична робота

► Зробити синтаксичний розбір речення. Що ви знаєте про головні та другорядні члени речення? Визначте, якими частинами мові виражені всі члени речення. Намалюйте схему речення.

Стежина до маминої хати петляє через город.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ, ЗАВДАНЬ УРОКУ.

Привіт, проблемо!

► Прочитати текст, визначити стиль і тип мовлення. З’ясувати основну думку тексту.

БЕРЕГИНЯ РОДУ І НАРОДУ

Рухається історія, змінюються часи, удосконалюється життєдіяльність людини на землі, сягає фантастичних вершин наука й техніка, але неминущою цінністю, незмінною духовною, моральною величиною залишається в людському суспільстві Мати. Адже в основі загальнолюдської моралі — любов до Матері і шаноба до Материнства, які об’єднують людей незалежно від будь- яких відмінностей між ними. У цьому відношенні Мати і Материнство схожі на Сонце, яке несе життєдайне тепло всьому людству.

Кожної миті на земній кулі народжуються діти. І перше, що бачать вони, відкривши оченята, — материнські очі, лагідні, сяйливі, радісні.

Чи є в мові ніжніше, доступніше для немовляти, милозвучніше у своїй величі й простоті слово, аніж «Мама» — слово, з яким ми приходимо у цей світ? У кожного є або була найближча і найдорожча людина — Мати. У кожного на денці душі лежить, як найкоштовніший скарб, спогад про материнську ласку й доброту. У найскладніші, найдраматичніші хвилини життя цей спогад гріє, підтримує, додає сил, надихає. І хоч куди б доля нас не закинула, у пам’яті жевріє материнська домівка, материнський поріг, материнське вікно, материнські руки, материнська душа.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Лінгвістична лабораторія

► Опрацювати опорну таблицю, підібрати до правил свої приклади.

Способи вираження підмета

Способи вираження присудка

✵ іменником;

Простий дієслівний присудок:

✵ прикметником;

✵ дієсловом у формі майбутнього часу;

✵ займенником;

✵ дієсловом у формі наказового чи умов-

✵ дієприкметником;

ного способу;

✵ числівником;

✵ фразеологізмом.

✵ прислівником;

Складений дієслівний присудок:

✵ неозначеною формою дієслова;

✵ поєднання інфінітива з особовими фор-

✵ вигуком;

мами дієслів, які вказують на початок,

✵ словосполученням

продовження кінець дії.

Складений іменний присудок:

✵ поєднання дієслова-зв’язки з іменною частиною мови.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Вибірково-розподільна робота

► Прочитати текст, визначити тему й основну думку, тип і стиль мовлення. Виписати присудки, заповнивши таблицю.

Прості присудки

Складені іменні присудки

Складені дієслівні присудки
МАТИ

Я сидів за хатою на траві з напівзаплющеними очима, прислухався до жайворонкового співу, який долинав із польового піднебесся.

Зненацька відчув, як легенька тінь упала на мене. Материне обличчя на відстані витягнутої руки здавалося якимось неправдоподібним. Таке обличчя намалював би старовинний художник на дубовій дошці, зображуючи Богоматір.

Материна голова почала затуляти сонце, і його проміння, іскрячись у розмаяних чорних косах, творило навколо голови мерехтливий німб. Мати стояла в тому золотому німбі, який одухотворив її обличчя, і я, вражений цією явиною, намагався стежити, як сніп проміння, падаючи на голову й розсіюючись, тремтить.

Мати ступила вбік, і кругла жовтогаряча таріль сонця засріблилася в густій блакиті, а довкола материної голови вже не іскрився німб.

Усміхнувшись, я попросив, щоб мати знову стала там, де тільки-но стояла, і навіть долонею показав на те місце поблизу куща напіврозквітлої темно- червоної півонії.

«Хіба не однаково, де стояти?» — спитала мати. І все-таки, прочитавши німе благання в моїх очах, слухняно ступила поміж кущів нерозквітлої півонії.

І від цього всього-на-всього одного кроку моєї матері все продовжувало набирати якоїсь святковості, незвичності, таємничості (За Є. Гуцалом).

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити