Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 22. Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами

Мета: ознайомити учнів з порівняльними зворотом, його виражальними можливостями; формування вміння виділяти порівняльні звороти розділовими знаками; розвивати логічне мислення, увагу; виховувати любов і бережливе ставлення до природи, навколишнього світу.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Засоби навчання: підручник, дидактичний матеріал.

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

Перевірка домашнього завдання.

Фронтальне опитування.

— Який зворот називають фразеологічним?

— Які ще звороти ви вивчали?

— Що називають дієприкметниковим зворотом?

— Який зворот є дієприслівниковим?

III. Повідомлення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності школярів. Проблемне запитання як елемент формування внутрішньої мотивації.

— Яким членом речення є виділені слова в першому реченні? Чи однаковий зміст вкладається в ці слова в кожному з наступних речень?

1. Мамина усмішка як сонце.

2. Мамина усмішка, як сонце,зігріє і звеселить душу.

3. Любіть Україну, як сонце, любіть.

4. Метал був розпечений як сонце.

IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу.

Розповідь учителя про порівняльний зворот (коментування правил підручника).

Робота з підручником.

Виконання вправ.

Завдання учням.

— Запишіть речення, знайдіть і підкресліть порівняльні звороти. Поясніть вживання коми при порівняльних зворотах.

1. А хмара, як гуска, в ставочок пірнає і, мабуть, скубе молодий плавунець... (Н. Горик).

2. Посипався, як з решета, наглий краплистий дощ... (І. Нечуй-Левицький).

3. На пелюстках квітів, неначе перли в намисті, мерехтять краплинки роси.

4. Є люди, як дуби. І є дуби, як люди (Д. Павличко).

5. Було моє життя, як ночі горобині (Л. Костенко).

6. Він був неначе сонний. Упав як підкошений.

7. Хлопець зайшов до хати червоний як рак.

8. Кирпатий круглий, як картопля, ніс, коротке лице, чорні брови й блискучі та круглі, як терен, очі — усе в ньому виявляло чоловіка швидкого, проворного (І. Нечуй-Левицький).

V. Закріплення знань, умінь, навичок.

— Запишіть, розставляючи розділові знаки. Укажіть порівняльні звороти. Визначте їх синтаксичну роль.

1. Сонечко грало рожевим промінням по рівній, як скло, пелені Дніпра (О. Засенко).

2. Через душі, мов через вокзали, гуркотять состави почуттів (В. Симоненко).

3. Мелашка була потрібна в господарстві як робітниця (І. Нечуй-Левицький).

4. Зимовий вечір, закуривши люльку, розсипав зорі, наче іскри (В. Симоненко).

5. Весело глянули хмарки в блакитне море, як у люстру (А. Кащенко).

6. Через історичні місця, події, дати, як через магічні кристали, висвічується нащадкам сива давнина (О. Засенко).

7. Весняне сонце вже припікало, як улітку. :

8. Ліс гомонить, мов живий (А.. Малишко).

9. Шевченко як поет відомий усьому людству.

10. Франко знав і любив народну пісню як учений і як патріот.

11. Світ постає перед нами як калейдоскопічний потік вражень (І. Білодід).

VI. Узагальнення і систематизація.

Тестові завдання.

1. Укажіть речення, у якому порівняльний зворот відокремлюється

А Після того випадку підлітки поводились як дорослі.

Б Свіжий перший сніг укрив гори і долини ніби тонким дорогим полотном.

В Руки у нього були холодні як лід.

Г Річка внизу блищить як сталевий меч.

2. Укажіть речення, у якому порівняльний зворот не відокремлюється

А Роса посипалась як дощ.

Б Щастя прийшло як завжди негадано.

В Усе минає наче сон.

Г Хлопець при родичах жив як сир у маслі.

— Запишіть речення, ставлячи пропущені розділові знаки і букви та розкриваючи дужки:

Було тихо як вос..ни Вітер не тривожив зелених ялиць і берізок(красунь) які дивлячись у спокійне дзеркало ріки з обох берегів не рухались наче завмерли Навіть дим виходячи з труби пароплава (Р,р)омантика довго стояв рівною чорною смугою на безхмарному син..ому небі.

VII. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Підсумок за системою орієнтирів «Я вже знаю».

Порівняльний зворот: а) вказує на подібність до чогось; б) входить у речення за допомогою сполучників як, мов, наче, ніби, немов; в) на письмі виділяється комою (комами), а в усному мовленні — паузою; г) подібний до прикладки (у ролі кого? чого?); д) може бути виражений фразеологізмом (комою не виділяється); е) у реченні може бути присудком, означенням, обставиною.

VIII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Для всіх: опрацювати теоретичний матеріал підручника, виконати вправу.

На вибір: написати твір-мініатюру з елементами опису природи, використовуючи порівняльні звороти. Виписати з підручника літератури 8 речень з порівняльними зворотами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити