Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 12. Речення прості і складні (повторення), двоскладні та односкладні

Мета: повторити, узагальнити, систематизувати знання учнів з теми «Просте речення. Складне речення»; розвивати вміння відрізняти складне речення від простого, обґрунтовувати розділові знаки у складному реченні за допомогою вивчених правил; виховувати шанобливе ставлення до народних традицій, любов до рідної мови.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок.

Засоби навчання: підручник, таблиця «Види речень за складом граматичної основи» (її зміст —у конспекті уроку).

Епіграф до уроку:

Спитай себе, дитино, хто ти є,

І в серці обізветься рідна мова;

І в голосі яснім ім’я твоє

Просяє, наче зірка світанкова...

Д. Павличко

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Перевірка домашнього завдання.

III. Повідомлення теми і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

IV. Актуалізація і корекція опорних знань, умінь та навичок учнів.

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Що називають реченням?

— Які види речень за метою висловлювання знаєте? За емоційним забарвленням?

— Яке речення називають простим, а яке — складним?

Робота в парах (компетентність саморозвитку й самоосвіти).

Індивідуальні завдання на картках.

Картка № 1

— Перепишіть речення, визначте граматичні основи; укажіть, речення просте чи складне.

1. Темна хмара озвалась громом гучним, освітилась огнем блискавиці.

2. Я на гору круту, крем’яную буду камінь важкий підіймать.

3. Як зійде сонце правди та згоди, я тоді вічним сном буду спати.

4. Уже скотилося із неба сонце, заглянув місяць у моє віконце (Із творч. Лесі Українки).

Картка № 2

— Перепишіть речення, визначте граматичні основи; укажіть, речення просте чи складне.

1. Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим.

2. Ставить осінь на землю свою золоту жирандоль.

3. Холоне степ, і невкипілі зорі рогатий жук виймає рогачем (Із творч. Л. Костенко).

4. Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів (Т. Шевченко).

V. Сприймання й усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв’язків і залежностей між елементами вивченого матеріалу.

Пояснення вчителя.

Опрацювання таблиці «Види речень за складом граматичної основи».

Види речень за складом граматичної основи

Двоскладні

Односкладні

Мають два головні члени — підмет і присудок, які групують навколо себе другорядні члени речення.

Мають один головний член — підмет або присудок.

1. Я вранці голос горлиці люблю. (Л. Костенко).

2. Довго я не хотіла коситись весні

(Леся Українка).

1. Шукайте цензора в собі (Л. Костенко).

2. Відмикаю світанок скрипічним ключем

(Л. Костенко)

Робота з підручником (інформаційна компетентність).

Опрацювання теоретичного матеріалу.

Виконання вправи.

Робота в групах (соціальна компетентність).

Гра «Хто швидше?».

Кожна група має картку із записаними реченнями. Переможе та група, яка швидше визначить вид речень за складом граматичної основи (односкладні та двоскладні).

Картка № 1

1. Ще мене з колиски люба мати вчила мову рідну шанувати.

2. Не багатство ти шануй, не вроду, мову бережи свого народу.

3. Любімо Україну щирим серцем, чистою душею.

4. Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема.

Картка № 2

1. Рідна мова — найбільша духовна коштовність народу.

2. Мова веде на вершини знань і відчиняє двері до духовної скарбниці людства.

3. Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь.

4. Нема на світі України, немає другого Дніпра.

VI. Узагальнення і систематизація знань. Рефлексія. Оцінювання.

Метод «Незакінчене речення».

— Найбільше труднощів я відчув(-ла), коли...

— Я не вмів(-ла), а тепер умію...

— Я розумію...

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Обов’язкове: опрацювати теоретичний матеріал підручника; виконати вправу (компетентність саморозвитку й самоосвіти).

За бажанням: використовуючи односкладні та двоскладні речення, написати твір-мініатюру (6-8 речень) на тему «Мова — душа народу».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити