Розробки уроків - Українська мова 8 клас І семестр - 2016 рік

Урок № 14-15. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 4. КОНТРОЛЬНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПАМ'ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про художній опис пам'яток історії та культури, перевірити вміння докладно відтворювати авторський текст із збереженням стилю і типу мовлення;

✵ розвивальна: розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати аналіз художнього тексту з елементами опису пам'ятки історії та культури; удосконалювати культуру писемного мовлення, сприяти збагаченню словникового запасу; розвивати спостережливість, образне мислення;

✵ виховна: засобами художнього слова виховувати любов і повагу до культурної спадщини свого народу.

Внутрішньопредметні зв'язки: текст.

Соціокультурна лінія: Я і мистецтво (найвизначніші архітектурні споруди в Україні).

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Вступне слово вчителя

Софія Київська має більш ніж 1000-річну історію. Собор Св. Софії зберіг давню архітектуру та найповніший у світі комплекс мозаїк і фресок ХІ ст. Це пам’ятка світового значення, яка 1990 р. занесена ЮНЕСКО до Списку всесвітньої спадщини. Її унікальний за своєю стародавністю, оригінальністю, повнотою та цілісністю монументальний ансамбль доніс до нас живий дух епохи розквіту Київської Русі.

Ледве переступивши поріг Софії, людина опиняється у світі гармонії, де довершеність форм і чарівна краса фарб символізують Рай, Премудрість, Досконалість, що ніби навіки поселилися в храмі.

Уважається за честь відвідати собор, постояти в тиші і, ніби на машині часу, перенестись на тисячу років тому, пильно вдивитись в очі святих, зображених на фресках та мозаїках храму.

Показ презентації (або ілюстрацій) із зображенням храму, фресок, мозаїки Оранта.

III. ПІДГОТОВКА ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОГО ПЕРЕКАЗУ

Читання тесту вчителем

ОРАНТА

Архітектура Софії Київської не може не зачарувати. Нікого не може залишити байдужим і внутрішнє оздоблення храму: мозаїки, фрески, різьблені шиферні плити, мармурова усипальниця Ярослава Мудрого, карнизи, колони.

Перлиною світового мистецтва є мозаїки Софії Київської. З’ясовано, що над ними працювала артіль з восьми художників. 640 квадратних метрів були заповнені майстрами упродовж трьох років.

Центральний образ собору — Марія-Оранта. Ця велика мозаїка виконана особливо майстерно.

Чому образ Оранти винесений у храмі на чільне місце? Річ у тому, що Марію — заступницю вважали захисницею Києва, як тоді казали «непорушною стіною», крізь яку не перелетить жодна стріла, жоден спис.

Діва Марія зображена на округлій угнутій стіні. Якби мозаїку із зображенням Оранти можна було «розігнути» й перевести на рівну площину, постать важко було б назвати ідеально пропорційною. Майстри врахували, що зображення на угнутій площині здається меншим, ніж насправді, тоді як на вигнутій назовні — більшим.

Образ Оранти створював, напевно, найуміліший майстер. Усе тло він виклав золотою смальтою, від цього постать Богородиці огорнута м’яким, неяскравим золотистим сяйвом.

Обличчя Оранти серйозне, навіть суворе. Вона справді видається непорушною, усесильною. Сині, блакитні, золотисті барви її вбрання надають постаті урочистості. Обличчя здається рожевуватим. Самих рожевих кубиків смальти на щоках, вустах, підборідді Богоматері не так багато. Але тоненька червона смужка, якою обведено її уста, ніс, повіки й підборіддя, немов зафарбовує сусідні кольори рожевістю. Обличчя від цього оживає, його виразність посилюється.

Не втративши за десять віків своєї краси, мозаїки Софії Київської є прикладом надихаючої сили мистецтва (За Д. Степовиком; 235 сл.).

Робота над текстом

► Визначити тему та головну думку тексту.

► Визначити стиль тексту. З’ясувати покладений у його основу тип мовлення та допоміжні типи мовлення.

► Пояснити лексичне значення слів архітектура (мистецький характер споруди), мозаїка, фреска, шифер (будівельний матеріал, переважно з тонкого сланцю), карниз.

► Дібрати синоніми до слів чільний, тло.

► Пояснити правопис слів Богоматері, Богородиця, Оранта, Софія Київська, Марія-Оранта.

► Пояснити розділові знаки в останньому реченні, указати речення, де вживається тире між підметом і присудком.

Колективне складання плану переказу

Орієнтовний план

I. Софія Київська нікого не залишить байдужим.

II. Перлина світового мистецтва — мозаїки Софії Київської.

III. Центральний образ собору — Марія-Оранта.

1. Зображення розташоване на округлій угнутій стіні.

2. Золоте тло мозаїчного портрета.

3. Обличчя Марії — серйозне, суворе.

4. Сині, блакитні, золотисті барви вбрання надають постаті урочистості.

5. Чому обличчя здається рожевуватим.

ІV. Мозаїки Софії Київської є прикладом натхненної сили мистецтва.

Повторне читання вчителем тексту

IV. САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ НАД ПЕРЕКАЗОМ

Написання чернеток, їх редагування.

Виконання контрольної роботи.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити