Розробки уроків - Українська мова 8 клас І семестр - 2016 рік

Урок № 29. НАЗИВНІ РЕЧЕННЯ

Мета:

✵ навчальна: повторити відомості про односкладні речення; ознайомити з особливостями односкладних речень з головним членом підметом; формувати вміння відрізняти їх у тексті від інших речень та вдало користуватися їх виражальними можливостями в усному та писемному мовленні;

✵ розвивальна: розвивати вміння доречно використовувати називні речення в побудові усних і писемних висловлювань; розвивати комунікативну та самоосвітню компетентності школярів, уяву, мислення;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до прекрасного, прищеплювати інтерес до вивчення рідної мови.

Внутрішньопредметні зв'язки:

✵ Лексикологія: засвоєння нових слів.

✵ Культура мовлення і стилістика: речення двоскладні й односкладні різних видів як синтаксичні синоніми. Уживання в описах називних речень для позначення часу й місця. Використання неповних речень у діалозі, а також у складних реченнях для уникнення невиправданих повторень. Правильне інтонування неповних речень.

✵ Текст (риторичний аспект): використання ключових слів для підготовки усного висловлювання.

Міжпредметні зв'язки: односкладні називні й неповні речення як виражальний засіб у художніх творах (література).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.

ІІІ. УСВІДОМЛЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ З ТЕМИ

Творче спостереження з елементами аналізу

► Прочитати. Визначити односкладні речення, у яких головний член-підмет стверджує наявність предметів чи явищ.

► Указати односкладні речення з головним членом-присудком, визначити їхній тип.

► Назвати двоскладні неповні речення.

1. Село. Хати. Так тихо-тихо. По вікна стіни замело. Хмарно... Сумно-Чорні луки. Чорне поле. Чорний гай (С. Черкасенко). 2. Село. Обійстя. Мальва край воріт (Є. Гуцало). 3. Нудьга і сум. Не мучишся, не плачеш, а день за днем, нудьгуючи, живеш (Б. Грінченко). 4. Ріка. Палатка. Озеро. Курінь (Л. Костенко). 5. Степ. Кам’яна баба. А їй на чоло — орел (М. Доленко).

Лінгвістичне дослідження

► Доведіть, що речення лівої колонки є односкладними називними, а правої — двоскладними.

Полуденна спека.

Спека полуденна.

Широкий Дніпро.

Дніпро широкий.

Прекрасні дні.

Дні прекрасні.

На визначення типу синтаксичної конструкції — двоскладне речення чи односкладне називне — впливає порядок слів. Так, прикметник, що стоїть перед означуваним іменником, виконує синтаксичну функцію узгодженого означення, а прикметник, що стоїть після іменника, виконує роль іменної частини складеного присудка. Відповідно речення Темна ніч — поширене односкладне називне (ніч — головний член односкладного називного речення, а темна — узгоджене означення), а речення Ніч темна — двоскладне непоширене (ніч — підмет, а темна — іменна частина складеного присудка).

IV. ВИКОНАННЯ СИСТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ПРОБЛЕМНО-ПОШУКОВОГО ХАРАКТЕРК

► Переписати, вставляючи пропущені букви. Підкреслити в реченнях граматичні основи. Указати називні речення.

1. Пр..красний Рим! Сім пагорбів крутих. Фонтани. Парки. Вулиці. Алеї. В..личні древні храми (Л. Дмитерко). 2. Асфальт. Фонтани. Сиві д..рева. І сині квіти. І г..рячий день (М. Доленко). 3. В..сокий, рівний степ... 4. З..лений ряд могил і мрійна дел..чінь... (М. Зеров). 5. Пісок. Сліди. І порожнеча. І вітру злого ворожнеча (О. Гижа.)

Пояснювальний диктант

► Указати називні речення. Зробити синтаксичний розбір одного з них.

1. Кудлатий мох. Рожеві сосни. Болото. Бір. Звичайно, осінь (М. Доленго). 2. Гомін. Гуки. Переграї. Вітровіння. 3. По діброві — шум кленовий. Барви. Тіні. Млосно. Росно. Десь зозулі роззозулились на соснах (Г. Коваль). 3. Бетховен. Добрий маг. 4. ... Пречистий тлум чекань. Поразка. Усмішка. Поразка. Метал надій. Тонкоголосить одвертий біль. Але рятує душу — згук (В. Стус). 5. Мій особистий невеличкий світ. Невже насправді він такий маленький? Ясне цвітіння яблуневих віт. Турбота батька. Піклування неньки (Л. Дмитерко). 6. Мати. Каріатида з божої глини. Батько. Старий Атлант. Мати тримає на собі хату, батько тримає на собі світ (Л. Костенко). 7. Сіре місто. Праця. Будень. День (Н. Забіла). 8. Пітони. Тритони. У клітці дріма ягуар. Жирафи. Верблюди. Приручені зебри. І поні. Хоча й невеличкий, а все-таки це зоопарк, і тут опинилися навіть Пржевальського коні (Є. Гуцало). 9. Синій вітер, посадка, село. Я чекаю когось, я притих. (В. Сосюра)

► Наведені називні речення поширити означеннями. Чи можна поширити їх обставинами? Чому?

► Утворені поширені називні речення увести до самостійно складеного висловлювання з теми «Осінній ранок». Ранок. Вікно. Небо. Промені. Хмари. Вулиці.

Диктант із коментуванням

► Зробити синтаксичний розбір запропонованого вчителем односкладного речення.

1. Гарно як у полі! Так би йшов завжди. Вітер і тополі. Сонце і сади (В. Сосюра). 2. Жалко і весело! Сльози і сміх! Зелено, любо, і сіється сніг. (Олександр Олесь). 3. Ніч. Тихо, як у вусі. І важко, і душно. Замовк цілоденний гармидер і шум. 4. Ніч безока над містом стоїть. Візники. Пішоходи. Майдан. (М. Вороний)

VII. ПІДСУМОК УРОКУ

♦ Що здалося складним?

♦ Що не вдалося? Попрацюйте вдома з подібними вправами.

VIII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Підготувати запитання для однокласників з теми «Односкладне речення» для мозкового штурму.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити