Розробки уроків - Українська мова 8 клас І семестр - 2016 рік

Урок № 7. ВИДИ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ЗА СПОСОБОМ ВИРАЖЕННЯ ГОЛОВНОГО СЛОВА

Мета:

✵ навчальна: поглибити знання учнів про словосполучення як синтаксичну одиницю, його будову; навчити визначати види словосполучень за способом вираження головного слова, виконувати синтаксичний розбір словосполучень;

✵ розвивальна: формувати вміння визначати змістовий і граматичний зв'язок між словами у словосполученні, розрізняти види словосполучень за способом вираження головного слова; розвивати образне та логічне мислення, креативність восьмикласників;

✵ виховна: виховувати любов до рідної землі, повагу до майстрів поетичного слова рідного краю.

Міжпредметні зв'язки: українська література, зарубіжна література.

Внутрішньопредметні зв'язки: культура мовлення і стилістика.

Соціокультурна лінія: Я і Батьківщина, її природа.

Тип уроку: урок засвоєння нового матеріалу.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

Психологічний тренінг

✵ налаштована на творчу діяльність;

✵ Я — особистість відкрита до співпраці з однокласниками;

✵ здатна аналізувати, досліджувати, узагальнювати;

✵ готова практично реалізувати свої знання.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

Вправа з ключем

► Виписати із поданих сполучень слів тільки ті, які є словосполученнями. Усно обґрунтувати свій вибір.

Тримати за руку, тримати язик за зубами, енергійні рухи, радо вітають, відповідно до вимог, ти скажеш, повернувшись засвітла, інші питання, новини тижня, вдень і вночі, нехай повідомить, наша родина, яскраві малюнки, за тридев’ять земель, кава або чай.

Ключ: якщо правильно виконати завдання, то з перших букв записаних словосполучень складеться закінчення вислову давньогрецького філософа Платона: «Основа всякої мудрості — ...».

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Лінгвістичне дослідження

► Записати подані словосполучення, визначивши головне й залежне слово. З’ясувати, якою частиною мови виражене головне слово у кожному словосполученні. Зробити висновки.

Висновок. Залежно від того, якою частиною мови виражене головне слово, словосполучення поділяються на такі види: іменникові, прикметникові, займенникові, числівникові, дієслівні, прислівникові.

Робота з підручником

► Опрацювати теоретичний матеріал за підручником. Особливу увагу звернути на словосполучення, які називають синонімічними.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

Майстерня дослідника

► Визначити головне слово в поданих словосполученнях і записати їх у такій послідовності: а) іменникові, б) прикметникові; в) числівникові; г) займенникові; ґ) дієслівні; д) прислівникові.

Барвистий килим, вдячний нам, першою з причин, у якомусь із сіл, читав уголос, не зробив ніяк, зовсім навмання, вода із ставка, щедрий без міри, двоє зі Львова, нікого з міста, вогкий від роси, ближче до грядок, дуже гарно, надзвичайно корисно, схід сонця.

Клуб розумників і розумниць

► Скласти словосполучення, у яких подані слова виступали б то головним, то залежним словом.

Зразок. Червоні троянди — червоний від сорому.

Тепло, далеко, хоробрий, складний, змінювати, будувати, читати, мрія, вище, школа, прагнення, блакитний.

Дослідження-трансформація

► Замінити подані словосполучення синонімічними. Визначити вид словосполучення за способом вираження головного слова.

Зразок. Поїхати додому (дієслівне) — поїздка додому (іменникове). Виховувати дітей, книжка брата, материн заповіт, грона винограду, читання книжки, писати вірші, подвір’я школи, глечик із глини, швидко рухатися, творчий настрій, батьків заповіт, бульвар біля моря.

Хвилинка ерудита

► Перекласти українською мовою. Записати попарно лише ті словосполучення, у яких при перекладі змінюються прийменники. Усно визначити вид словосполучення за способом вираження головного слова.

Любовь к человеку, стремление уехать, отдыхать после работы, шестой по списку, повесть о героях, сильные духом, каждый из нас, уважение к старшим, шкаф для книг, перестройка во всем, рассказать об учебе, действовать согласно приказу, пришел по вызову.

Творча студія

► Прочитати вірш Ліни Костенко. Розглянути ілюстрації осінніх пейзажів. Укласти тематичний словничок із словосполучень, виписаних із поезії. Визначити вид словосполучень за вираженням головного слова.

✵ Красива осінь вишиває клени

✵ Червоним, жовтим, срібним, золотим.

✵ А листя просить: — Виший нас зеленим!

✵ Ми ще побудем, ще не облетим.

✵ А листя просить: — Дай нам тої втіхи!

✵ Сади прекрасні, роси — як вино.

✵ Ворони п’ють надкльовані горіхи.

✵ А що їм, чорним? Чорним все одно.

VI. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ

VIІ. ПІДСУМОК УРОКУ

VIІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити