Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 21. Види обставин (за значенням), способи їх вираження

Мета: систематизувати й узагальнити знання учнів про обставини за значенням; розвивати вміння використовувати синонімічні конструкції; виховувати повагу до історії рідного краю.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Засоби навчання: підручник, схема «Обставина», алгоритм характеристики обставини (їх зміст — у конспекті уроку).

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Перевірка домашнього завдання.

III. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

IV. Актуалізація і корекція опорних знань.

Завдання учням.

— Прочитайте текст, назвіть слова, що відповідають на питання як? де? для чого? чому?

Володимир Мономах установив на Русі міцну централізовану владу, що ослабла після смерті Ярослава Мудрого. Для забезпечення стабільності всередині країни Мономах нерідко вдавався до рішучих дій проти порушень миру, але, як правило, виявляв до упокорених противників милосердя. Наприкінці життя Мономаха під його безпосереднім управлінням і під владою слухняних батькові синів перебувало три чверті території Київської Русі. Така консолідація сил забезпечила країні високий міжнародний престиж.

V. Сприймання й усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв’язків і залежностей між елементами вивченого матеріалу.

Колективне опрацювання опорної схеми «Обставина».

Робота з підручником. Виконання вправ.

VI. Узагальнення і систематизація знань.

Пояснювальний диктант.

— Запишіть речення, підкресліть у них обставини.

1. Язик до Києва доведе. 2. Працюй ударно, житимеш гарно. 3. Одна бджола мало меду наносить. 4. Вдома і стіни гріють. 5. Лихо приходить тихо. 6. Срібло-золото тягне чоловіка в болото.

7. Яблуко від яблуні далеко не котиться. 8. Не кидай слова на вітер (Нар. творч.).

Дослідження-відновлення.

— Відновіть і запишіть народні висловлювання, дібравши обставини з довідки. Дайте повну характеристику обставин, скориставшись алгоритмом.

1. Мудрий бездумному ... вступається. 2. Розумного чоловік вчиться ... 3. Не вчися розумного ..., а вчися ... 4. Усяк розумний ... : один ..., а другий ... 5. Людське око бачить ... 6. Око бачить, а розум ...

Довідка: завтра; приємно; спершу; далеко; увесь вік; по одежі; по своєму; з дороги; сьогодні; потім; глибоко; ще далі.

Ознайомлення з алгоритмом характеристики обставини.

Алгоритм характеристики обставини

Вправа «Слово — диво».

— Поширте речення обставинами відповідно до їх виду, зазначеного в дужках.

1. Патріотизм людини виявляється... (часу, способу дії, умови).

2. Ми захищаємо рідну землю... (часу, способу дії).

Лінгвістичний практикум.

— Дослідіть, у яких реченнях ужито обставини, а в яких — додатки.

1. Це трапилося (де?; на чому?) на дорозі.

2. Твір написано (де?; поза чим?) поза межами рідного краю.

3. Записувати рядки (де?; на чому?) на аркушах паперу.

4. Ця книга є настільною для кожного українця (як довго; упродовж чого?) впродовж багатьох десятиліть.

«Цікавий синтаксис».

В окремих випадках важко розрізнити обставини та непрямі додатки, виражені іменниками у формі непрямих відмінків. У такому разі варто звертати увагу на лексичне значення самого іменника. Порівняйте: На вокальному небосхилі України яскравою зіркою засяяв гурт «Тріода». Імена учасників гурту «Тріода» одразу з’явилися на концертних афішах.

VII. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

VIII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Опрацювати матеріал підручника, виконати вправу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити