Розробки уроків - Українська мова 8 клас І семестр - 2016 рік

Урок № 1. МОВА — НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЗАСІБ СПІЛКУВАННЯ, ПІЗНАННЯ І ВПЛИВУ

Урок № 2. ПОВТОРЕННЯ й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

Урок № 3. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 1. ПОВТОРЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ТЕКСТ, СТИЛІ, ЖАНРИ Й ТИПИ МОВЛЕННЯ, ВИМОГИ ДО МОВЛЕННЯ, СИТУАЦІЮ СПІЛКУВАННЯ; ЗАСОБИ МІЖФРАЗОВОГО ЗВ'ЯЗКУ В ТЕКСТІ

Урок № 4. ПОВТОРЕННЯ й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПРАВОПИСУ

Урок № 5. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ПРАВОПИСУ. ОРФОГРАФІЧНИЙ ПРАКТИКУМ. ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ ДИКТАНТ

Урок № 6. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. БУДОВА І ВИДИ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ

Урок № 7. ВИДИ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ЗА СПОСОБОМ ВИРАЖЕННЯ ГОЛОВНОГО СЛОВА

Урок № 8. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 2. ВИДИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: АУДІЮВАННЯ, ГОВОРІННЯ, ЧИТАННЯ, ПИСЬМО. РІЗНОВИДИ АУДІЮВАННЯ. ВИВЧАЛЬНЕ ЧИТАННЯ

Урок № 9. РЕЧЕННЯ. РЕЧЕННЯ ПРОСТІ І СКЛАДНІ (ПОВТОРЕННЯ)

Урок № 10. РЕЧЕННЯ ОДНОСКЛАДНІ І ДВОСКЛАДНІ

Урок № 11. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 3. УСНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПАМ'ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ В ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Урок № 12. ПІДМЕТ, СПОСОБИ ЙОГО ВИРАЖЕННЯ. ПРОСТИЙ І СКЛАДЕНИЙ ПРИСУДОК. СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПРИСУДКА

Урок № 13. УЗГОДЖЕННЯ ГОЛОВНИХ ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ. ТИРЕ МІЖ ПІДМЕТОМ І ПРИСУДКОМ

Урок № 14-15. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 4. КОНТРОЛЬНИЙ ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ РОЗПОВІДНОГО ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ ПАМ'ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ

Урок № 16. РЕЧЕННЯ ПОШИРЕНІ Й НЕПОШИРЕНІ. ПОРЯДОК СЛІВ У РЕЧЕННІ. ЛОГІЧНИЙ НАГОЛОС

Урок № 17. ОЗНАЧЕННЯ ЯК ДРУГОРЯДНИЙ ЧЛЕН РЕЧЕННЯ

Урок № 18. ПРИКЛАДКА ЯК РІЗНОВИД ОЗНАЧЕННЯ. НАПИСАННЯ НЕПОШИРЕНИХ ПРИКЛАДОК

Урок № 19. ДОДАТОК ЯК ДРУГОРЯДНИЙ ЧЛЕН РЕЧЕННЯ

Урок № 20. ВИДИ ОБСТАВИН (ЗА ЗНАЧЕННЯМ). СПОСОБИ ЇХ ВИРАЖЕННЯ

Урок № 21. ПОРІВНЯЛЬНИЙ ЗВОРОТ. ВИДІЛЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНИХ ЗВОРОТІВ КОМАМИ

Урок № 22. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

Урок № 23. ОДНОСКЛАДНІ РЕЧЕННЯ. ОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ

Урок № 24. УЗАГАЛЬНЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ

Урок № 25. НЕОЗНАЧЕНО-ОСОБОВІ РЕЧЕННЯ

Урок № 26. УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК № 5. УСНИЙ ТВІР-ОПИС ПАМ'ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ ЗА КАРТИНОЮ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ

Урок № 27. УРОКИ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ І НАВИЧОК № 6. КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР-ОПИС ПАМ'ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ НА ОСНОВІ ВЛАСНИХ ВРАЖЕНЬ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ

Урок № 28. БЕЗОСОБОВІ РЕЧЕННЯ

Урок № 29. НАЗИВНІ РЕЧЕННЯ

Урок № 30. ОДНОСКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ЯК ЧАСТИНА СКЛАДНОГО

Урок № 31. ПОВНІ Й НЕПОВНІ РЕЧЕННЯ. ТИРЕ В НЕПОВНИХ РЕЧЕННЯХ

Урок № 32. НЕЗАКІННЕНІ РЕЧЕННЯ, ЇХНІ СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити