Розробки уроків - Українська мова 8 клас І семестр - 2016 рік

Урок № 13. УЗГОДЖЕННЯ ГОЛОВНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ. ТИРЕ МІЖ ПІДМЕТОМ І ПРИСУДКОМ.

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про вживання тире між підметом і присудком, ознайомити зі правилами узгодження підмета і присудка;

✵ розвивальна: розвивати вміння і навички правильно узгоджувати головні члени речення, ставити розділові знаки, обґрунтовувати їх уживання за допомогою вивчених правил, шляхом тренувальних вправ, удосконалювати культуру усного і писемного мовлення;

✵ виховна: спонукати учнів до вивчення традицій рідного народу.

Міжпредметні зв'язки: історія України.

Внутрішньопредметні зв'язки: культура мови і стилістика.

Соціокультурна лінія: Я і національна культура.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

Перевірка домашнього завдання

► Прочитати текст. Виписати граматичну основу кожного речення, дати повну характеристику головним членам.

Україна... В одному тільки слові і для нашого вуха, і навіть для вуха чужинців бринить ціла музика смутку і жалю. Україна — країна смутку і краси, країна, де найбільше люблять волю і найменше мають її, країна гарячої любові до народу і чорної йому зради, довгої, вікової героїчної боротьби за волю, в результаті якої — велетенське кладовище: високі в степу могили, руїна та прекрасна на весь світ, безіменна, невідомо коли і ким складена пісня...

Україна — це тихі води і ясні зорі, зелені сади, білі хати, лани золотої пшениці, медовії та молочнії ріки. Україна — це марні, обшарпані голодні люди... Ідуть на панщину, чорні і німі.

Україна — розкішний вінок із рути і барвінку, що над ним світять заплакані зорі. (С. Васильченко)

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Привіт, проблемо!

► Спробуйте самостійно з’ясувати, чому в реченні перший присудок вжито в однині, а другий — у множині, хоч обидва вони стосуються того самого підмета. Біля школи стояло двоє восьмикласників і розповідали вчителеві про свої плани на осінні канікули.

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Лінгвістична лабораторія

► Проаналізувати особливості узгодження присудка з підметом, вираженим словосполученням або складноскороченим словом

Тип узгодження

Спосіб вираження підмета

Приклад

Присудок узгоджується з підметом у множині

коли виражений словосполученням — іменником у Н. в. та іменником і О. в. з прийменником з

Батько з сином працювали

Присудок узгоджується з підметом у множині й однині

коли виражений кількісним числівником та іменником у Н. в., Р. в.

П’ять абітурієнтів склали іспит. Сто розумних не розбере

Присудок узгоджується з підметом в однині

при словах мало, чимало, більшість, частина, решта

Частина студентів склала залік успішно

Присудок узгоджується в тому ж роді і числі, що й основне слово

у словосполученні, від якого утворено абревіатуру

КДУ закінчив прийом заяв абітурієнтів

VІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Мовна гра «Редактор»

► Уявити, що ви працюєте в редакторському відділі. Вам принесли матеріал, і ви маєте його вичитати і за потреби виправити. Звернути увагу на випадки узгодження підмета з присудком.

На території Київо-Печерського історико-культурного Заповідника знаходиться Державний музей книги і друкарства України, створений 1972 р., у Міжнародний рік книги. Перших відвідувачів музей прийняв в квітні 1975 р. В травні 200 р. музей було відкрито удруге після сильного переоформлення і створення новой експозиції.

Музей розташовано у будинку минулої друкарні Києво-Печерської Лаври, заснованої знаменитим вченим, просвітитилем Єлисеєм Плетенецьким.

У фондах музея зберігаються понад 52 тисячі експонатів, що розповідають про історію книги і друкарства України від давніх часів до теперішніх днів. Багато людей приходить до цього музея.

VІІ. ОПРАЦЮВАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Майстерня дослідника

► Проаналізувати результати дослідження визначеної проблеми. Підготувати усне повідомлення на лінгвістичну тему про вживання тире між підметом і присудком.

Проблема: Тире між підметом і присудком.

Шляхи вирішення: ставиться; не ставиться.

Ставиться:

✵ коли підмет і присудок — інфінітиви;

✵ один головний член виражений інфінітивом, а інший — іменником у Н. в.;

✵ підмет і присудок виражені числівниками в Н. в.;

✵ підмет і присудок виражені іменниками в Н. в.;

✵ перед присудком є слова це, то, ось, значить.

Не ставиться:

✵ якщо підмет виражений особовим або питальним займенником;

✵ якщо присудок виражений прикметником, дієприкметником, порядковим числівником;

✵ якщо перед іменником-присудком є заперечна частка не;

✵ якщо присудок має порівняльне значення.

VIII. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Тестові завдання (за варіантами)

Варіант І

1. Указати речення зі складеним дієслівним присудком.

А З літаками, що там не кажіть, стаєш куди мудрішим (О. Підсуха).

Б Аж ось стали хмарки збиратись.

В Життя Лесі Українки, її образ здається легендою (Р. Лубківський).

Г У лісах північної Волині самотів самотою хуторець Діброва (3 часопису).

2. Позначити речення зі складеним підметом.

А Київ завжди приваблював пожадливих ворогів своєю красою і багатством.

Б Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні (Т. Шевченко).

В Ось уже понад десять чотирнадцять століть височіє на дніпровських схилах золотоверхий Київ (Р. Радишевський).

Г Софія Київська і Золоті Ворота, Видубицький монастир і Києво — Печерська лавра — це духовні символи національної історії та культури (Р. Радишевський).

3. Виділити речення з простим присудком, вираженим субстантивованим прикметником.

А Садок вже одцвітав.

Б Поранені прибували щодня.

В За столом сиділо троє.

Г Ніхто й не здогадувався.

4. Установити відповідність між присудками в реченнях та їхніми видами.

А Суцвіття дикої моркви — це кругла зелена куля (О. Донченко).

Б Борис Грінченко неймовірно багато встиг зробити для України (Л. Старовой)

В Рубін хотів підійти до Каленика Романовича розказати йому всю правду (І. Сенченко)

Г Українці споконвіку любили й шанували батьківський край (Г. Тарасенко)

Д У народних уявленнях земля завжди була символом багатства (Г. Тарасенко)

1

2

3

Простий дієслівний присудок

Складений іменний присудок

Складений дієслівний присудок

5. Установити відповідність між підметами в поданих реченнях і способами їх вираження.

А

Б

В

Г

Д

Брехати — не ціпом махати (Нар. творч.)

Двоє зроблять більше, ніж один (Нар. творч.)

Острів лежав удалечині (О. Донченко)

Знову замовкли обоє (Панас Мирний)

Стояло надвечір’я (І. Сенченко)

1

2

3

Іменник

Інфінітив

Числівник

6. Установити відповідність між реченнями і правилами, за якими треба поставити тире між підметом і присудком (розділові знаки пропущені).

А

Б

В

Г

Д

Вік звікувати не в гостях побувати (Нар. творч)

Добре ім’я найкраще багатство (Нар. творч.)

Три помножити на три дев’ять.

Я поет робітничої рані (В. Сосюра)

Звичаї неписані закони, якими керуються в найменших щоденних і най

більших всенаціональних справах (О. Воропай)

1

2

3

4

Підмет і присудок виражені

іменниками у формі називного відмінка

Підмет і присудок виражені числівниками

Підмет і присудок виражені неозначеною формою дієслова

Підмет виражений особовим займенником і на нього падає логічний наголос

Варіант ІІ

1. Виділити речення, у якому підмет і присудок виражені інфінітивом.

А Яке глибоке щастя — жить... (М. Рильський).

Б Як важко все життя до себе йти. Дивитись в небо, чашею промите...

В Написати добру пісню — щастя для поета ы музиканта (Д. Павличко).

Г Трактором орати — не лопатою копати (Нар. творч.).

2. Позначити речення з простим присудком.

А Україна — країна смутку і краси (С. Васильченко).

Б Пірат був пес-трудяга (О. Довженко).

В Липневий день почав палахкотіти на золотих банях собору (І. Багряний).

Г Буду я навчатись мови золотої у трави-веснянки, у гори крутої (А. Малишко).

3. Позначити рядок, у якому підмет виражений цілим реченням.

А «Божественним Санті» називали сучасника Рафаеля, який прожив недовго.

Б Герої скульптур Мікеланджело — титани — сильні, м’язисті, горді, красиві суперники олімпійських богів (З енциклопедії).

В Мистецтво зрілого італійського Відродження називають Високим Ренесансом.

Г «Скажи мені що-небудь, щоб я тебе побачив» — епіграф відкритого уроку.

4. Установити відповідність між складеними підметами у поданих реченнях і способами їх вираження.

А На великому лузі зібралося багато лелек (В. Земляк)

Б Маріанська западина має найбільшу глибину на нашій планеті

В Троє сторіч нас побратало (М. Рильський)

Г Данило з Кузькою почули позаду: «Кр-р» (Г. Тютюнник)

Д У вікна через зарості фуксій лило ся море світла (І. Сенченко)

1

2

3

4

Складні географічні й астрономічні назви

Сполучення іменника у формі називного відмінка з іменником

у формі орудного відмінка з прийменником

Сполучення іменника, що має значення сукупності, з іменником у формі родового відмінка

Сполучення числівника з іменником у формі називного або родового відмінка

5. Установити відповідність між присудками в реченнях та їхніми видами.

А

Б

В

Г

Д

А дівчина дивиться — поглядає на шлях (Нар. творч.)

Я не можу мовчати (В. Симоненко)

Жити — значить боротися, діяти (І. Цюпа)

Поезія — це завжди неповторність (Л. Костенко)

Довженко був сином українського хлібороба

1

2

3

Простий дієслівний

Складений іменний

Складений дієслівний

6. Установити відповідність між реченнями і правилами, за якими тире між підметом і присудком ставити не треба.

А

Б

В

Г

Д

Це тобі не забавки (Нар. творч.)

Хай я не люди, ну й Хома не чоловік (Нар. творч.)

Осінь сумна (Ю. Старостенко)

Мова мов пісня (С. Плачинда)

Україна немов диво

1

2

3

4.

Присудок виражений прикметником

Перед присудком стоїть частка не

Підмет виражений вказівним займенником це

Присудок має порівняльне значення, якого надає порівняльний сполучник

ІХ. ПІДСУМОК УРОКУ

Х. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити