Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 25. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка (означено-особові, узагальнено-особові й неозначено-особові, безособові) і підмета (називні)

Мета: поглибити знання учнів про види речень за будовою, ознайомити з різними типами односкладних речень, формувати вміння правильно визначати ці речення, відрізняти від двоскладних; розвивати усне й писемне мовлення; виховувати любов до рідного краю, природи.

Тип уроку: урок засвоєння знань (формування мовної і мовленнєвознавчої компетенції).

Засоби навчання: підручник, проектор, роздавальні картки.

Епіграф до уроку:

Люби природу не як символ

Душі своєї.

Люби природу не для себе,

Люби для неї.

М. Рильський

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Актуалізація і корекція опорних знань учнів.

Робота з текстом.

— Прочитайте текст.

Верес і бджоли

Іду до лісу. Цвітіння вересу вчуваю в усьому: в ароматі повітря, в подиху леготу, в барвах неба. Він владарює на піщаних ґрунтах, там, де не цвіте жодна квітка. Од його фіолетового цвітіння не сховатися ніде: ні в затінку дерева, ні на узліссі, ні в гущавині. Його маленькі ліхтарики мов просвердлюють тобі душу, входять у єство, у свідомість. Гейзери цвіту. Фонтани холоднувато-гарячого багаття. Каскади райдужного сяйва.

Дикі бджоли паруються на віддалених ділянках, у глибинах, у пущах і нетрищах, запасаючись нектаром на зимівлю, а свійські літуни господарюють на околицях, беруть взяток похапцем, поспішають...

Незабаром задощить. Затуманить. Загрозує... І тоді вже верес буде бляклий, сірий, нудний. Ні взятку з нього, ні вигляду (За А. Камінчуком).

1. Пригадайте, що називають реченням. 2. Чим речення відрізняється від словосполучення? 3. Визначте граматичну основу поданих речень. 4. Що ви помітили в поданому тексті? 5. Яка різниця між двоскладними та односкладними реченнями? 6. Охарактеризуйте односкладні речення.

III. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

IV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу.

Робота з підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу.

Практична робота.

-— Прочитайте речення, спроектовані на дошку. Випишіть тільки односкладні речення. Підкресліть в кожному граматичну основу.

І. 1. Підклавши руки під голову, до ранку дивлюся в склепіння своєї душі. Там сходить сонце, слово і люди. 2. Мене куплять і спродувати не раджу. 3. А мені ж, може, просто хочеться щастя... 4. А темрява! Іду, не спотикаюсь. 5. Мене спалить у вас немає змоги. 6. Тепер Жар-птиці не буває. Жар-птицю будень убиває (Із творів Л. Костенко).

II. 1. Своєї кожен прагне вишини. 2. Хочу я неба торкатись, як птиця. 3. Зрубали яблуню стару в саду. 4. В собі я свого батька впізнаю. Він мав натуру й зовнішність мою. 5. Хробаків переступаю. Ворогу дивлюсь в лице! 6. Шукай розради на своє страждання. 7. Сорочки чистої замало у житті. Потрібно сонця! (Із творів Д. Павличка).

Дослідження-реконструкція.

— Перетворіть подані двоскладні речення на односкладні.

1. Я люблю мандрувати гірськими стежинами (О. Квітневий). 2. Ти за рідний край життя віддай (Народна творчість). 3. Вони везуть мене у царство трав, річок і таємничих озер (О. Довженко).

4. Ми йдемо вдвох під вечір по стежині (Л. Костенко). 5. Недарма народ називає бузьків священними (Б. Харчук). 6. Люблю я, лежачи на возі, спостерігати за зоряним небом (О. Довженко).

Гра «Хто швидше?».

— Пригадайте прислів’я, приказки, у яких є односкладні речення, визначте їх тип.

V. Узагальнення та систематизація знань.

Робота з картками.

Картка 1

— Замініть безособові речення особовими.

1. Заморосило осінь у сльозу (Л. Костенко). 2. Вітерцем дихнуло з долини (П. Дорошенко).

3. Знов повіяло в душу весною... (П. Грабовський).

Картка 2

— Поширте називні речення.

1. Ранок. Морозець. Чудесна київська осінь. 2. Славнозвісне місто Чигирин. Зелений луг над річкою Тясмин. Неділя. 3. Ставок... Або Дніпро... Або Ворскла. Псьол. Десна (Остап Вишня).

Картка З

— Визначте типи односкладних речень, назвіть їх специфічні риси.

1. Весною сій — восени збереш (Народна творчість). 2. Дишеш і не надишешся тим чистим і пахучим повітрям (І. Нечуй-Левицький). 3. Сади свій сад, плекай свої надії (Леся Українка). 4. У ліс дров не возять, а в колодязь воду не ллють (Народна творчість).

Робота з підручником.

Виконання вправи (письмово).

Творче конструювання.

— За опорними словами утворіть односкладні речення.

1. Україна, сонце, любити. 2. Мама, весна, свято, усі, вітати. 3. Полин, прив’ялий, пахнути.

4. Дитинство, спогади. Цікавий. 5. Журавель, синиця. Небо, рука, краще.

Вибірковий диктант.

— З поданих речень випишіть односкладні.

1. Віють з поля чудові пахощі од нестиглого колоса і польових квіток. 2. Поділять тебе, земле, ой поділять... 3. Погідне блакитне небо дихало на землю теплом. 4. Повні вуха маю того дивного гомону поля, того шелесту шовку, того безупинного, як пекуча вода, пересипання зерна. 5. Сонце росло, палало і тихо опускалося додолу (Із творч. М. Коцюбинського). 6. Послухаю цей дощ. 7. Цілую всі ліси (Л. Костенко).

VI. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

«Мікрофон».

1. Сьогодні на уроці я дізнав(-ла)ся...

2. Я навчив(-ла)ся розрізняти...

3. Я навчив(-ла)ся будувати...

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Опрацювати теоретичний матеріал підручника.

Виписати з художньої літератури односкладні речення (по одному реченню кожного типу),

підкреслити граматичні основи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити