Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 28. Називні речення. Односкладні речення як частини складного речення

Мета: сформувати поняття про односкладні називні речення, способи вираження в них головного члена; розвивати вміння аналізувати ці речення у висловлюваннях різної стильової належності, моделювати й конструювати їх як зачин або оклик у текстах художнього й публіцистичного стилів, формувати навички доречного вживання називних речень як риторичної фігури в текстах різних типів, використовувати їх в усному і писемному мовленні; виховувати любов до образного слова.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Засоби навчання: підручник, схема «Стилістична функція односкладних називних речень у мовленні» (її зміст — у конспекті уроку), роздавальний матеріал.

Епіграф до уроку:

Весна вливає силу молоду,

Село добром стрічає трудівниче.

Цвітуть черешні в батьковім саду.

Та батько в гості вже мене не кличе.

Під ясеном високим він лежить,

На груди склавши бронзові долоні.

А над полями стелиться блакить,

І в житі маки розцвіли червоні.

В. Вихрущ

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Перевірка домашнього завдання.

III. Установчо-мотиваційний етап.

Забезпечення емоційної готовності до сприймання нового матеріалу.

IV. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

V. Актуалізація опорних знань.

Виразне читання епіграфа уроку, пояснення учнями його змісту.

Бліцопитування.

— Які речення називають односкладними?

— На які умовні групи їх можна поділити?

— Чи бувають односкладні речення поширеними?

VI. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу.

Пояснення вчителя.

Називними є односкладні речення, у яких підмет стверджує наявність предметів чи явищ. Називні речення бувають непоширеними (одне слово) і поширеними (за рахунок означень і додатків). Підмет у таких реченнях виражається іменником у називному відмінку.

Аналіз записаних на дошці речень.

Останній дзвоник. Сумні розмови. Думки. Надії. Прощання зі школою, вчителями.

— Іноді називні речення починаються вказівними частками он, ось.

Он лісосмуга. Ось і поле.

Пояснення вчителя.

Щоб не сплутати називні речення з непоширеними двоскладними реченнями зі складеним іменним присудком, де основна частина виражена прикметником чи дієприкметником, слід звернути увагу на порядок слів: у називних реченнях означення стоїть перед підметом (ясний день). У двоскладних реченнях іменна частина складеного присудка стоїть після підмета (день ясний).

Називні речення можуть входити до складних речень. Наприклад: Сонце в небі, пташки співають. Уживають їх у художньому стилі для краси опису й точності думки.

VII. Розвиток пошукової пізнавальної активності восьмикласників.

Дослідження-характеристика.

— У поданих висловлюваннях знайдіть називні речення. Підкресліть у них головний член.

1. Святий вечір. Численна Довженкова родина всаджується за святковий стіл (С. Плачинда).

2. Весна. Великдень. Сонячно, безвітряно, тихо (Р. Андріяшик).

3. Глибокий сум. Безмежна тьма. Прибитий горем спить мій край (М. Тарновський).

4. Один лиш крок, лиш сходинка одна — і прірва... Чия вина? (В. Митник).

5. Ніч яка! Вона серце тримає, як птаху (Н. Панчук).

6. Спориш. Нагідки. Стиглі свічі лип. І скручений панич дереться вгору (М. Боровко).

7. Зелений луг. Над лугом в’ється чайка (М. Рильський).

Аналіз запропонованої схеми.

Стилістична функція односкладних називних речень у мовленні

Творчий диктант.

— Поширте подані називні речення другорядними членами. Запишіть їх у зошити. Річка. Ліс. Сніги. Зима. Народ.

Дослідження-зіставлення.

— Запишіть пари речень. Зіставте їх. Виділіть у них граматичні основи. Дослідіть, які речення є двоскладними, а які — односкладними.

1. Зоряна ніч. Ніч зоряна.

2. Пізня осінь. Осінь пізня.

3. Широкий степ. Степ широкий.

Робота з підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу («називні речення»).

Вправа «Я — редактор».

— Прослухайте текст. Визначте тип і стиль мовлення. Перекажіть текст, використовуючи лише називні речення.

Зразок. На землю впали краплини дощу. — Перші краплини.

Повівав холодний вітерець. Насувалися білі, наче молочні, хмари. Разно бігли мишасті коненята. Дорога була слизька. На обидва боки дороги, скільки кинеш оком, розстелилось поле, вкрите снігом, мов скатертиною. Твердий синявий сніг грав на сонці самоцвітами. Чорне вороння сідало громадами на сніг і знов здіймалося з місця. Вітер дужчав. Насунули снігові хмари й оповили небо. Посипав сніжок (За М. Коцюбинським).

(Холодний вітерець. Білі хмари. Слизька дорога. Снігове поле. Твердий сніг. Чорне вороння. Вітер. Снігові хмари. Сніг).

VIII. Закріплення вивченого.

Пошуково-вибіркова робота.

— Прочитайте поетичні уривки. Дослідіть, яку стилістичну функцію виконують називні речення: а) риторичний оклик; б) зачин.

1. Весна, весна! Яка блакить, який кругом прозор.

2. Терпкий холодний жах... Вітри мої кохані. Я мрію розіп’яв на золотій стерні.

3. Солов’їні далі, далі солов’їні. Знов весна розквітла на моїй Вкраїні.

4. О земле рідна! Знаєш ти свій шлях у бурі, у негоді.

IX. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

X. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання. ;

Виписати із творів художньої літератури 5-6 односкладних речень. Визначити спосіб вираження в них головного члена.

Випереджувальне завдання: підготувати лінгвістичну інформацію до теми «Неповне речення».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити