Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 14. Тренувальні вправи. Контрольна робота № 1 (тестові завдання). Словосполучення і речення

Мета: перевірити й оцінити рівень навчальних досягнень учнів із синтаксису, формувати вміння виконувати різнорівневі тестові завдання; розвивати навички самостійної роботи, логічного мислення; виховувати любов та повагу до рідного слова.

Тип уроку: урок контролю знань, умінь і навичок (перевірки володіння всіма видами мовленнєвої діяльності).

Засоби навчання: підручник, тестові завдання для контрольної роботи з теми, роздавальний матеріал.

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

III. Перевірка знання учнями фактичного матеріалу й основних понять, глибини їх осмислення і ступеня узагальнення.

Гра «Так/Ні».

■ Словосполучення — змістове й граматичне об’єднання двох або більше повнозначних слів (так);

■ за будовою словосполучення бувають прості, складні, ускладнені (ні);

■ словосполучення «кожний із присутніх» за способом вираження головного слова є займенниковим (так);

■ словосполучення «виконати доручення» за способом вираження головного слова — іменникове (ні);

■ за наявністю головного й другорядного члена речення поділяють на односкладні і двоскладні (ні);

■ за наявністю головного члена речення поділяють на односкладні і двоскладні (так). Виконання вправ.

— Зі слів кожної групи, поставивши їх у потрібній формі, утворіть словосполучення. Визначте вид кожного словосполучення за способами вираження головного слова.

Захоплюватися, природа; олівці, малювати; Кавказ, на, поїздка; сильний, віра; почервоніти, від, сором; мистецтво, художник; дорога, ліворуч; більше, п’ять; сім, в, ряд.

— З-поміж поданих сполук слів запишіть тільки словосполучення. З виписаними словосполученнями усно складіть висловлювання.

Надзвичайно цікавий, сиділа і слухала, хоробрий воїн, світло гасне, думка про батьків, вирішили повернутися, бити байдики, буду навчатися.

— Зробіть синтаксичний розбір речення. Випишіть словосполучення.

Завершуй задуми і справи, не залишай на кращі дні.

IV. Повідомлення мети перевірки та способів її проведення.

Ознайомлення учнів із технологією проведення тестування.

Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форм. Проведення інструктажу щодо їх виконання.

V. Робота учнів над виконанням тестових завдань.

ВАРІАНТІ

Початковий рівень

1. Укажи словосполучення

А будемо співати

Б крізь двері

В минають дні

Г літній відпочинок

2. Укажи іменникове словосполучення

А збирати врожай

Б старанний учень

В придбати книгу

Г бігти підтюпцем

3. Укажи словосполучення, у якому головне слово виражене прислівником

А зустрінемось незабаром

Б п’ятий поверх

В міський парк

Г дуже високо

4. За наявністю головних членів речення поділяють на

А поширені та непоширені

Б односкладні та двоскладні

В повні та неповні

Г односкладні та поширені

5. Укажи просте речення

А Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає.

Б Жити щасливо мусить кожна людина.

В Коли ідеш ранковим полем, там грають бризки від роси.

Г Слова — полова, але огонь в одежі слова — безсмертна чудотворна фея.

6. Укажи односкладне речення

А Пахне морем і озоном від притихлої землі.

Б Мова народу, як скарб, розвивається й збагачується.

В Темна хмара озвалася громом гучним.

Г Людина в праці перемагає все.

Середній рівень

7. Установи відповідність між видом словосполучення та його прикладом

1 іменникове А їздив до моря

2 прислівникове Б надзвичайно цікавий

3 прикметникове В ніхто з нас

4 дієслівне Г гарно в лісі

 Д вечірні сутінки

8. Запиши речення, уставляючи на місці крапок пропущені літери. Розстав розділові знаки.

1. Я любити тебе не пок..ну краю мій і очей дорогих поки с..рце моє солов..не буде битис.. у грудях моїх.

2. Дніпро т..че повіл..но в..личаво розливаючис.. безліч..ю рукавів.

9. Віднови прямий порядок слів у реченні.

Загубила хмара синя колір свій і шматтям сірим зависла над землею.

Достатній рівень

10. З поданих слів побудуй словосполучення. Познач головне і залежне слово. У дужках укажи вид словосполучення.

1. Квіти, долина.

2. Зігрітися, на, сонце.

11. Відредагуй словосполучення.

Хворіти грипом; чотири хлопця; згідно новому закону; ходити по горам.

Високий рівень

12. Склади невеликий текст на тему «Дружба пізнається в біді», використовуючи прості та складні, двоскладні та односкладні речення.

ВАРІАНТ 2 Початковий рівень

1. Укажи словосполучення

А ахіллесова п’ята

Б найбільш авторитетний

В озиратися навколо

Г через океан

2. Укажи іменникове словосполучення

А сидіти мовчки

Б зустрінемось незабаром

В розмовляти тихо

Г цікава книжка

3. Укажи словосполучення, у якому головне слово виражене прислівником

А милуюся краєвидом

Б складна задача

В другий заїзд

Г дуже дорого

4. За емоційним забарвленням речення поділяють на

А окличні та неокличні

Б окличні та двоскладні

В поширені та непоширені

Г односкладні та двоскладні

5. Укажи просте речення

А В мене була лише мати, та був іще сивий дід.

Б Знала я, що скоро сонце зійде.

В Виростеш ти, синку, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги.

Г Сичі в гаю перекликались.

6. Укажи односкладне речення

А Встала весна й чорну землю сонну розбудила.

Б Земля почала зеленіти тендітною травою.

В Довго гриміли народні пісні на красивих вулицях столиці.

Г Дарованому коневі в зуби не дивляться.

Середній рівень

7. Установи відповідність між видом словосполучення та його прикладом

1 займенникове А дуже холодно

2 дієслівне Б теплий вересень

3 іменникове В хтось зі знайомих

4 прислівникове Г я з тобою

 Д зустріти гостей

8. Запиши речення, уставляючи на місці крапок пропущені літери. Розстав розділові знаки.

1. Сонце зупинивший, у з..ніті палит.. з..млю вогняними пром..нями.

2. Віз..міть мене хмари на кр..ла свої.

9. Віднови прямий порядок слів у реченні.

Догоряв день осінній і схиляв голову свою жовтогарячу на обрій.

Достатній рівень

10. З поданих слів побудуй словосполучення. Познач головне і залежне слово. У дужках укажи вид словосполучення.

1. Читати, книга.

2. Зустрілися, з, друг.

11. Відредагуй словосполучення.

Дорожчий золота; знущатися над слабкішим; нового будинка; бити по вікнам.

Високий рівень

12. Склади невеликий текст на тему «Рідна мова», використовуючи прості та складні, двоскладні та односкладні речення.

VI. Підсумки. Рефлексія.

Вправа «Незакінчене речення».

— Урок минув...

— Я працював(-ла)...

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Повторити теоретичний матеріал підручника.

Виконати вправу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити