Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 30. Контрольна робота (диктант). Тренувальні вправи

Мета: з’ясувати та оцінити рівень орфографічної і пунктуаційної грамотності восьмикласників; удосконалювати вміння застосовувати теоретичні знання на практиці, розвивати орфографічну пильність, слухову пам’ять; виховувати почуття відповідальності, любові до природи.

Тип уроку: урок контролю знань, умінь і навичок (перевірки володіння всіма видами мовленнєвої діяльності). .

Засоби навчання: текст диктанту, інтерактивна дошка.

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

III. Основний зміст роботи.

Тренувальні вправи.

Повторення теоретичного матеріалу.

— Назвіть відомі вам види присудків.

— Який розділовий знак може вживатися між підметом і присудком?

— Коли тире між підметом і присудком ставиться обов’язково, а коли — за бажанням автора?

— Коли прикладки пишуться окремо, а коли — через дефіс?

— Коли прикладки пишуться у лапках?

— Коли порівняльний зворот відокремлюється комами, а коли — ні?

— Які речення називаємо односкладними, які — двоскладними?

— Які речення називають неповними?

— Коли в неповних реченнях ставиться тире?

Словниковий диктант (з коментуванням орфограм).

Завязати, природа-чарівниця, латаття, обережно, прицільно, свято, жебоніти, безпечно, честь, честі, придивляється, світовий, пять, шістдесят, шістдесяти, непереможний, перевершити, круторогий, знання, освітлений, знищений, тлінний, нецікавий.

Написання учнями контрольного диктанту.

Природа — наш дім

Любов до природи та бережливе ставлення до неї тісно пов’язується з поняттям «батьківщина». Калина-красуня під вікном рідної оселі, гостроверха, неначе свічка, тополя на околиці села, лелече гніздо на клуні, жебонлива, мов дівчинка, криничка при перехресті доріг. Це той духовний світ, з яким ми вирушаємо в життя.

Знати і берегти ці нетлінні багатства — святий обов’язок. Природа — наша мати. Вона є неперевершеним зразком доцільності, де людина може багато чого навчитися, але не завжди це робить.

Технічний прогрес призвів до порушення природної рівноваги. Природа-мати перестала захищати людину, натомість сама потребує захисту. Для цього і була створена Червона книга України, куди внесено ті види рослин та тварин, що стоять на межі повного знищення. Таких видів тварин нараховано вже більше трьох сотень, а рослин — близько ста п’ятдесяти.

Червона книга — це книга сорому і водночас книга совісті людей. Сорому тих, хто бездумно знищує природу. Книга совісті тих, хто намагається зберегти народне добро — чарівний світ природи. (149 слів)

IV. Відповіді на запитання, що виникли в школярів під час написання контрольного диктанту.

V. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Повторити теми «Двоскладне речення (головні та другорядні члени речення)», «Односкладні речення», «Неповні речення».

Підготуватися до тематичної контрольної роботи (тестування).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити