Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 15. Робота над помилками, допущеними в тестових завданнях. Просте речення. Двоскладне речення. Головні та другорядні члени речення. Речення поширені і непоширені (повторення). Порядок слів у реченні. Логічний наголос

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів щодо простого речення, вміння розбирати речення синтаксично; розвивати логічне і творче мислення; виховувати любов до природи.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок.

Засоби навчання: підручник, проектор.

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Робота над помилками, допущеними в тестових завданнях.

Оголошення результатів контрольної роботи.

Колективна робота над типовими помилками (компетентність саморозвитку й самоосвіти). Індивідуальне опрацювання учнями допущених помилок.

III. Актуалізація опорних знань. .

— Яку назву має розділ науки про мову, що вивчає речення і словосполучення?

— Які є речення за будовою? Наведіть приклад.

— Чим відрізняється просте речення від складного?

— Які є речення за складом граматичної основи?

— Чим вони різняться? Наведіть приклад.

— Які члени речення належать до головних?

— Які члени речення називаємо другорядними?

— Як поділяються речення за наявністю другорядних членів?

— Яке речення називають поширеним? Непоширеним?

IV. Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Сьогодні на уроці ми систематизуємо знання про просте речення і виробимо вміння розбирати речення синтаксично. А також з’ясуємо, що таке логічний наголос і яким може бути порядок слів у реченні.

V. Відтворення й узагальнення учнями понять і засвоєння відповідної їм системи знань.

Бліцопитування.

— Пригадайте, що вам відомо про порядок слів у реченні.

— Чим відрізняється прямий порядок слів від зворотного? (При прямому порядку слів підмет стоїть перед присудком, означення — перед означуваним словом, а додаток — після слова, з яким він пов’язаний за змістом. При зворотному порядку слів присудок стоїть перед підметом, означення — після означуваного ним слова, додаток — перед словом, з яким він пов’язаний).

Робота біля дошки.

— Запишіть речення. Визначте, прямим чи зворотним є порядок слів у реченнях.

1. Невтомна думка виростає увись і вдаль (М. Рильський).

2. Зорює ніч над степом голубим (М. Сингаївський).

— Підкресліть у реченнях головні члени речення.

— Які це речення за будовою? Чому?

— Які це речення за складом граматичної основи? Доведіть.

Найважливіше за змістом слово під час вимови виділяють посиленням голосу. Таке виділення слова називаємо логічним наголосом. Від того, на яке слово в реченні падає логічний наголос, залежить сприйняття вираженої реченням думки.

— Погляньте на екран. Прочитайте речення так, щоб на підкреслені слова падав логічний наголос. З’ясуйте зміст кожного речення.

Слайд 1.

1. Ти читав цю повість? (Повість, а не роман, новелу...)

2. Ти читав цю повість? (Саме ту, а не іншу)

Робота з підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу.

Виконання вправ.

Слайд 2.

— Запишіть і визначте, якими є подані речення за будовою і складом граматичних основ.

1. Там родилась, гарцювала козацькая воля. (Просте, двоскладне)

— Як називаємо такі присудки у реченні? (Однорідні)

2. Ніхто не скаже, коли народилось козацьке лицарство. (Складне)

3. На березі козак Швайка зупинився, вдихнув ковток свіжого повітря. (Просте, двоскладне).

Слайд 3.

— Визначте, якими є речення за складом граматичної основи і наявністю другорядних членів.

1. Скрипів клен. 2. Чайки летять. 3. Накрапає дощик. 4. Плаче небо. 5. Листя шелестить.

— Подані непоширені речення перетворіть на поширені. Утворені речення запишіть і розберіть синтаксично.

Робота з підручником.

Виконання вправ на закріплення вмінь знаходити головні та другорядні члени речення.

VI. Узагальнення і систематизація вивченого.

Слайд 4.

— Установіть відповідність, запишіть отримані результати в зошит.

1 просте, поширене речення А Цвітуть яблуні

2 поширене речення з однорідними означеннями Б Будуть сонячні весни усміхатися мені

3 просте, непоширене речення В Весна прийшла погожа і ласкава

4 просте речення з однорідними присудками Г Квітень квітами манить, чарує і вабить

VII. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

VIII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Опрацювати теоретичний матеріал підручника.

Виконати вправу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити