Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 13. PM № 6. Робота над помилками, допущеними в навчальному та контрольному переказах. Контрольне читання мовчки

Мета: проаналізувати учнівські перекази, відзначити позитивне у виконаних роботах, указати основні види помилок у них, Проаналізувати допущені типові помилки та недоліки; спрямувати учнів на індивідуальне опрацювання допущених помилок; розвивати в школярів орфографічну та пунктуаційну грамотність, культуру мовлення; здійснити перевірку здатності учнів сприймати на слух невідоме за змістом висловлювання, розуміти зміст тексту, тему й основну думку; виховувати культуру спілкування,. толерантне ставлення до інших людей.

Тип уроку: урок контролю знань, умінь і навичок (перевірки володіння всіма видами мовленнєвої діяльності).

Засоби навчання: учнівські тексти переказів, схема аналізу переказу, роздавальні картки (текст публіцистичного стилю для читання Мовчки)!!

Перебіг уроку

І Організаційний етап..

II. Повідомлення теми, цілей і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Слово вчителя.

III. Загальна характеристика виконання навчального та контрольного переказів.

IV. Аналіз кращих робіт та фрагментів із них.

V. Колективний аналіз допущених недоліків та помилок.

Орієнтовна схема аналізу переказу

1. Чи розкрито в переказі тему вихідного зразка?

2. Чи передано основну думку переказуваного тексту?

3. Чи послідовно переказано текст?

4. Чи не пропущено істотною для розуміння основної думки тексту, чи не додано зайвої інформації?

5. Чи типи мовлення поєднано доречно і чи правильно побудовано речення розповіді або опису, чи правильно побудовано роздум?

6. Чи збережено в тексті переказу стиль вихідного зразка?

7. Грамотність. Графічне оформлення.

VI. Виконання вправ на подолання допущених у переказах помилок.

VII. Індивідуальна робота учнів над виправленням помилок у переказах.

VIII. Ознайомлення учнів з технологією читання мовчки.

Учитель пояснює учням технологію читання мовчки.

IX. Читання мовчки тексту публіцистичного стилю (інформаційна, навчально-пізнавальна компетентність).

Текст для читання мовчки

Олександр Мурашко

Нахил до малювання виявився в Олександра Мурашка ще з юності. Проте батько — художник- іконописець — вимріяв для сина іншу долю. І хоч Олександр здобув у школі свого дядька Миколи Мурашка початкову художню освіту, батько, віддавши сина в духовне училище, заборонив йому й думати про живопис.

П’ятнадцятирічний Олександр пішов із дому. Довго він жив на Дніпрі, серед гурту бездомних бідаків, яких годувала велика річка. Малював їхні колоритні постаті, всотував враження від розкішної української природи.

У цей час Олександр познайомився із професором Київського університету Адріаном Праховим, який саме керував оздобленням щойно збудованого в Києві Володимирського собору, та видатним російським живописцем Віктором Васнецовим. То були дні, коли народжувалися славнозвісні розписи Володимирського собору, розписи, які вражають художньою довершеністю й тепер.

Першим помітивши неабиякі здібності Олександра до малювання, мистецтвознавець Прахов порадив йому здобувати художню освіту. Удвох із Васнецовим професорові Прахову вдалось-таки переконати Марашка-батька у талановитості сина. На правах вільного слухача Олександр вступив до Петербурзької академії мистецтв.

Щороку Мурашко приїздив в Україну. На естетичні уподобання молодого митця не міг не вплинути його надзвичайний інтерес до історичної долі рідного народу. Не останню роль зіграло і щире захоплення історичним полотном безпосереднього Олександрового вчителя Іллі Рєпіна «Козаки пишуть листа турецькому султанові». Дипломною роботою Мурашка стало історичне полотно «Похорон кошового» (1890 р.)

В основі картини — сцена прощання запорожців із легендарним кошовим отаманом Іваном Сірком. Урочисто рухається похоронна процесія. Пливе на могутніх козацьких плечах укрита червоною китайкою домовина.

Персонажів на полотні чимало — картина багатофігурна, так би мовити, «хорова». Усі герої вдало згруповані й об’єднані навколо композиційного центру, яким є труна.

Особливо колоритна постать літнього сивовусого козака, який несе перед труною булаву — атрибут влади кошового. Позувати для образу козака художник попросив видатного діяча українського театру Михайла Старицького. Так було увічнено талановитого митця.

Обличчя запорожців суворі й засмучені. Кожна із людських фігур на картині — яскраво виражений характер. Усі персонажі твору, разом узяті, уособлюють січове воїнство — мужнє, безстрашне, героїчне.

Майстерно передано розмірений, урочистий рух натовпу. Колорит полотна вишукано стриманий: лише кілька кольорових плям оживляють загалом приглушений зеленувато-коричневий тон картини. Світло, випромінюване свічками в руках персонажів, м’яко розтинає густі вечірні сутінки.

У мистецькому доробку Олександра Мурашка «Похорон кошового» — єдиний історичний твір. Картина стала чудовим заспівом до всієї творчості майстра. За неї митцеві було надано звання художника та право закордонного творчого відрядження.

Подорожуючи Францією, Італією та Німеччиною, художник ознайомлювався із шедеврами живопису минулих епох, а також із творчістю сучасних європейських митців. Манера письма Мурашка стала розкутішою, динамічнішою. Головним об’єктом для нього і далі залишається реальне життя, прості люди з їхніми радощами й горем. Зовсім не фешенебельний Париж багатих кварталів відтворював художник у своїх картинах. Його увагу заполонив Париж без прикрас. Так народжується славетний цикл картин з життя паризького люду під назвою «У кав’ярні». Повернувшись із закордонного відрядження в Україну, Мурашко не пориває зв’язків із західноєвропейськими митцями. Особливо тісними були його контакти з представниками мюнхенської школи живопису.

Усе те цінне, що художник узяв від зарубіжного новітнього мистецтва, органічно поєдналося з успадкованими ним від вітчизняних митців, зокрема Іллі Рєпіна, принципами реалізму. На основі такого поєднання сформувався власний, оригінальний живописний стиль Мурашка. Особливо виразно це виявилось у портреті Миколи Івановича Мурашка. Портрет відомий під назвою «Старий вчитель». Постать портретованого подано погрудно на тлі осіннього пейзажу. Задумливому настроєві природи відповідає внутрішній стан художника, на зосередженому обличчі якого відбилася невесела

задума. Перед нами мудра і добра людина, що пильно й доброзичливо споглядає світло. Працюючи переважно в жанрі портрета, Олександр Мурашко викладав у Київському художньому училищі. Невдовзі митець заснував власну образотворчу студію.

Своїм пензлем Олександр Мурашко служив рідному народові. Його внесок в українську культуру є надзвичайно цінним. Проте багатьом задумам здійснитися не судилося — під час громадянської війни художник трагічно загинув від рук вандалів, котрі захопили Київ (За Т. Суярко та А. Жаборюком; 592 сл.).

X. Виконання тестових завдань.

1. Нахил до малювання виявився в Олександра Мурашка

А з дитинства

Б з юності

В з молодості

Г у старшому віці

2. Батько заборонив Олександрові й думати про живопис, бо готував його до професії

А учителя

Б священика

В інженера

Г письменника

3. Намір Олександра Мурашка стати художником підтримали

А Адріан Прахов та Ілля Рєпін

Б Адріан Прахов та Михайло Врубель

В Адріан Прахов та Віктор Васнецов

Г Адріан Прахов та Карл Брюллов

4. Олександр вступив на правах вільного слухача до

А Харківського університету

Б Київського університету

В Петербурзької академії мистецтв

Г Києво-Могилянської академії

5. Свою дипломну роботу О. Мурашко назвав

А «Похорон кошового»

Б «Похорон гетьмана»

В «Похорон сотника»

Г «Похорон друга»

6. Для образу сивовусого козака, зображеного на картині, позував

А Іван Карпенко-Карий

Б Панас Саксаганський

В Марко Кропивницький

Г Михайло Старицький

7. Головним об’єктом, зображуваним О. Мурашком на картинах під час подорожі Францією, Італією, Німеччиною, залишалися

А прості люди з їхнім радощами і горем

Б репродукції картин попередніх епох

В фешенебельний Париж багатих кварталів

Г чудові пейзажі

8. Цикл картин О. Мурашка із життя паризького люду має назву

А «Монмартр»

Б «Єлисейські поля»

В «У кав’ярні»

Г «За столом у кафе»

9. Слово «фешенебельний» означає

А інтелектуальний, розумовий

Б елегантний; вишуканий

В звичайний, щоденний

Г загадковий, фантастичний

10. Олександр Мурашко відомий в історії, українського живопису як,

а портретист

Б пейзажист

В мариніст

Г баталіст

11. Художник Олександр Мурашко трагічно загинув

А у роки громадянської війни

Б під час революції 1917-го року

В під час II Світової війни

Г у мирний час

XI. Підсумки. Рефлексія.

XII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Усно скласти висловлювання на тему «Що я знаю про відомих усьому світові українців?».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити