Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 20. Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки

Мета: сформувати, узагальнити й систематизувати знання учнів про прикладку як різновид означення, удосконалювати вміння розпізнавати прикладки, використовувати їх у зв’язному мовленні, пояснювати вживання розділових знаків при прикладках, формувати вміння синтаксичного розбору речення із прикладками; розвивати логічне і творче мислення, уміння робити висновки; виховувати любов і бережливе ставлення до природи, навколишнього світу.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, умінь.

Засоби навчання: підручник, презентація картин «Весна-чарівниця», мультимедійні засоби, завдання для груп.

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

Демонстрація картин природи (презентація «Весна-чарівниця») під музичний супровід.

— Поділіться враженнями від побаченого, використовуючи означення.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь.

Учням пропонується пригадати все, що їм відомо з теми «Другорядний член речення. Означення», за опорною схемою.

Означення (різновид — прикладка) → другорядний член речення → указує на ознаку предмета → відповідає на питання який? чий? котрий? → прикметник, дієприкметник, займенник, порядковий числівник.

— На прикладі 2 речень про природу визначте синтаксичну роль цього другорядного члена.

III. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності. Створення проблемної ситуації як елемента формування внутрішньої мотивації. Дослідження-спостереження.

— Прочитайте речення, спроектовані на екран. Запишіть їх. Яка функція у реченні виділених слів?

1. Чекали ми довго весни-посестри.

2. Ось прокинулась, радіючи сонцю, чарівниця рута.

3. Пропливають хмари-лебеді.

4. Берези білі в перлах-росах.

5. Кошлатий вітер-голодранець в полях розхристує туман.

6. Не можна очей відвести від красуні природи.

Слово вчителя.

Такі слова, що виділені в реченнях, спроектованих на екран, у мовознавстві називають прикладками. Сподіваюсь, ви помітили, наскільки багатшим, цікавішим став текст із прикладками. Отже, вивчивши прикладки, ви збагатите своє мовлення, а навчившись правильно вживати розділові знаки при прикладках, станете на сходинку вище в ієрархії грамотних людей.

IV. Засвоєння та сприйняття нових знань.

Робота з підручником

Коментування правші.

Взаємоопитуваиня «Що нового я дізнав(-ла)ся?».

1. Чому прикладку визначають як різновид означення?

2. Чим виражається прикладка? (Іменником).

3. У яких морфологічних категоріях можуть узгоджуватися прикладки з означеним словом? (У відмінку, числі, але не в роді, бо рід є постійною ознакою. Наприклад: жінка-лікар, учителька-пенсіонер, дитячий садок «Веселка»),

4. Що є прикладкою із двох іменників — власного імені й загальної назви? (Загальна назва. Наприклад: бібліотекар Галина Іванівна, дядько Левко).

5. Що є прикладками до загальних назв? (Власні назви неістот. Наприклад: річка Дніпро, гори Карпати, планета Венера).

6. Які члени речення можуть пояснювати прикладки? (Головні й другорядні).

Лінгвістичний практикум.

— На що може вказувати прикладка?

Прикладка вказує на:

а) характеристику особи за професією, родом занять; національною належністю; соціальним походженням; місцем проживання; віком; родинними стосунками;

б) родову назву при видовій;

в) видову назву при родовій;

г) якісну характеристику особи чи предмета.

Робота з підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу («розділові знаки при прикладках»).

Виконання вправи.

Завдання: пояснити написання прикладок з означуваними словами.

V. Узагальнення та систематизація вивченого.

Робота в групах.

Принципи роботи: успіх групи залежить від зусиль кожного; оцінка групи — оцінка кожного.

I група (учні із середнім рівнем знань)

— До поданих слів доберіть прикладки.

Дівчина, місто, воїн, учень, журнал, велетень.

— Доповніть речення, добираючи до виділених слів відповідні прикладки.

Ліс... Над головою чарівні смарагдові крони, підперті стовбурами. Заметушилися бджоли над квітами рослин. Довгі та вузькі хвоїнки сосни завжди зібрані в пари. Після відмирання такі хвоїнки відпадають укупі. Лось харчується лише рослинною їжею. Особливо полюбляє він кору дерев. Найбільше страждає від лося молодняк (Із кн. «Ліс та його життя»)..

Довідка: шатра, колони, медоноси, велетень, ліс.

II група (учні з достатнім рівнем знань)

— З поданими словосполученнями складіть речення. Яку синтаксичну функцію виконують означувані слова і прикладки?

Мати-земля, гори Карпати, ріка Серет, передача «На чатах природи».

— Напишіть твір-мініатюру «Квітують сади», увівши в речення подані словосполучення, прикладки.

Насолоджуючись яскравим різнобарв’ям квітів, облиті білим, блідо-рожевим цвітом сади, невтомні бджоли-трудівниці, дзвінкий щебет пташок — гімн весні, пелюсткова заметіль, створюючи ілюзію казковості.

НІ група (учні з високим рівнем знань)

— Напишіть твір-емпатію на лінгвістичну тему в художньому стилі про прикладку.

Орієнтовний твір

Вітаю вас! Я — Прикладка, вірна подруга Підмета і Додатка, бо завжди стою коло них і допомагаю давати назви предметам, людям, явищам.

Зі мною сталася дивна історія. Коли я вперше побачила Означення, воно захопило мене і я захотіла бути схожою на нього в усьому. Старалася з усіх сил, навіть оточила себе іншими словами, ставши поширеною і непоширеною. Та й цього мені видалося мало. Захотілося бути кращою і виразнішою. Тож стала я виділятися в реченні: писатися з дефісом і лапками... Пізніше мені вдалося здобути ще одну привілейовану позицію: змогла приєднуватися до означуваного слова за допомогою слів на ім’я, наприклад, тобто, як, або, імені, пам’яті, особливо. Я досягла успіхів і цим пишаюсь.

VI. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Лінгвістичний підсумок за системою орієнтирів «Я вже знаю».

— Я вже знаю:

а) прикладка — різновид означення;

б) на що вказує прикладка в реченні;

в) прикладка буває поширеною та непоширеною;

г) правила вживання розділових знаків при прикладці.

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Для всіх: опрацювати параграф підручника, виконати вправу.

На вибір: скласти узагальнювальну таблицю «Розділові знаки при прикладках»; виписати з підручника літератури 8 речень із прикладками.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити