Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 31. Тренувальні вправи. Контрольна робота № 2 (тестові завдання).

Двоскладне речення. Односкладне речення. Повні і неповні речення

Мета: з’ясувати рівень знань учнів із синтаксису та пунктуації (двоскладні, односкладні речення, неповні речення), формувати вміння застосовувати теоретичні знання на практиці; розвивати логічне мислення, вміння аналізувати мовні явища, увагу; виховувати бажання глибше пізнавати таємниці мови.

Тип уроку: урок контролю знань, умінь і навичок (перевірки володіння всіма видами мовленнєвої діяльності).

Засоби навчання: тестові завдання.

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Повідомлення мети перевірки та способів її проведення.

Ознайомлення із критеріями оцінювання, підготовка учнів до написання тестових завдань.

III. Виконання учнями тестових завдань.

ВАРІАНТІ Початковий рівень

1. Укажи рядок, що є продовженням речення Двоскладним називають речення, яке має

А другорядні члени речення

Б дві граматичні основи

В підмет і присудок

Г або підмет, або присудок

2. Укажи рядок, що є продовженням речення Підмет — це

А головний член двоскладного речення, який означає дію, стан або ознаку предмета; відповідає на питання що робить предмет? що з ніш робиться? який він є? хто він є?

Б головний член двоскладного речення, який означає особу, предмет або явище; відповідає на питання хто? що?

В другорядний член речення, який називає ознаку предмета і відповідає на питання який? чий? котрий? скількох?

Г другорядний член речення, який означає предмет, на який спрямована дія або стосовно якого ця дія відбувається, і відповідає на питання непрямих відмінків іменника

3. Познач рядок, у якому речення поширене узгодженим означенням

А Серце заполонило радісне передчуття.

Б Бабуся ще вдосвіта розпалила піч.

В Пісня ледве мріє в мороці ночі.

Г Птахи знищують багато шкідників.

4. Укажи рядок, у якому є односкладне називне речення

А Сріблясті хмарки на небі.

Б Сріблясті хмарки.

В Хмарки є сріблясті.

Г Сріблясті хмарки з’явились на небі.

5. Познач рядок, у якому всі прикладки слід писати через дефіс

А озеро/Світязь, кінотеатр/Україна, місто/Тернопіль

Б село/Біла, дівчина/красуня, церква/Різдва Христового

В художник/пейзажист, Дніпро/ріка, поет/класик

Г планета/Земля, образ/символ, газета/Голос України

6. Укажи речення, у якому не відокремлюється порівняльний зворот

А Роса посипалась/як дощ.

Б Щастя прийшло/як завжди/негадано.

В Усе минає/наче сон.

Г Хлопець при родичах жив/як сир у маслі.

Середній рівень

7. Установи відповідність

1 простий присудок

2 складений дієслівний присудок

3 складений іменний присудок

4 однорідні присудки

А Вороги не змогли подолати захисників фортеці.

Б Пісня ледве мріє в мороці ночі.

В Прекрасний зимовий день.

Г Вінок є найкращою оздобою голови дівчини

Д Наша дума, наша пісня не вмре, не загине,

8. Установи відповідність

1 обставина міри і ступеня дії

2 обставина місця

3 обставина причини

4 обставина часу

А Над водою похилилась верба

Б І над стареньким комином лелека після дощу просушує крило

В Ще в дуже давню годину були в Україні козаки

Г Він ще дужче почервонів від сорому.

Д Квіти були рясно вкриті краплистою росою.

9. Пошир речення, додавши до граматичної основи зійшла зоря другорядні члени речення.

Достатній рівень

10. Запиши речення, ставлячи пропущені букви і розділові знаки та розкриваючи дужки.

Аїр тростяний багато(річна) трав..яниста рослина Вона має ще інші народні назви її широко використовують в побуті Своїм приємним запахом аїр вбиває бліх та інших комах (паразитів)

Батьківщиною цієї рослини є далеко(східні) країни (К, к)итай та (І, і)ндія Корінь аїру використовують там для приготування чудових східних ароматів

11. Обставини способу дії, виражені орудним відмінком іменника, зміни на порівняльний зворот. Запиши утворені речення.

1. Час летів бистрокрилим птахом.

2. Розквітлими трояндами спалахували на заході хмари.

Високий рівень

12. Опиши зимову природу, використовуючи різні види речень за будовою, зокрема із прикладкою та порівняльним зворотом.

ВАРІАНТ 2 Початковий рівень

1. Укажи рядок, що є продовженням речення Простим називають речення, яке має

А одну граматичну основу

Б дві граматичні основи

В або підмет, або присудок

Г другорядні члени речення

2. Укажи рядок, що є продовженням речення Складений дієслівний присудок складається з

А дієслів будь-якого способу

Б інфінітива й допоміжного дієслова

В іменної частини та дієслова-зв’язки

Г двох інфінітивів

3. Укажи речення, у якому є обставина часу

А Я люблю читати вірші.

Б Густий туман заполонив долину.

В У зелених травах яблука червоні.

Г Навесні пробуджується вся природа.

4. Укажи рядок, у якому подано неповне речення (кожне речення є частиною тексту)

А Квіти говорять без слів, і мова їх є проста, коротка.

Б Тішаться. Дякують Богові за дар роси та сонця.

В Говорять вони ніжними пелюстками, всміхаються.

Г Кожна квітка має свою мову.

5. Познач рядок, у якому всі прикладки слід писати в лапках

А журнал/Однокласник, корвет/Тернопіль, цукерки/Білочка

Б збірка віршів/Тиша і грім, письменник/літописець, друг/однокласник

В річка/Дністер, кафе/Казка, гора/Говерла

Г сон/трава, виставка/продаж, кінофільм/Сон.

6. Укажи рядок, у якому між підметом і присудком слід ставити тире

А Купальська ніч як казка.

Б Добрий сусід найближча родина.

В Совість не смертельна.

Г Гомоніти з людьми було для нього втіхою.

Середній рівень

7. Установи відповідність між формами вираження підметів та реченнями, у яких вони вжиті

1 вигук

2 займенник

3 іменник

4 прикметник, що перейшов в іменник

А Край битого шляху заховався між очеретами циганський виселок.

Б Вона нічого не змогла зрозуміти.

В Величне «Слава!» прогриміло над майданом.

Г 3 того часу промайнуло чимало літ.

Д Жадібний платить двічі.

8. Установи відповідність між видами односкладних речень та їх прикладами

1 безособове

2 узагальнено-особове

3 неозначено-особове

4 означено-особове

А Люблю тебе безмірною любов’ю.

Б Світає. На душі приємно і радісно.

В Вік живи — вік учись.

Г До свят усе прибрали і пофарбували.

Д Край неба палає.

9. Пошир речення, додавши до граматичної основи облітає листя другорядні члени речення.

Достатній рівень

10. Запиши текст, ставлячи букви і пропущені розділові знаки та розкриваючи дужки.

Вже в с..ву давн..ну були відомі цілющі властивості воло.жи Очі сині як воло..ки в жи(т, тт)і Ці слова вже стали постійним образним порівня(н, нн)ям Синій колір воло..ки своєрідний символ чистої радос..ті й краси

11. Обставини способу дії, виражені орудним відмінком іменника, заміни на порівняльний зворот.

Запиши утворені речення.

1. Вогняною кулею пірнуло сонце заобрій.

2. Білим молоком розіллявся туман понад річкою.

Високий рівень

12. Опиши прогулянку парком, використовуючи різні види речень за будовою, зокрема із прикладкою та порівняльним зворотом.

IV. Відповіді на запитання, що виникли в учнів під час виконання тестових завдань.

V. Підсумки. Рефлексія.

VI. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Повторити теоретичний матеріал, вивчений протягом семестру, підготуватись до підсумкового уроку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити