Розробки уроків - Українська мова 8 клас І семестр - 2016 рік

Урок № 28. БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про односкладні дієслівні речення; сформувати поняття про безособове речення, способи вираження в ньому головного члена;

✵ розвивальна: розвивати творчі вміння аналізувати, трансформувати й конструювати безособові речення, у яких головний член має різні способи морфологічного вираження, формувати вміння визначати стилістичну функцію цих синтаксичних конструкцій у текстах різних стилів мовлення;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати вміння бачити прекрасне у природі й житті людей.

Внутрішньопредметні зв'язки: засвоєння фразеологізмів (а також прислів'їв і приказок), крилатих висловів (у формі односкладних і неповних речень).

✵ Культура мовлення і стилістика: речення двоскладні й односкладні різних видів як синтаксичні синоніми. Уживання в описах називних речень для позначення часу й місця. Використання неповних речень у діалозі, а також у складних реченнях для уникнення невиправданих повторень. Правильне інтонування неповних речень.

✵ Текст (риторичний аспект): використання ключових слів для підготовки усного висловлювання.

Міжпредметні зв'язки: односкладні й неповні речення як виражальний засіб у художніх творах (література).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.

ІІІ. УСВІДОМЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ З ТЕМИ

Творче спостереження з елементами аналізу

► Прочитати текст. Визначити його стильову й типологічну будову.

► Знайти односкладні речення, у яких дія або стан мислиться незалежно від діяча.

Надворі тихо, аж мертво. Місяць високо піднявся на небо. Золота, широка та довга смуга все ворушилася. Мені здавалося, що з того золотого плеса от-от виринуть якісь фантастичні привиддя або зеленоокі русалки. З чорного боку неначе вискочила здорова рання зірка й застрягла в небі над чорною смугою в імлі. Уже починало зоріти. Зірка ніби потягла за собою з бору рожевий тонесенький та прозорий серпанок. Вона замиготіла ніби сріблом та діамантами. Повний місяць висів серед неба й лив жовтий золотистий світ. З правого берега гори наближалися до Дніпра. їх було видно виразно, як удень. Було видно вузькі долини з садками, з білими хатами.

Тихо на горах. Мертво в балках та долинах. Ніде ні звука! Не чути навіть найменшого шелесту. Як гарно! То була дивна, пишна ніч... (За І. Нечуєм-Левицьким).

► Зробити висновок про стилістичну роль безособових речень у мовленні.

IV. ВИКОНАННЯ СИСТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ПРОБЛЕМНО-ПОШУКОВИХ ХАРАКТЕРУ

Дослідження-зіставлення

► Дослідити, у яких реченнях виділені дієслова виконують роль присудка, а в яких — роль головного члена безособового речення.

1. Тут, на околиці селища, під шатром старезних ясенів, нутрувало колись джерело (В. Гей). У мальовничому урочищі Карпівці, що поблизу Умані, буяло зеленню (П. Наніїв). 2. Пахне м’ятою і свіжо спеченим хлібом (С. Плачинда). Біліє проти сонця стіна самотньої хатинки (В. Винниченко). 3. Польова доріжка Сіріє поміж стернями (О. Гончар). Знадвору у відкриту кватирку тягне паленою щетиною (К. Лубенець). 4. У долині вечоріло (Б. Харчук). Густо і темно хмарувало купами несхитне верхів’я (Б. Харчук).

► З’ясувати, у яких безособових реченнях головний член виражений безособовим дієсловом, а в яких — особовим дієсловом у значенні безособового.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

Виконання тестових завдань

1. Узагальнено-особовими є всі речення, окрім.

А Учи дітей не страшкою, а ласкою.

Б Не лізь поперед батька в пекло.

В Шукай правди у старих, а сили — у молодих.

Г До завірюхи треба кожуха.

Д Ночвами моря не перепливеш.

2. Односкладні безособові речення всі, окрім.

А На луках під гарячим сонцем дуже пахло свіжою травою й польовими квітами.

Б Цілі вулиці викошено огнем-косою.

В Весною в селі встають рано.

Г На вільну душу ланцюгів нема.

Д Нема краси в завзятості безсилій.

3. Безособовим є речення.

А Весни такої не було й не буде.

Б Двічі молодим не бути.

В Квітучий сад. В нім тиша залягла.

Г Оживляєм гори, води, вибудовуєм заводи.

Д В передчутті грози виходжу з дому.

4. Односкладним безособовим є речення.

А Матір ні купити, ні заслужити.

Б Мати годує дітей, як земля людей.

В Батьківська хати усім багата.

Г Як не навчиш дитину в пелюшках, то не навчиш і в подушках.

Д Учи дітей без людей.

5. Односкладним безособовим є речення.

А І задрипана ворона своїм дітям оборона.

Б Без дітей тихо, та на старості лихо.

В Ніч була прекрасна, а море тихе та спокійне.

Г В далекій дорозі найду або долю, або за Дніпром ляжу головою.

Д Там того поля на заячий скік.

6. Усі речення безособові, окрім.

А Любо ненці, як дитина в честі.

Б На сонці тепло, а біля матері добре.

В Проти віку нема ліку.

Г Старого горобця на полову не зловиш.

Д Учитись ніколи не пізно.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити