Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 26. PM № 8. Робота над помилками, допущеними в контрольному творі

Мета: проаналізувати учнівські роботи, відзначивши позитивне в їх виконанні; указати недоліки, основні види помилок; провести аналіз допущених у творі типових помилок, спонукати учнів до індивідуальної роботи над ними; сприяти вдосконаленню орфографічної та пунктуаційної грамотності школярів; розвивати культуру мовлення; виховувати любов до рідного слова.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь (формування комунікативної компетенції).

Засоби навчання: підручник, учнівські тексти творів, таблиця «Види помилок у письмовій роботі» (її зміст — у конспекті уроку).

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Повідомлення теми, цілей і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

III. Осмислення змісту й послідовності застосування способів виконання дій.

Вступне слово вчителя.

Загальна оцінка якості виконання контрольного твору.

Озвучення кращих робіт або фрагментів з них.

Аналіз допущених у творі типових недоліків і помилок (компетентність продуктивної творчої діяльності).

Робота з таблицею «Види помилок у письмовій роботі».

Види помилок у письмовій роботі

Назва та графічне позначення помилок

Конкретне обгрунтування їхньої появи в учнівських роботах

Змістові (3)

■ Порушено послідовність викладу.

■ Не розкрито тему та нечітко розкрито основну думку.

Лексичні (Л)

■ Слово вжито у невластивому йому значенні або ж використано спотворене чи перекручене слово.

■ Невиправдано повторюється слово чи спільнокореневі слова.

■ Використано русизм або суржик.

Граматичні (Г)

■ Використано неправильно утворене слово.

■ Слово вжито в спотвореній формі.

■ Неправильно побудоване речення.

Орфографічні (|)

Слово написано з порушенням вивчених орфографічних правил.

Пунктуаційні (V)

Неправильно розставлені або ж відсутні необхідні розділові знаки.

Колективний аналіз типових помилок (компетентність саморозвитку і самоосвіти). Індивідуальне опрацювання учнями допущених помилок.

IV. Підсумки. Рефлексія.

Вправа «Незакінчене речення» (соціальна, комунікативна компетентність).

— На уроці найскладнішим було...

— На уроці я навчив(-ла)ся...

V. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити