Розробки уроків - Українська мова 8 клас І семестр - 2016 рік

Урок № 4. ПОВТОРЕННЯ й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПРАВОПИСУ

Мета:

✵ навчальна: повторити й узагальнити вивчене про основні орфограми української мови та правила українського правопису;

✵ розвивальна: удосконалювати вміння знаходити в словах вивчені орфограми та пояснювати їх за допомогою вивчених правил; розвивати творчі здібності учнів; образне й критичне мислення, пам'ять, уміння застосовувати здобуті знання на практиці;

✵ виховна: усвідомити необхідність інтелектуального і духовного розвитку себе як особистості.

Внутрішньопредметні зв'язки: орфографія, морфологія.

Соціокультурна лінія: Я як особистість.

Тип уроку: урок повторення й узагальнення вивченого.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бліцопитування

♦ Яка мовознавча наука вивчає основні правила правопису слів?

♦ Що називається орфограмою?

♦ На які види поділяються орфограми? Наведіть приклади.

Небуквені орфограми

Орфограми буквені

Написання слів разом, окремо, через дефіс, апостроф, перенос слів, скорочення слів:

✵ уживання апострофа: верф’ю, солов’ї, кав’ярня;

✵ скорочення слів: б-ка (бібліотека), р-н (район), упоряд., арк.;

✵ по-китайськи, по-німецьки;

✵ ні з прислівниками: нізащо, нітрохи;

✵ правопис прикладок: звіробій-трава, жук-короїд, дівчина-красуня;

✵ складні іменники: прем’єр-міністр, кіловат-година

Вибір написання слова (певної букви) з ряду можливих варіантів за умови однакової вимови:

✵ правопис ненаголошених о, е, и: великий, село, мирити;

✵ спрощення в групах приголосних: радість — радісний; проїзд — проїзний; тиждень — тижні;

✵ правопис з — с у префіксах з-, с-: сфотографувати, схотіти, збити;

✵ зміни приголосних при словотворенні: юнак — юнацький, Париж — паризький, німецький — Німеччина

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ , ЗАВДАНЬ УРОКУ

Привіт, проблемо!

► Записати речення. Визначити у словах орфограми. Буквені орфограми підкреслити однією лінією, а небуквені — двома.

Запахла осінь в’ялим тютюном,

Та яблуками, та тонким туманом, —

І свіжі айстри над піском ру’’яним

Зоріють за одчиненим вікном.

Підв’язуючи світлий виноград,

Сміється дівчина...

Осінній холодок над спраглою землею

Шатро гаптоване широко розілляв.

З поезій М. Рильського

IV. ВИКОНАННЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ ВПРАВ НА ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПРАВОПИСУ

Орфографічний експрес

► Утворити від поданих слів...

✵ прикметники і пояснити правопис: соловей, олово, торф, дрова, риба, Різдво, солома, кремінь, кров, мавпа, камінь, трава;

✵ форму давального відмінка однини і пояснити правопис: спілка, русалка, Оленка, Галька, галка, нянька, дівчинонька, вишенька, Васька, сопілка, сопілонька, креолка;

✵ форму давального відмінка і пояснити правопис: подруга, посуха, стежка, аптека, перемога, доріжка, допомога, книга, витримка, зачіска, суперечка, думка;

✵ прикметники з суфіксом -ськ- — і пояснити правопис: Запоріжжя, Дрогобич, Кривий Ріг, Одеса, Воронеж, француз, Прилуки, грек, словак, узбек, киргиз, турок;

✵ прикметники і пояснити правопис: пристрасть, користь, доблесть, комендант, президент, заздрість, інтелігент, совість, пестити, жалість, турист, честь;

✵ прикметники з суфіксами -н-, -ян-, -ін-, -ин- і пояснити наявність чи відсутність подвоєння: камінь, весна, тварина, скло, вікно, закон, чай, мільйон, мова, чавун, будень, бджола.

Лінгвістична майстерня

► Записати текст, уставляючи на місці крапок потрібні за змістом слова іншомовного походження з довідки. Пояснити їх правопис.

У світі посилюється загальний потяг до ... Комп’ютерні технології пришвидшили розвиток технічного ... Не можна ігнорувати міжнародні правила поведінки. Інтереси простих громадян повинні бути ... Це виграшна тема для придбання політичних ... Світ навколо нас динамічно ... Україна має колосальний ... потенціал, що дає їй ... в науці та освіті. Ситуація в економіці повинна ... змінитися на краще (З газети).

Слова для довідки: еволюціонує, інтелектуальний, дивіденди, інтеграція, пріоритет, прогрес, перспективи, кардинально.

Післятекстові завдання

► Підібрати українські відповідники до слів з довідки і записати.

► Чи до всіх слів можна підібрати синоніми? Чому?

Клуб розумників і розумниць

► До поданих слів добрати другу частину і записати, дотримуючись правопису.

1. Мікро-; чорно-; само-; лікар-; екс-; термо-; крає-; авіа-; напів-; генерал-; супер-; життє-; мовно-.

2. Жовто-; низько-; кисло-; південно-; фото-; політико-; стерео-; тихо-; екстра-; інженер-; військово-; довго-; відео-.

Мовна гра «хто перший?» (робота в групах)

► До кожної назви орфограми підібрати якнайшвидше по 10 прикладів.

✵ Спрощення в групах приголосних;

✵ уживання апострофа;

✵ написання прислівників разом, окремо й через дефіс;

✵ написання складноскорочених слів;

✵ подвоєння приголосних на збігу морфем;

✵ правопис префіксів пре-, при-, прі-;

✵ уживання великої літери в географічних назвах;

✵ написання не з дієприкметниками (разом і окремо).

V. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ, УМІНЬ і НАВИЧОК

Тестові завдання

1. У якому рядку в усіх словах не відбувається спрощення?

А Шістнадцять, хвас..ливий, балас..ний, кіс..лявий;

Б випус..ний, хворосняк, щасливий, абонен..хький;

В власний, парламентський, учасник, пііссот.

2. У якому рядку всі слова записано правильно?

А Розхвилювався, безчестний, відкриття, передчасний;

Б безкорисливий, зкривдити, роспитати, стурбований;

В сфотографувати, зрозуміти, безпричинний, тижневий.

3. У якому рядку порушено чергування у//в, і//й?

А Земля й небо; пішла в школу; У Ялті проходить зустріч.

Б батько і син; поїхали у Львів; зайшла в клас;

В прочитала у творі, зрозуміти й опрацювати; В Одесі заморозки.

4. У якому з рядків усі слова пишемо без знака м’якшення?

А Він..ця, радістю, рибал..чин, вил..є, розкіш.., пят..сот;

Б сіл..ю, пишеш.., учительці, Уман..щина, спіл..нота;

В нян..ці, зустрічаєш..ся, пісня, вістю, шіст..сот.

5. У якому рядку всі слова пишемо з апострофом?

А Лук..янець, зв..язківець, мавп..ячий, зор..яний;

Б матір..ю, від..їздом, розм.. якшити, дит..ясла;

В з..явитися, дух..мяний, торф..шити, об..єднатися.

6. У якому рядку в усіх словах відбувається подвоєння приголосних?

А Облич..я, безвин..о, жит..я, радіст..ю, співвітчизник;

Б законний, від..іл, військкомат, письмен..ик;

В священ..ик, Ган..а, збіж..я, сторіч..я, л..ється.

7. У якому рядку всі слова написано правильно?

А Рим, джигіт, більярд, вікінг;

Б Кордильєри, віньєтка, монпансьє, адютант;

В бароко, коміссія, інтелігент, апарат.

8. У якому рядку всі ненаголошені приголосні можна перевірити наголосом?

А Березень, бриніти, вітер, ожеледь;

Б широкий, темніти, великий, криве;

В земля, дерево, розумний, весло.

9. У якому рядку допущено орфографічну помилку?

А Схопити, зпрощувати, стискати, зробити;

Б здійснити, зміцнити, сфальсифікувати, змурувати;

В сходити, спилювати, зчистити, зцілити.

10. У якому рядку чергування у/в розрізняє значення слів?

А Враз, втриматися, ударити, вступ;

Б вживатися, вправа, удача, узимку;

В вбігти, уміти, ввійти, уболівати.

11. У якому рядку всі слова пишемо зі знаком м’якшення?

А Донецький, ган..ба, швец.., тон..ший;

Б різ..бяр, т..мяний, нен..чин, робитеся;

В користю, дівчинон..ці, на пис.мі, кін..лик.

12. У якому рядку допущено орфографічні помилки в написанні слів?

А Пам’ять, пів’яблука, Лук’яненко, солов’їний;

Б з’явитися, черв’як, довір’я, святкувати;

В возз’єднання, верб’я, пів’ящика, підгір’я.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Відкритий мікрофон

♦ Які були труднощі протягом уроку? Чому? Як їх подолати?

♦ Чи доцільно була організована робота в парах і групах?

♦ З яким настроєм йдете з уроку?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Додаток

Текст для диктанту

► Прочитати зразок тексту-опису місцевості. Проаналізувати структуру твору (з яких частин він складається, чи наявні в тексті зачин і кінцівка). Дослідити, які типи мовлення поєднано у висловлюванні.

У НАПРЯМКУ СЕРЦЯ

Наш рідний Львів — це казка, утілена в камінь чарівною силою майстрів-казкарів з усього світу протягом понад семи століть. Після кількагодинної прогулянки вулицями Львова починаєш відчувати себе мислителем загальнолюдського значення. Сюди приїжджають не просто подивитися, а й духовно наснажитися. У ту мить, коли довговічне каміння нашіптує про нетлінні цінності, кров по жилах струменить так лагідно, як вода лісового струмочка.

Площа Ринок вибудована ще в XIV столітті німецькими ремісниками характерним їм способом містобудування, і тому така схожа, скажімо, на центральні майдани Мюнхена, Вроцлава чи Кракова, де посередині стоїть головна муніципальна будівля, завершена вежею, а годинник ударами дзвону відбиває перебіг часу.

Опинившись неподалік ратуші, вежа якої увінчує не тільки площу Ринок, а й увесь Львів, відчуваєш величезну концентрацію людської енергії, накопичуваної тут століттями. Відлічивши вгору 408 сходинок ратушної вежі, можна відчути себе 65-метровим велетнем й охопити Львів кількома поглядами. Зору відкривається простора й багата панорама.

Повноправними господарями на Ринку від початку ХГХ століття є Діана, Нептун, Адоніс та Амфітрита, котрі в античному світі керували долями людей і явищами природи. У Львові цих богів поставили наглядати за декоративними фонтанами. Тепер вони, вродливі й граціозні, є втіленням античної краси.

З майже побожним трепетом завжди хочеш зробити «коло пошани» на Ринку, де тебе радо вітає «галерея» палаців: палац Бандінеллі, Чорна кам’яниця, палац Корнякта, архієпископський палац, палац Любомирських, Венеційська кам’яниця тощо.

Кожен здатен знайти у Львові свою вулицю, чи навіть кілька, де, хоч на мить, може відчути себе вічним. Кожен може відчути, як це місто робить людину сильнішою і пробуджує в ній найкраще (Ю. Николишин).

► Що виражає заголовок? Чому автор, на вашу думку, не використав у заголовку назву основного об’єкта, що описувався,— площа Ринок?

► Які мовні засоби тексту передають особисті враження автора? Чи може так описати місцевість людина, не закохана в неї?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити