Розробки уроків - Українська мова 8 клас І семестр - 2016 рік

Урок № 6. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. БУДОВА І ВИДИ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ

Мета:

✵ навчальна: повторити найважливіші відомості з синтаксису і пунктуації, поглибити знання учнів про словосполучення як синтаксичну одиницю, його будову;

✵ розвивальна: формувати вміння визначати змістовий і граматичний зв'язок між словами у словосполученні, розрізняти непоширені й поширені словосполучення;

✵ виховна: виховувати любов до рідної землі, повагу до майстрів поетичного слова рідного краю.

Міжпредметні зв'язки: українська література, зарубіжна література.

Внутрішньопредметні зв'язки: граматика, граматична помилка.

Соціокультурна лінія: Я і Батьківщина.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

Привіт, проблемо!

► З’ясувати, у якій із трьох колонок записані словосполучення. Для доведення скористатись алгоритмом.

За майданчиком

осінній ранок в

весна і літо

Перед дошкою

шкільне подвір’я

фрукти й овочі

Хай живуть

працюю якісно

батьки і діти

Будуть квітнути

щаслива дітвора

день та ніч

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Матеріал для вчителя

Словосполучення — синтаксична одиниця, що утворюється в результаті поєднання двох або більше повнозначних слів засобом підрядного зв’язку (високий дуб, лист до брата, приємний мені, розмовляти пошепки).

Словосполучення складається найменше з двох слів: головного і залежного. Воно ще називається простим (непоширеним). Головне слово визначає вживання залежного слова у тій чи іншій формі. Якщо від головного слова залежить не одне, а більше слів, то таке словосполучення складне (поширене).

Головне і залежне слова пов’язані в словосполученні за змістом і граматично. Граматичний зв’язок у ньому виражається за допомогою залежного слова (шкільним дзвоником) або закінчення і прийменника (іде в бібліотеку). Незмінні слова (прислівники, дієприслівники, неозначена форма дієслова) зв’язуються з головним за змістом (приніс вчасно).

Лабораторія юного лінгвіста

► Виразно прочитати поетичні рядки Н. Бойко. Визначити головну думку поезії. Висловити свої враження від прочитаного.

О краю мій, перлино України,

Слов’янщино — квітуча сторона!

І в світлий час, і у лиху годину

Ніколи не лишалась ти одна.

Тут до щему все навіки миле,

Не зрівнять ні з чим Вітчизни дим.

Хай легкі у юних будуть крила,

А край рідний — вічно дорогим.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Хвилинка ерудита

► Визначити, які з наведених поєднань слів не є словосполученнями. За потреби скористатися довідковим матеріалом.

Укласти угоду; архіви й бібліотеки; на арені; творча робота; розуміти й відчувати; вода спадала; буду навчатись; духовний розвиток; протягом року; хліб і сіль; ранок позначався змінами; не більше чотирьох годин; необхідність порятунку; по вулицях і парках; більш досвідчений; рідне слово; деякі із своїх; упродовж століття; звернутися з листом; найменший у сім’ї; троянди й виноград; висловити надію; парко й духмяно; на землі й на небі.

Довідка. Не є словосполученнями

✵ підмет і присудок (іде дощ);

✵ однорідні члени речення (сиділа і слухала);

✵ фразеологізми (байдики бити);

✵ поєднання прийменників із іменниками (із пропозицією) чи займенників з прийменниками (до них), дієслова з часткою (таки зробив), складені форми слів (буду навчатись, найбільш здатний);

Такі поєднання називаються сполученням слів!

Творче конструювання

► Утворити словосполучення, розкриваючи дужки. За допомогою чого виражається граматичний зв’язок слів у словосполученні?

Сподіватися (успіх); стикатися (труднощі); спіткнутися (поріг); знемагати (спрага); чинити (кривда); ухилятися (робота); докоряти (брат); повідомляти (друг); ризикнути (життя); стосуватися (ми); пишатися (перемога); дошкуляти (він); поквитатися (насмішник); покладатися (хлопці).

Я — коректор

► Знайти помилки і записати словосполучення правильно.

✵ Дякувати водія — дякувати водієві

✵ В одинадцять годин — об одинадцятій годині

✵ У ліс за грибами — у ліс по гриби

✵ Вибачити товариша — вибачити товаришеві

✵ Хворіти грипом — хворіти на грип

✵ По законах природи — за законами природи

✵ Приймати участь — брати участь

✵ По власному бажанню — за власним бажанням

✵ Підручник по літературі — підручник з літератури

Творча студія

► Скласти висловлювання на тему «Спогади мого дитинства», використовуючи подані словосполучення

Рідний дім, родом із дитинства, батьківська порада, мамина усмішка, життєві дороги, згадувати часто, щира душа.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити