Розробки уроків - Українська мова 8 клас І семестр - 2016 рік

Урок № 23. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про односкладні речення; сформувати вміння правильно визначати види односкладних речень;

✵ розвивальна: удосконалювати вміння і навички конструювати односкладні речення і доцільно використовувати їх в усному і писемному мовленні;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного матеріалу виховувати почуття гордості за рідну землю та її людей.

Внутрішньопредметні зв'язки:

✵ Лексикологія: засвоєння фразеологізмів (а також прислів'їв і приказок), крилатих висловів (у формі односкладних і неповних речень).

✵ Культура мовлення і стилістика: речення двоскладні й односкладні різних видів як синтаксичні синоніми. Уживання в описах називних речень для позначення часу й місця. Використання неповних речень у діалозі, а також у складних реченнях для уникнення невиправданих повторень. Правильне інтонування неповних речень.

✵ Текст (риторичний аспект): використання ключових слів для підготовки усного висловлювання.

Міжпредметні зв'язки: односкладні й неповні речення як виражальний засіб у художніх творах (література).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.

✵ Які речення ми називаємо двоскладними?

✵ Чим двоскладне речення відрізняється від односкладного?

✵ Чи можна односкладне речення назвати неповним?

✵ Чим може бути виражена граматична основа односкладного речення?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ УРОКУ, ЗАВДАНЬ УРОКУ.

IV. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником

► Опрацювати схему в підручнику. З’ясувати, що для вас є новим, а що — знайомим. Доповнити пропущену інформацію.

V. ВИКОНАННЯ СИСТЕМИ ВПРАВ

Вибірково-розподільна робота (кодовий диктант)

► Прочитати односкладні означено-особові речення. Усно визначити спосіб морфологічного вираження в них головного члена. Заповнити таблицю, вписавши у відповідні колонки номери речень.

дієсловом І особи однини дійсного способу теперішнього часу

дієсловом І особи множини дійсного способу теперішнього часу

дієсловом ІІ особи однини дійсного способу теперішнього часу

дієсловом І особи множини наказового способу

дієсловом ІІ особи однини наказового способу


1. Стою й тихо складаю хаті присягу (В. Думанський). 2. Житиму в цих стінах і питиму чисту воду з криниці в цьому дворі завжди (В. Думанський). 3. Береш вудку й весло та йдеш до річки (О. Васильківський). 4. Дивлячись на край свіжої ріллі, бачу кінець літа (О. Васильківський). 5. Не забуваймо про народні казки, оповіді бувалого діда Івана та інших старих людей, про народні звичаї та обряди (А Чайковський). 6. Думаючи про світ, думаєш про себе (П. Загребельний). 7. Ідемо оце до схід сонця в поле (С. Васильченко). 8. Завжди прислухайся до голосу поета! (П. Федченко)

Дослідження-відновлення

► Записати текст, ставлячи дієслова, що в дужках, у відповідній особовій формі так, щоб вони виражали дію оповідача.

Джерельний край мого дитинства, що біля села Заболоття Любомльського району... Жебонять, виграють, співають джерела... (Стояти) коло витоків і (чути), як ноги мої лоскоче шовковистий шепіт ручаю. У густому тумані пасуться коні. Дзвенить, зачепившись за бляшану покрівлю хати, мідне колесо місяця. Заворожений цією красою, повільно (ставати) на коліна, (спиратися) руками об землю і, нахилившись, (пити) холодну воду. Мовби (убирати) в себе всі чари природи. Ні, немає нічого смачнішого у світі, ніж смак рідного джерела! (За В. Геєм)

► Назвати ускладнені односкладні означено-особові речення.

► Довести, що наведений уривок висловлювання належить до художнього стилю.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

► Прочитайте речення і скажіть, які з них можна переробити в означено- особові? Запишіть їх.

1. Ви розкажіть про ваші враження від поїздки. 2. Петро вчиться в десятому класі. 3. Ти виконав роботу відмінно. 4. Ти не забудь написати замітку в стінгазету. 5. Я поспішаю додому. 6. Ми виконаємо завдання з честю. 7. Люди радіють літу. 8. Ми довго милувалися чудовим краєвидом. 9. Я хочу миру на землі. 10. Злива попсувала пшеницю. 11. Ми хочемо взяти участь у шкільній олімпіаді.

► Прочитайте і спишіть означено-особові речення. Визначте, якою формою дієслова виражені у них головні члени.

1. І мене в сім’ї великій, в сім’ї вольній, новій, не забудьте пом’янути незлим тихим словом (Т. Шевченко). 2. Розплющую очі і раптом бачу: у вікнах голубе небо, і віти берез (М. Коцюбинський). 3. Разом ходімо в майбутнє (Леся Українка). 4. І просить вітер у бійця: постій зі мною до кінця (А. Малишко). 5. Сади свій сад, плекай свої надії (Леся Українка).

VІІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

VІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Доберіть односкладні означено-особові речення з фразеологізмами, що б демонстрували ставлення людини до рідної землі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити