Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 29. Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях. Незакінчені речення, їх стилістичні функції

Мета: формувати вміння восьмикласників відрізняти неповні речення від повних, з’ясовувати їх семантико-стилістичні функції, навчити використовувати неповні речення у зв’язному мовленні; розвивати практичні вміння і навички розпізнавати неповні речення у тексті, перебудовувати повні речення в неповні, робити в усному мовленні паузу на місці пропущеного слова в неповному реченні; навчати аналізувати мовне явище «неповні речення» на прикладі творів Тараса Шевченка, опрацьованих у 8 класі, формувати ставлення до «Кобзаря» як до невичерпного джерела етичної та естетичної культури, духовності українського народу; виховувати шанобливе ставлення до правдивого Шевченкового слова, захоплення його геніальною простотою і невмирущою потужністю.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної і мовленнєвої компетенцій).

Засоби навчання: підручник, роздавальний матеріал, «Кобзар» Т. Шевченка, портрет письменника, мультимедійні засоби навчання.

Випереджувальне завдання: лінгвістична інформація до теми «Неповне речення».

Епіграфи до уроку:

Із вічності влетів.

З безсмертя виніс

Веселий повів молодечих мрій.

Замріявся... Задумався... Забувся...

Кому цей погляд генія?

Р. Лубківський

Неначе срібло куте, бите

І семикрати перелите

Огнем в горнилі, — словеса

Твої, о Господи, такії.

Т. Шевченко

Перебіг уроку

I. Організаційний етап (соціальна компетентність).

II. Повідомлення теми, мети, цілей уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Після оголошення теми й мети уроку учні визначають завдання щодо вивчення теми за рейтинговими картками.

Учні знатимуть:

■ відомості про неповні речення;

■ правила вживання тире в неповному реченні.

Учні вмітимуть:

■ розпізнавати неповні речення, встановлювати в них пропущені члени речення;

■ правильно інтонувати неповні речення;

■ ставити тире в неповних реченнях;

■ доречно використовувати неповні речення у власних висловлюваннях.

Вступне слово вчителя.

Сьогодні лінгвістичну тему ми будемо вивчати на матеріалі текстів «Кобзаря» Тараса Шевченка — нашого національного пророка. Вчитуючись у рядки його поезій, особливу увагу звернемо на один зі складників лінгвістичної системи — неповне речення. Це допоможе нам пересвідчитися в тому, що майстерність форми поезії Т. Г. Шевченка неперевершена.

Тексти «Кобзаря» актуальні завжди, їх мовне багатство може слугувати предметом для вивчення чи не кожної лінгвістичної теми, особливо синтаксису. Отож спробуємо відкрити для себе нові грані його Слова.

III. Перевірка домашнього завдання.

— Запишіть речення, визначте граматичні основи; поясніть, чому ці речення односкладні.

1. Журбою не накличу собі долі. 2. Чуже поле поливають щодня і щоночі. 3. Не дай спати ходячому, серцем завмирати... 4. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі.

IV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу.

Творче спостереження з елементами аналізу.

— Прочитайте речення, дайте їх характеристику за повнотою висловленої думки. З’ясуйте, як встановлюються пропущені члени речення.

1. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива. Додолу верби гне високі, горами хвилі підійма.

2. Він кріпак. Йому лише чотирнадцять років. Але так малює копії з картин Рубенса, як жодному художнику це не зробити.

Робота з підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу (компетентність особистісного самовдосконалення).

Презентація випереджувального завдання.

Неповні речення — це речення, у яких один або кілька членів речення пропущено: Мислям нашим дай ясне поліття, а поетам — спину, що не гнесь...

Типи неповних речень:

■ ситуативно неповні речення — це такі неповні речення, у яких відсутні члени речення можна відтворити ситуативно: — А коли хочеш, то і ти з нами. — Куди з вами? — Туди, де краще жити...;

■ контекстуально неповні речення — неповні речення, пропущені члени яких можна відтворити за контекстом (їх згадували в попередньому реченні): Дотепер невідомо, скільки днів пробув поет у Кременці і де саме зупинявся;

■ еліптичні речення — неповні речення, у яких пропущені члени речення встановлюються на основі змісту самого речення: У всякого своя доля і свій шлях широкий.

Завдання учням.

— Проаналізуйте відповідь; прокоментуйте точність і логічність поданої інформації. Складіть опорну схему «Неповне речення».

Орієнтовна схема

Робота в парах.

— Прочитайте діалог. Визначте, які речення переважають у діалозі. Назвіть пропущені в тексті слова. Чи доречно було б у діалозі використовувати тільки повні речення?

Діалог № 1

— Наказую дати Тарасові 50 різок для науки!

— Буде зроблено, пане.

— Так, кажеш, п’ятдесят?

— П’ятдесят, — спокійно відповів Тарас.

— Ну, що ж, готуйся...

— Я готовий, — відповів Тарас.

Сидорко переставив ослін, почав лагодити мотузок.

— Не треба в’язати. Я так.. .без мотузка. Витримаю.

— Навряд, хлопче! Тобі це первина, та й не знаєш, як воно боляче.

— Хай буде боляче, а мотузком не треба.

Діалог Же 2

— Чуєш, хлопче? Ходи сюди! Не бійсь, не злякаю.

— Не боюся, — знявши шапку, став, мов перед паном.

— Відкіля ти? Хто ти такий?

— Я, пане, з Вільшани.

— З Вільшаної, де титаря пси замордували?

— Де? Якого?

— У Вільшаній, і кажуть, що вкрали дочку його, коли знаєш.

— Дочку? У Вільшаній?

— У титаря, коли знавав.

— Оксано, Оксано! — ледве вимовив Ярема та й упав додолу.

Діалог Же З

Літній сад. Шевченку—15 років. Він малює. Підходить Сошенко:

— А що це ти, молодий чоловіче, тут робиш?

— Нічого недозволеного. Іду на роботу і по дорозі в Літній сад зайшов. Я малював.

— Покажи... :

— Тільки не смійтеся...

— А ти часто сюди ходиш?

— Щонеділі. А якщо близько тут працюю, то і в будень заходжу.

— Ти вчишся малярній справі?

— Живопису.

— У кого?

— У кімнаті живописця Ширяєва. Чули, може, про такого?

— Та чув, чув. Куди ж ти? ;

— Хазяїн приїде, перепаде мені.

— Бачу, що ти з України. А звідкіля ж?

— Зі Звенигородщини. Чули про таку? З Кирилівки.

— А я з Корсуня, земляче. Значить, сусіди? Зайди до мене в неділю за цією адресою, поговоримо.

Експрес-опитування. Робота в групах.

— Підготуйте відповіді на запитання повними (І група) і неповними реченнями (II група).

■ Коли народився Т. Шевченко?

■ Від кого Тарас довідався про гайдамаків?

■ Кріпаком якого пана був Тарас Шевченко?

■ Яка подія трапилася 22 квітня 1838 року?

■ Де навчався Тарас після викупу з кріпацтва?

■ Коли видрукувано перший «Кобзар»?

— Прочитайте речення. Які слова можна вставити на місці крапок? Чи легко ці слова відтворити, «вгадати» зі змісту речення? Яку синтаксичну роль виконують пропущені в кожному реченні слова?

1. У Шевченка слові ... міць землі. 2. Три явори посадила сестра при долині, а дівчина заручена ... червону калину. 3. У кожній хаті в Україні ... портрет Шевченка на стіні. 4. У когось на стіні ... Франків портрет, портрет Шевченка в когось, в когось ... Українки.

«Я — редактор». Граматична трансформація.

— Подані речення трансформуйте в неповні, вилучивши «зайві» слова. Відредаговані речення запишіть. Обґрунтуйте вживання тире.

1. Поки живе надія в хаті, нехай живе надія, не виганяй надію. 2. В своїй хаті своя правда, і сила в своїй хаті своя, і воля в своїй хаті своя. 3. Вірш «Минають дні, минають ночі» побудовано за класичною схемою: перша частина вірша «Минають дні, минають ночі» містить болісні роздуми людини, друга частина вірша «Минають дні, минають ночі» подає можливі варіанти переосмислення особистістю долі.

— Перепишіть речення, ставлячи тире на місці пропущених слів у неповних реченнях.

1. На хуторі танці та музика аж до півночі.

2. Везе Марко Катерині сукна дорогого, а батькові шитий пояс шовку червоного, а наймичці на очіпок парчі золотої і червону добру хустку з білою габою.

3. Все на світі не нам. Будемо знов чумакувати, поки вийдемо в люде, а там знову...

4. А в іншого сіромахи ні хати, ні поля, тільки торба... А там снопи, а там скирти...

5. Вранці з хуторів до церкви, а потім на вечорниці.

6. Прийде пан Енгельгардт, гляне на жито, пшеницю, і перед очима в нього гроші, гроші... А ось ярина. Ще далі білим покривалом лежить лан гречки. Пахне медом, а панові новими прибутками. Праворуч видніється жито, ліворуч стерня і копи.

Дослідження-моделювання.

— Змоделюйте складні речення, поєднавши їхні частини з правої і лівої колонок. Визначте, які частини складних речень є односкладними. Укажіть їх вид.

1. Ой літає орел сизий... а другая з поля.

2. Встає хмара з-за лиману... а за ним орлята.

3. Теплий кожух... а там і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром.

4. Кругом широколистії тополі... тільки шкода, не на мене шитий.

Робота в групах.

— Дайте відповіді на запитання, по черзі передаючи мікрофон один одному, складіть зв’язне висловлювання.

Запитання для колективної відповіді І групі:

■ Що спільного між реченнями повними і неповними?

■ Що відрізняє повне речення від неповного?

■ Які члени речення можуть бути пропущені в неповному реченні?

■ Назвіть види неповних речень.

■ Де вживаються неповні речення?

Завдання для II групи: до кожної відповіді наведіть приклади.

— Складіть діалог «Ділюся із Шевченком сокровенним» (І група) та твір-мініатюру «Погляд із сучасного в минуле» (II група), використовуючи неповні речення.

V. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Вправа «Мікрофон».

— Що нового ви дізналися про неповні речення?

— Які труднощі виникали під час опрацювання теми?

— Чи досягли ви поставлених цілей?

— Оцініть свою роботу.

VI. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Виконати дослідницьку роботу «Стилістична роль неповних речень».

Опрацювати відповідний теоретичний матеріал підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити