Розробки уроків - Українська мова 8 клас І семестр - 2016 рік

Урок № 30. ОДНОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ЯК ЧАСТИНА СКЛАДНОГО

Мета:

♦ навчальна: закріпити здобуті учнями минулого уроку знання про називне речення, а також інші види односкладних речень; ознайомити учнів з особливостями вживання односкладних речень як частин складного; ознайомити учнів з алгоритмом синтаксичного розбору простого речення, акцентуючи на розборі односкладних речень;

♦ розвивальна: розвивати вміння і навички учнів розпізнавати вивчені поняття, правильно будувати й використовувати в мовленні односкладні речення, правильно ставити розділові знаки відповідно до вивчених пунктуаційних правил;

♦ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати в учнів прагнення до національної ідентифікації; виховання любові та пошани до української мови.

Внутрішньопредметні зв'язки:

♦ Лексикологія: засвоєння нових слів.

♦ Культура мовлення і стилістика: речення двоскладні й односкладні різних видів як синтаксичні синоніми. Уживання в описах називних речень для позначення часу й місця. Використання неповних речень у діалозі, а також у складних реченнях для уникнення невиправданих повторень. Правильне інтонування неповних речень.

♦ Текст (риторичний аспект): використання ключових слів для підготовки усного висловлювання.

Міжпредметні зв'язки: односкладні й неповні речення як виражальний засіб у художніх творах (література).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.

Мозковий штурм (за запитаннями учнів)

Учні ставлять запитання однокласникові, якщо той відповідає правильно, ставить своє запитання комусь. Якщо той не відповідає, це право переходить до наступного учня.

♦ Чим односкладні речення відрізняються від двоскладних?

♦ Які види односкладних речень ви знаєте?

♦ Що таке називні речення?

♦ Які другорядні члени речення можуть бути в односкладних називних реченнях?

♦ Чим може бути виражений головний член називних речень?

♦ У яких стилях мовлення найчастіше вживають називні речення?

♦ Чому в називному реченні нема й не може бути присудка?

♦ Чому в називному реченні не вживається обставина?

♦ З яким членом речення співвідноситься головний член називного речення?

♦ Наведіть приклад односкладного називного речення.

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з підручником. опрацювання теоретичного матеріалу

► Розгляньте схему синтаксичного розбору простого речення (див. додаток).

IV. ВИКОНАННЯ ВПРАВ НА ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Попереджувальний диктант

► У кожному з речень підкреслити граматичні основи. Указати частини складних речень, що є односкладними реченнями, з’ясувати їхній тип.

Варіант 1

1. Чорна ніч чорніла, не світало вранці. (Олександр Олесь). 2. Дивлюсь, як ніч надходить, як жито шелестить (П. Тичина). 3. Збагну, як плаче на вітрах слізьми червоними калина (П. Перебийніс). 4. Дідові Морозу і в морози жарко, він мені дарує теж вушанку шапку (М. Сингаївський). 5. Дитинства не жду я із вирію знов, не вернеш і мамину казку... (Д. Луценко). 6. Терпко пахло дитинство, пахло степами, житнім хлібом, скрутою і злагодою великої родини в тісній хаті, щирістю та правдивістю (Ю. Мушкетик).

Варіант 2

1. У хаті спокійно й затишно, вечір десь бродить в гаю Д. Луценко). 2. Тихо в садку, тихо в місті, бо пізня година (Леся Українка). 3. На вулиці серед хмар пилу жарко, зате в холодочку та в садочку саме добре (Панас Мирний). 4. Не зчулися, як смерклося (Т. Шевченко). 5. Не цвіте черемха, і пташок не чуть (В. Сосюра). 6. Була зима, та пахло все ще осінню (Т. Кобаль). 7. Так яблуками пахне у хатинці, як пахнуть хати тільки восени! (М. Бажан). 8. В хатах нам тісно, душить дах. (Олександр Олесь). 9. Звечора, либонь, не ждалось, а на ранок — паморозь (М. Сингаївський). 10. Видно в огні блискавиць: рифи лежать горілиць (Л. Костенко).

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Додаток


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити