Розробки уроків - Українська мова 8 клас І семестр - 2016 рік

Урок № 20. ВИДИ ОБСТАВИН (ЗА ЗНАЧЕННЯМ). СПОСОБИ ЇХ ВИРАЖЕННЯ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про обставину як другорядний член речення, сформувати вміння визначати види обставин;

✵ розвивальна: удосконалити навички правильно використовувати різні види обставин як в усному, так і в писемному мовленні;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти осмисленню основних цінностей людини.

Внутрішньопредметні зв'язки:

✵ Лексикологія: засвоєння нових слів.

✵ Культура мовлення і стилістика: правильна побудова речень з однорідними членами з використанням сполучників; дотримання правильної інтонації в реченнях з однорідними членами з різними видами зв'язку.

✵ Текст (риторичний аспект): використання однорідних членів речення в текстах художнього стилю.

Міжпредметні зв'язки: однорідні члени речення як засіб художньої виразності (література).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ, ЗАВДАНЬ УРОКУ.

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

► Виразно прочитати вірш. Дібрати власний заголовок. Назвати слова, що відповідають на запитання як? де? куди? у якій мірі? До якого члена речення належать подані слова?

Робота з підручником

Види обставин за значенням

Види обставин

На які запитання відповідають

Приклади

1. Способу дії

як? яким способом?

Звичаї об’єднують окремих людей в один народ, в одну націю (О. Воропай)

Види обставин

На які запитання відповідають

Приклади

2. Міри й ступеня

наскільки? якою мірою?

У хаті ще більше потемніло (Панас Мирний)

3. Місця

де? куди? звідки?

На скелястих берегах річки Кам’янки росло кілька десятків верб, в’язів, поодинокі липи та дикі груші (П. Позняк)

4. Часу

коли? як довго? відколи? доки?

Урочисте відкриття парку «Софіївка» відбулося у травні 1802 року (П. Позняк)

5. Причини

чому? від чого? через що? з якої причини?

Од хвилювання Тетяна не могла спокійно говорити (С. Васильченко)

6. Мети

з якою метою? для чого? нащо?

Сюди за щастям я забрів (В. Сосюра)

7. Умови

за якої умови? у якому випадку?

Невдовзі під гучні оплески в супроводі своєї дружини з’явився кремезний, літніх років чоловік (В. Скуратівський)

8. Допустовості

незважаючи на що?

Наперекір утискам царського двору Остап Вересай першим серед українських кобзарів вийшов на світову арену (В. Скуратів- ський)

Дослідження-аналіз на основі тексту

► Прочитати. Знайти обставини й визначити їх вид. З’ясувати, до якого члена речення вони належать. Списати, замість крапок уставляючи обставини інших видів.

Разом із поетичним талантом в українського філософа й ученого Григорія Сковороди проявляються й риси аскета: їв він ... ввечері, уживав ... овочі та молочні страви, м’яса та риби ... не їв, спав лише чотири години на добу, вставав до схід сонця, лягав опівночі й при цьому ... завжди був веселий, бадьорий, рухливий, помірний, добродушний і поштивий. (За Д. Яворницьким).

Творче конструювання

► Скласти речення так, щоб подані фразеологізми виступали в ролі обставин. Визначити вид обставин.

Як один день, зверху донизу, за тридев’ять земель, до останньої крихти. Дослідження-відновлення

► Відновити прислів’я і приказки, вставивши замість крапок обставини з довідки. Дати повну характеристику обставин, скориставшись схемою.

1. Добре діло твори. 2. Доброму ... добре. 3. Добре ... пам’ятається. 4. Правда і ... не втоне. 5. Кривда людськая ... вилазить. 6. ... не вмирають (Нар. творчість). Довідка: довго, сміло, в морі, боком, від щастя, скрізь.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

«Мікрофон»

♦ Сьогодні на уроці я дізнався (дізналася).

♦ Я зрозумів (зрозуміла).

♦ Мене здивувало.

♦ Я збагатився (збагатилася) інформацією про..

♦ Тепер я знаю.

Оцінювання й мотивація навчальних досягнень

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконати вправу за підручником.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити