Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 34. Речення з кількома рядами однорідних членів

Мета: з’ясувати особливості речень з кількома рядами однорідних членів, сформувати в учнів уміння і навички знаходити однорідні члени речення, їх різні ряди, правильно розставляти розділові знаки, інтонувати такі речення; розвивати творчі вміння складати речення з однорідними членами та використовувати їх в усному й писемному мовленні; навчити моделювати схеми таких речень; продовжувати виховувати інтерес до вивчення української мови, любов і пошану до творчості І. Я. Франка.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок (удосконалення мовної і мовленнєвознавчої компетенцій).

Засоби навчання: підручник, проектор, портрет І. Франка.

Епіграф до уроку:

Все, що мав у житті, він віддав

Для одної ідеї,

І горів, і яснів, і страждав,

І трудився для неї.

І. Франко

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Актуалізація та корекція опорних знань.

Перевірка домашнього завдання.

III. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Слово вчителя.

На дошці — портрет І. Франка.

Сьогодні в нас незвичайний урок. Вивчаючи мовну тему, ми водночас присвятимо його найвидатнішому світочу гуманізму, свободи і духовної величі людини — Іванові Франку. 27 серпня 2016 року виповнилося 160 років від дня народження Каменяра, а 28 травня — 100 років, як його не стало. І. Франко був один з найвпливовіших митців і мислителів Європи, громадським діячем, що присвятив себе народові, залишивши нащадкам величезну духовну спадщину, що осяює наш шлях і нині. Був невтомним творцем духовно-національного відродження України та її державності.

Робота з епіграфом до уроку.

Запитання до класу.

— Заради чого жив і творив І. Франко?

Розвиток неперервної пізнавальної активності учнів.

Експрес-опитування.

— Які члени речення називають однорідними?

— Чим вони можуть бути виражені?

— Які ознаки мають однорідні члени речення?

— Наведіть приклад речення з непоширеними й поширеними однорідними членами.

— Розкажіть, що вам відомо про вживання сполучників при однорідних членах реченнях.

IV. Сприйняття й усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв’язків і залежностей між елементами вивченого матеріалу.

Робота з текстом (компетентність особистісного самовдосконалення).

...Невеликий, хоч сильний мужчина. Високе чоло, сірі, трохи холодні очі, рудувате волосся непокірно пнеться, вуса стирчать. Скромно одягнений, тихий і непомітний, поки мовчить. А заговорить, — і вас здивує, як ця невисока фігура росте й росте перед вами, мов у казці. Вам стане тепло й ясно од світла його очей, а його мова здається не словом, а сталлю, що б’є об кремінь і сипле іскри. Сильна, уперта натура, яка цілком вийшла з житейського бою (М. Коцюбинський).

— Яке враження справив на вас портрет І. Франка?

— Що нового ви дізналися про нього?

— Знайдіть речення з однорідними членами, з кількома рядами однорідних членів.

— Прочитайте ці речення, правильно їх інтонуючи.

Творче спостереження з елементами аналізу.

— Запишіть уривок з автобіографічної новели І. Франка «У кузні». Укажіть, яке враження на хлопця справила батьківська кузня, до чого дослухався малий Івась.

На дні моїх споминів і досі горить той маленький, але міцний вогонь. У ньому пролизуються сині, червоні та золото-білі промені, жевріє і яриться в його глибині щось іще більше, проміняєте... Се вогонь у кузні мого батька.

— Підкресліть однорідні члени речення, поясніть, чим вони виражені.

— Поясніть правопис прикметника «золото-білі», спосіб його творення.

—- Доберіть власні приклади на цю орфограму і складіть речення з однорідними членами.

V. Сприйняття й усвідомлення учнями навчального матеріалу.

Робота в групах.

— Поясніть тему нашого уроку, доберіть власні приклади.

1-ша група: однорідні члени речення, їх ознаки.

2-га група: види зв’язку між однорідними членами речення.

3-тя група: смислові відношення між однорідними членами речення.

Звіт представників груп про виконану роботу.

Оцінка роботи в групі. .

Виконання системи практичних завдань.

— Спишіть, уставляючи замість крапок пропущені букви.

— Визначте ряди однорідних членів речення.

Гріє сон..чко! Усміхаєтеся небо яснеє, дзвонит.. піс..н..ку жайвороночок, затонувши десь у бездні-глубіні кришталевого океану. Вже прогули вітри, проскр..пів мороз, вже пройшла з..ма! Гей, брати! В кого серце чистеє, руки сил..нії, думка чесная, — прок..дайт..ся! Встан..те, слухайте всемогучого покл..ку в..сни! (І. Франко).

— Визначте, поширеними чи непоширеними є однорідні члени речення.

— Поясніть, які речення вжиті за метою висловлювання.

— З’ясуйте вживання розділових знаків при звертанні, однорідних членах речення.

Запам’ятайте! У реченні може бути кілька рядів однорідних членів.

Творче моделювання «Конструктор» (диференційоване завдання).

— За поданими схемами складіть і запишіть речення

Учитель перевіряє виконання завдань, зачитує кращі речення.

Робота на дошці.

— Запишіть речення, зробіть синтаксичний розбір.

Мужню силу хоч похилить горе, та не зломить, в підлість не поверне (І. Франко).

— Знайдіть у реченні парні сполучники, які з’єднують однорідні члени речення.

— Яка особливість пунктуації при парних сполучниках? (Кома ставиться перед другою частиною парного сполучника).

VI. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Вправа «Мікрофон».

— І. Франко для українців...

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Обов’язкове: опрацювати теоретичний матеріал підручника, виконати вправу.

За бажанням: написати твір на тему «Яким постав переді мною Каменяр», використавши речення з однорідними членами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити