Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 27. Безособові речення. Тренувальні вправи

Мета: поглибити й систематизувати знання учнів про безособові односкладні речення, способи вираження в них головного члена; навчити визначати безособові речення в тексті, правильно використовувати в усному й писемному мовленні; розвивати логічне мислення, творчі вміння; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до природи.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної та мовленнєвознавчої компетенцій).

Засоби навчання: підручник, схема алгоритму (її зміст —у конспекті уроку), дидактичний матеріал.

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Перевірка домашнього завдання.

Виконання індивідуальних завдань.

— Підкресліть у реченнях граматичну основу. За допомогою алгоритму визначте тип речення.

Картка № 1

1. Отак би жити синім квітнем під небом зоряно-рясним (Олександр Олесь). 2. Пам’ятаю я правічний спокій полів (Є. Сверстюк). 3. Сій вчасно — матимеш рясно (Народна творчість). 4. Люблю дивитися у безмежне вечірнє небо. 5. Чарівна мелодія степового вітру... 6. Густо і темно хмарувало купами несхитне верхів’я (Б. Харчук).

Картка № 2

Полуденна спека... Натомлена земля важко дихає, зітхає. Навколо так мало зелені. Хочу віднайти хоч маленький затінок і сховатися там, вдихнути свіжого повітря. Але треба йти. До вечора маю прибути на станцію.

III. Актуалізація та корекція опорних знань.

Бліцопитування (компетентність саморозвитку і самоосвіти).

— Які речення називають односкладними?

— Чим двоскладні речення відрізняються від односкладних?

— Чи потрібний другий головний член односкладному реченню? Чому?

— Яка роль односкладних речень у мовленні?

— Які є види односкладних речень?

IV. Повідомлення теми та цілей уроку. Мотивація навчальної діяльності.

V. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи з теми. Лінгвістичне спостереження з елементами аналізу.

— Порівняйте подані у двох колонках речення.

1. Музей народної архітектури і побуту «Шевченківський гай» у Львові був відкритий 1971 року.

1. Музей народної архітектури і побуту «Шевченківський гай» у Львові було відкрито 1971 року.

2. Тут ми побачили дерев’яні церкви, давні селянські хати.

2. Тут можна побачити дерев’яні церкви, давні селянські хати.

3. У гаю пахнуть різноманітні квіти.

3. У гаю пахне різноманітними квітами.

4. За вікном настає світанок.

4. За вікном світає.

5. Навколо все здавалося казковим.

5. Навколо справді було казково.

— Чим виражений головний член у безособових реченнях?

— На що можуть вказувати безособові речення?

— Прочитайте текст. Визначте тип і стиль мовлення. Знайдіть односкладні безособові речення, у яких дія або стан мислиться незалежно від особи.

Надворі тихо, аж мертво. Місяць високо піднявся на небо. Золота, широка та довга смуга все ворушилася. Уже починало зоріти. Зірка ніби потягла за собою з бору рожевий тонесенький та прозорий серпанок. Вона замиготіла ніби сріблом та діамантами. Повний місяць висів серед неба й лив жовтий золотистий світ.

З правого берега гори наближалися до Дніпра. їх було видно виразно, як удень. Було видно вузькі долини з садками, з білими хатами. Тихо на горах. Мертво в балках та долинах. Ніде ні звуку! Не чути навіть найменшого шелесту. Як гарно! То була дивна, пишна ніч... (За І. Нечуєм-Левицьким).

— Зробіть висновок про стилістичну роль безособових речень у мовленні.

Методичний коментар.

Доречно вживати безособові речення в художніх описах природи та переживань людини, коли вона залишається віч-на-віч із природою. За допомогою таких речень відтворюється напружений душевний стан персонажа чи автора.

Робота з підручником (інформаційна компетентність).

На основі усвідомленого теоретичного матеріалу учні складають таблицю «Безособове речення».

Орієнтовна таблиця «Безособове речення»

Способи вираження головного члена

Значення

Роль у тексті

Особливості

вживання

1. Безособове дієслово.

2. Особове дієслово в безособовому значенні.

3. Прислівник (зі зв’язкою або без неї).

4. Дієслівна форма на -но, -то.

5. Інфінітив чи інфінітив + прислівник.

6. Слова нема, не було, не буде.

Дія чи стан реалізується незалежно від особи; головний член взагалі не передбачає виконавця.

Передати емоційний стан; виділити дію та її наслідки.

Художній і розмовний стиль, рідко — науковий.

Пояснювальний диктант.

— Запишіть безособові речення. Виділіть у них головний член. З’ясуйте, чим він виражений.

1. У сосновому лісі тихо і спокійно. 2. Так сумно стало на душі від опалого осіннього листочка.

3. Дітям весело цієї зими: снігу було багато. 4. Як хороше тут, серед буяння зелених хлібів! 5. Унизу, біля водоспаду, вищало, гуло, стугоніло. 6. За столітніми дубами поля не було видно. 7. Не хочеться спускатись униз. Хочеться йти ще далі, на той бік, у снігову вершину гори. 8. Від побаченої веселки у мене перехопило дух. 9. Йому захотілося створити щось неповторне, казкове, не бачене у світі диво.

«Закодуй речення».

— Прочитайте безособові речення. Знайдіть у них головний член. Цифрами позначте спосіб його морфологічного вираження:

1 — безособове дієслово;

2 — особове дієслово в безособовому значенні;

3 — прислівник (слово категорії стану);

4 — безособова форма на -но, -то;

5 — інфінітив.

1. Батькові тривожно, так тривожно на душі. 2. Не можна не милуватися розквітлим соняхом. 3. Нам дуже пощастило. 4. Випускниками біля школи посаджено кущі калини. 5. Від тьохкання соловейка аж у вухах дзвеніло. 6. І тоді хочеться жити, працювати, творити... 7. Можна в березні побачити сльози берізки. 8. Пахло прив’ялою травою. 9. Надворі віє, крутить, мете, хурделить.

Дослідження-зіставлення.

— Дослідіть, у яких реченнях виділені дієслова виконують роль присудка двоскладного речення, а в яких — роль головного члена безособового речення.

1. Тут, на околиці селища, під шатром старезних ясенів, нуртувало колись джерело. За вікном нарешті світало.

2. Довкола пахне матіолою і чебрецем. Біліє проти місяця плесо самотнього озера.

3. Вузька стежина Сіріє поміж житами. З річки віє вечірньою прохолодою.

4. У мальовничому Шевченківському гаю, що поблизу Львова, буяло зеленню. Над нами густо і зелено буяло соснове гілля.

Дослідження-відновлення.

— Відновіть безособові речення, уживаючи слова, що в дужках, у відповідній формі. Укажіть на значення, що виражає головний член у цих реченнях.

1. (Порушити) всі звичаї (П. Загребельний). 2. Мені (ставати) моторошно (Ю. Збанацький). 3. Од того поблажливо-зверхнього дотику його бридливо (пересмикнути) і (підняти) (В. Дрозд). 4. Темно-зеленим хвилям (не бути) кінця-краю (В. Дрозд). 5. (Повести) мене на стежку у чорнобривцях (М. Красуцький). 6. Холодом (війнути) (Б. Антоненко-Давидович).

— Проаналізуйте відновлені безособові речення. Дослідіть, яке речення є «зайвим». Свій вибір обґрунтуйте.

Лінгвістичний експеримент.

— Замініть двоскладні речення синонімічними безособовими. Простежте, як змінився характер висловлюваної думки. Утворіть за зразком безособові речення, трансформувавши подані синтаксичні конструкції. Укажіть спосіб вираження головного члена. Дослідіть, чи змінюється зміст речень при їх трансформації.

Зразок. Надворі пахне весна. — Надворі пахне весною.

1. Весняна вода розмила дороги до села. 2. У лісі запахли перші квіти і зелена трава. 3. Волонтери посадили березовий гайок біля дороги. 4. У парку ми дихали легко, на повні груди. 5. Я захотіла весняними фарбами цей день намалювати. 6. Верхів’я дерев торкнув вітерець. 7. Цей неповторний краєвид ми не забудемо. 8. Плесо озера вкрилося золотими зірочками листочків.

Творче конструювання.

— З поданими словами складіть пари речень: а) двоскладне; б) односкладне безособове. Підкресліть граматичні основи.

Темніє, затихло, шумить, чекати, думати, добре.

VI. Узагальнення й систематизація вивченого на уроці.

VII. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання (компетентність саморозвитку і самоосвіти). Лінгвістична бесіда.

— Які односкладні речення називають безособовими?

— Чим виражений головний член у безособових реченнях?

— У яких стилях мовлення найчастіше вживаються безособові речення?

— Яка роль безособових речень у мовленні?

VIII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Обоє’язкове: вивчити теоретичний матеріал підручника, виконати вправу.

За бажанням: написати твір-мініатюру на тему «Наодинці з природою», використовуючи безособові речення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити