Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 16. Підмет і присудок. Способи вираження підмета

Мета: поглибити знання учнів про граматичну основу речення, поділ членів речення на головні та другорядні; ознайомити зі способами вираження підмета; розвивати вміння знаходити в реченні граматичну основу; виховувати загальнолюдські моральні цінності.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, умінь і навичок.

Засоби навчання: підручник, проектор, роздавальний матеріал.

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Актуалізація опорних знань.

— Пригадайте, яку назву має розділ науки про мову, що вивчає речення і словосполучення.

— Які ви знаєте речення за будовою?

— Чим відрізняється просте речення від складного?

— Що таке граматична основа речення?

— Пригадайте, який член речення називаємо підметом, а який —- присудком.

— Які члени речення називаємо другорядними?

III. Повідомлення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Сьогодні на уроці ми поглибимо знання про головні та другорядні члени речення, ознайомимося зі способами вираження підмета, розвиватимемо вміння знаходити в реченні головні та другорядні члени.

IV. Сприймання й усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв’язків і залежностей між елементами вивченого матеріалу.

Спостереження з елементами аналізу. Робота біля дошки.

— Визначте граматичну основу речення, з’ясуйте, якою частиною мови виражений підмет.

1. Юрко випустив каченят у великий ящик. (Підмет виражений іменником у Н. в.).

— Розгляньмо наступне речення.

2. Серед неба горить білолиций.

— Поставте Питання до слова білолиций.

— На яке питання відповідає?

— Яка це частина мови? (Прикметник перейшов в іменник).

— З’ясуймо, якою ще частиною мови може виступати підмет.

3. Я так люблю тебе, мій краю.

Зверніть увагу! У реченні є поширене звертання, яке членом речення не буває, як і вставні слова.

— Запишіть речення і з’ясуйте, якою частиною мови виступає в них підмет.

4. Любити — це велика радість. (Неозначена форма).

5. Шість ділиться на два. (Числівником).

6. Павлусь і Ганна дружили змалку. (Поєднанням кількох слів; такий підмет — складений). Робота з підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу.

Виконання вправ.

Розподільний диктант.

— Випишіть словосполучення у дві колонки: із простим та складеним підметом.

1. І три тополі стали на сторожі.

2. Сузір’я Великої Ведмедиці зійшло у цю чарівну ніч.

3. Не зміліє в батьківській криниці вода.

4. У прізвищі моєму козацька кров кипить.

5. Козак не боїться ні хмари, ні грому.

Творче конструювання.

— Перетворіть звертання у підмет. Розберіть речення синтаксично.

1. Неси мене, гнідий коню, по чистому полю.

2. Веснонько, блакитноока і зеленошатна!

3. Батьку, брате, ходімо на риболовлю!

Самодиктант. .

— Складіть і запишіть 2 речення зі складеним підметом і 2 речення із простим підметом.

V. Узагальнення і систематизація вивченого.

Творча робота.

— Напишіть твір-мініатюру. Використайте речення, у яких є лише підмети.

Зразок.

Літо. Сонце. Я і море. Чайки. Спокій. Відпочинок... Насолода. Неповторність. Оновлення... Ох і краса!

VI. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Опрацювати теоретичний матеріал підручника.

Виконати вправу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити