Розробки уроків - Українська мова 8 клас І семестр - 2016 рік

Урок № 21. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЗВОРОТ. ВИДІЛЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНИХ ЗВОРОТІВ КОМАМИ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про порівняльний зворот, його роль у текстах різної стильової належності;

✵ розвивальна: розвивати пунктуаційні вміння виділяти порівняльні звороти комами на письмі; удосконалити навички правильно використовувати різні види обставин як в усному, так і в писемному мовленні;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти вихованню шанобливого ставлення до української мови

Внутрішньопредметні зв'язки:

✵ Лексикологія й фразеологія: засвоєння фразеологізмів (а також прислів'їв і приказок), крилатих висловів.

✵ Культура мовлення і стилістика: дотримання порядку слів у реченні, логічного наголосу. Правильне використання форм присудка при підметі, вираженому словосполученням або складноскороченим словом. Єдність видо-часових форм дієслів-присудків як засіб зв'язку речень у тексті. Обставини часу, місця як засіб зв'язку речень у розповідних текстах; їх синонімічність. Стилістична роль означень і порівняльних зворотів у художньому мовленні.

✵ Текст (риторичний аспект): удосконалення будови й зв'язності розповідного й описового текстів. Використання означень і порівняльних зворотів.

Міжпредметні зв'язки: Епітет і порівняння як художні прийоми (література).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.

Пунктуаційний практикум

► Списати, розставляючи потрібні розділові знаки. Указати на слова, яких стосуються порівняльні звороти. Визначити їх синтаксичну роль.

1. Через історичні місця події дати як через магічні кристали висвічується нащадкам сива давнина (О. Засенко). 2. Знані й невідомі давні події немов глибинні живлющі джерела напоїли наснажили героїчним духом легенди й богатирські поеми-билини (О. Засенко). 3. Сонечко грало рожевим промінням по рівній як скло пелені Дніпра (А. Кащенко). 4. Весело глянули хмарки в блакитне море як у люстро (А. Кащенко). 5. Чорнів як ноги павука мольберт у куточку (С. Скляренко). 6. Одірветься один листочок з гілочки й попливе як човник у сухому й пахучому осінньому повітрі (С. Скляренко). 7. Хмари піднялися вище мов пасма диму (О. Васильківський).

лінгвістичне спостереження

► Прочитати. Дослідити, чи мають порівняльне значення виділені сполучення слів.

Плили хмарини, немов перлини.

Їх вид рожевий — уста дитини!

Набігли тіні — і... ждуть долини.

Пробігли тіні — сумні хвилини:

Плили хмарини чужі, далекі.

П. Тичина

► Записати, додаючи до виділених словосполучень сполучник як. Яким розділовим знаком ви відокремите порівняльні звороти?

Лінгвістичний експеримент

► Замість виділених слів у словосполученнях вставити фразеологізми з довідки. Скласти й записати речення. Довести, чи потрібна кома перед сполучником як.

Глянув неприязно; рости надзвичайно швидко; підлога дуже чиста; повзти повільно; надувся дуже; працювати самовіддано; знати досконало.

Довідка: як вилизана; як п’ятака дав; як свої п’ять пальців; як проклятий; як слимак; як з води; як сич.

Виділити головні члени у складених реченнях.

► Дослідити, чи всі фразеологізми виконуватимуть роль обставини. Порівняльні звороти завжди виділяються комами

Комами не відокремлюються такий порівняльний зворот, який

1. Входить до складу присудка: Повітря неначе прозорий граніт... (Д. Павличко)

2. Є фразеологізмом: прилип як шевська смола до чобота, плаває як вареник у маслі, схожий як дві краплі води, дивиться як баран на нові ворота, холодний як лід, потрібен як п’яте колеса до воза та ін.

3. Має перед сполучниками «як, ніби» прислівники «зовсім, майже», частку «не»:

Обручка була зовсім як золота; Дівчинка говорила майже як доросла.

4. Тісно пов’язаний з присудком (без звороту присудок із смислового боку не завершений): Він це зрозумів як натяк.

5. Можна замінити орудним відмінком: І сорок літ ішов Франко-сіяч — і спів його звучав не раз як плач, і плач його звучав як гімн народу (Д. Павличко). І сорок літ ішов Франко-сіяч — і спів його звучав не раз плачем, і плач його звучав гімном народу.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Бесіда

♦ Який другорядний член речення називається обставиною? Якими частинами мови виражається обставина найчастіше?

♦ На які групи за значенням поділяються обставини? До кожної групи дібрати власні приклади.

♦ Що називається порівняльним зворотом?

♦ Назвати граматичні форми вираження порівнянь. Навести приклади.

♦ Як виділяється порівняльний зворот в усному мовленні й на письмі?

♦ Яку роль виконують порівняння в художньому мовленні?

VІ. ПІДСУМОК УРОКУ

«Мікрофон»

♦ Сьогодні на уроці я дізнався (дізналася)...

♦ Я зрозумів (зрозуміла)...

♦ Мене здивувало...

♦ Я збагатився (збагатилася) інформацією про...

♦ Тепер я знаю.

Оцінювання й мотивація навчальних досягнень

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконати вправу за підручником.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити