Розробки уроків - Українська мова 8 клас І семестр - 2016 рік

Урок № 31. ПОВНІ Й НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ. ТИРЕ В НЕПОВНИХ РЕЧЕННЯХ

Мета:

✵ навчальна: дати поняття про неповні речення, пояснити вживання тире в неповних реченнях, формувати вміння розрізняти речення повні й неповні, встановлювати опущений у неповному реченні член речення, пояснити правила вживання тире в неповних реченнях; обґрунтовувати вживання простих неповних речень у складі складних речень та в діалогах;

✵ розвивальна: правильно інтонувати неповні речення, ставити на місці пропущеного члена речення тире; розвивати увагу, уяву, логічне мислення, пам'ять;

✵ виховна: за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до образного слова.

Внутрішньопредметні зв'язки:

✵ Лексикологія: засвоєння нових слів.

✵ Культура мовлення і стилістика: речення двоскладні й односкладні різних видів як синтаксичні синоніми. Уживання в описах називних речень для позначення часу й місця. Використання неповних речень у діалозі, а також у складних реченнях для уникнення невиправданих повторень. Правильне інтонування неповних речень.

✵ Текст (риторичний аспект): використання ключових слів для підготовки усного висловлювання.

Міжпредметні зв'язки: односкладні й неповні речення як виражальний засіб у художніх творах (література).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.

Взаємоперевірка домашнього завдання — виписаних складних речень з творів української літератури

ІІІ. СПРИЙНЯТТЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

робота з підручником. Опрацювання теоретичного матеріалу

Повними називають речення, зрозумілі самі по собі, бо вони мають усі необхідні для цього члени речення.

Місяць човном золотим над містом сонно пливе.

Неповними називають речення, у яких пропущений один або кілька членів речення, що їх можна легко відтворити за змістом.

Пташка радіє весні, а дитя — матері.

Пропускатися можуть як головні, так і другорядні члени речення.

Наша пісня більше з болю. Такої іншої [пісні] нема.

Сонце зігріває повітря, а друг — душу [зігріває].

Неповні речення, як і повні, можуть бути поширеними і непоширеними, односкладними і двоскладними, а також частинами складного речення.

Ранні пташки росу п’ють, а пізні [пташки] сльози ллють.

Не вчи орла літати, а солов’я [не вчи] співати.

Неповні речення слід відрізняти від односкладних, у яких наявний лише один головний член, а другого нема і бути не може.

Творче спостереження з елементами аналізу

► Прочитати висловлювання. Схарактеризувати речення за повнотою висловленої думки. Назвати неповні речення.

Я виріс на Дніпрі. Який це чарівний край! Яка течія, які береги, яка природа навколо! Гляньте ось на ці краєвиди. Але це не те, що навколо мого Канева, біля Дніпра, що залишилося в моїй пам’яті. Недавно я бачив чудовий український фільм. Тут, у Каннах, на фестивалі. І раптом — Дніпро, його розлога течія... Я почув навіть знайомий мені плюскіт води об берег (Г. Костюк).

► З’ясувати, у якому неповному реченні пропущені члени визначаються з попереднього контексту, а в якому — пропущений член установлюється зі змісту самого неповного речення.

IV. ВИКОНАННЯ ВПРАВ НА ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Вибірково-розподільна робота

► Прочитати речення. Визначити в них функцію тире. Вписати номери речень у відповідну колонку таблиці.

Тире між підметом і присудком

Тире на місці пропущеного члена речення1. До сьогодні перших українських книг дійшло небагато, а точніше — зовсім мало. 2. У центрі композиції — три пари істот з головами орлів і тулубами левів, далі з двох боків — лев і левиця (М. Русяєва). 3. Маріїнський палац у Києві — пам’ятка історії, містобудування й архітектури (О. Ламонова). 4. Парк «Софіївка» — це поєднання штучних водоспадів, гірських вершин, каналів, ставків із фонтанами, павільйонів, скульптур і мармурових статуй античних богів і богинь, філософів і поетів (О. Седак). 5. Марія Приймаченко — майстер українського декоративного мистецтва (М. Шинкарук). 6. З трьох боків фортецю захищає сухий канал, вирубаний у скелях, а з північно- східного — прірва (В. Зубач). 7. Здавна Крим — місце масового паломництва (К. Ґудзик). 8. Навкруги — темні стіни лісу (К. Ґудзик). 9. «Повість минулих літ» — першооснова вивчення історії нашого народу Д. Степовик). 10. Освіту Сергій Параджанов здобував спочатку в Тбілісі, а потім — у Москві (С. Цалик). 11. Найважливіша риса етикету — уміння володіти собою (А. Коваль).

► Сформулювати правила вживання тире між підметом і присудком у повному реченні й уживання тире в неповному реченні.

Пунктуаційний практикум

► Записати народні вислови, розставляючи потрібні розділові знаки. Яку роль виконує тире в неповному реченні?

1. Від троянди пахощі, від людини праця. 2. Усяк розумний по-своєму: один спершу, а другий потім. 3. День хвалять увечері, вечір уранці. 4. Жито сіють у воду, а пшеницю в пору. 5. Людина вмивається вранці, кішка увечері. 6. Місяць потрібний уночі, а розум постійно. 7. Молоде дерево гнеться, а старе ламається. 8. Не вчи орла літати, а рибу плавати. 9. Незваному гостю місце за дверима. 10. Нема вовка без лісу, а села без лихого чоловіка. 11. Не ясла до коней ходять, а коні до ясел. 12. Поле має очі, а ліс вуха. 13. Спочатку дерево у корінь росте, а потім у крону (Нар. творчість).

► З’ясувати, до складу яких складних речень входять умовно односкладні речення. Визначити їхній вид.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

♦ Яку пунктограму вивчили?

♦ Над чим потрібно ще попрацювати?

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

► Скласти діалог на тему «Враження від футбольного матчу», «Враження від перегляду кінофільму» (на вибір), використавши неповні речення.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити