Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 36. Однорідні і неоднорідні означення

Мета: ознайомити учнів з поняттям про однорідні і неоднорідні означення, сформувати вміння знаходити однорідні і неоднорідні означення, з’ясовувати їх роль у реченні; правильно розставляти розділові знаки та інтонувати речення з однорідними і неоднорідними означеннями; розвивати навички використання означень в усному та писемному мовленні; виховувати любов до рідної мови.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Засоби навчання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця «Однорідні і неоднорідні означення» (її зміст —у конспекті уроку).

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Актуалізація суб’єктного досвіду й опорних знань.

Перевірка домашнього завдання.

Тестові завдання.

1. Укажіть правильне твердження

А у реченні може бути один ряд однорідних членів Б однорідними можуть бути тільки другорядні члени речення В однорідними можуть бути тільки головні члени речення

Г однорідні члени речення відповідають на те саме питання, відносяться до того ж слова, виконують однакову синтаксичну функцію

2. Укажіть речення з поширеними однорідними членами

А Сивий полин і листатий подорожник кущилися обабіч дороги.

Б На далеких горизонтах мерехтіли багряні спалахи.

В Місяць у полі бродить, в трави лице вмочив.

Г Над селами, над нивами, лугами та долинами велика хмара йшла.

Дослідження-спостереження.

— Прочитайте іменники та групи означень, що їх характеризують. Визначте, чи всі вони вказують на однакові ознаки. Які з них можна віднести до однорідних, а які — до неоднорідних?

1. Листя — червоне, пожовкле, гарне, осіннє, багряне, опале, сумне,

2. Хлопчик — симпатичний, сильний, мужній, натренований, добрий.

3. Ліс — кленовий, сосновий, густий, березовий, темний, осінній.

4. Дерева — високі, стрункі, придорожні, пересаджені, підбілені.

5. Квіти — чудові, різнокольорові, пахучі, весняні, південні, рідкісні.

III. Повідомлення теми, цілей і завдань уроку. Мотивація учіння.

Проблемне завдання.

— Порівняйте групи речень. З’ясуйте, чи в одному плані характеризують предмет ужиті в них означення та між якими означеннями можна поставити сполучник і (й). У реченнях якої групи означення однорідні? Зробіть висновок про те, як відрізнити однорідні означення від неоднорідних.

1. Падали на пісок сині, зелені, жовті, жовтогарячі кружала світу (Панас Мирний).

2. З очеретів чутно голос сопілки, ніжний, кучерявий (Леся Українка).

1. Займався пишний січневий ранок (М. Коцюбинський).

2. Небо вкрили дрібні білі хмари (Я. Гримайло).

IV. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу.

Робота з таблицею «Однорідні і неоднорідні означення».

— Опрацюйте й доповніть таблицю прикладами з довідки.

Означення

Однорідні

Неоднорідні

1. Якщо вони характеризують предмет за однією ознакою (колір, смак, розмір, температура).

2. Якщо вони стоять після означуваного слова.

3. Якщо наступне означення конкретизує, посилює попереднє.

4. Якщо це означення-синоніми, означення-антоніми, означення-епітети.

5. Якщо наявні два означення, перше з яких є непоширеним, а друге — поширеним.

Якщо характеризують предмет по-різному і виражаються:

■ займенником і прикметником чи дієприкметником;

■ прикметником і дієприкметником;

■ прикметниками різних лексико-граматичних розрядів;

■ якісними прикметниками, які передають різнопланові характеристики.

Довідка.

А Сніг лежить білий, сріблястий.

Б Все було окутане чорною, непроглядною тьмою.

В Ніч розкинула над селом своє темне, всипане зорями шатро.

Г Настав похмурий, задушливий вечір.

Д Маленька химерна сніжинка опустилася плавно на руку.

Е Небо оповили хмари, круглі, високі, з ніжними білими краями.

Є Увесь далекий морський простір осяяний сонцем.

Ж Темний осінній вечір заглянув у сонну шибку.

Робота з підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу («розділові знаки при однорідних та неоднорідних означеннях»).

Виконання вправ і завдань.

V. Закріплення знань, умінь і навичок.

Пошуково-вибіркова робота.

— Випишіть послідовно спочатку сполучення з однорідними означеннями, а потім — з неоднорідними. Обґрунтуйте свою думку.

Зніяковілий розгублений хлопець; знаний молодий поет; великий бузковий кущ; вічний непереборний страх; грізна громадянська війна; очищена безпечна вода; довгий літній день; збиткова виробнича діяльність; холодна вогка погода; згаслі безсилі вогні; жовті червоні троянди; чиста морська вода; старший науковий співробітник; витоптана молода трава.

Ключ. Підкресліть у кожному словосполученні другу від початку літеру. Якщо ви правильно виконали завдання, то з підкреслених букв прочитаєте закінчення вислову «Яка важка робота — ... (нічого не робити)».

Творче конструювання.

— Подані речення поширте спочатку однорідними, а потім — неоднорідними означеннями. Порівняйте записане.

— З’ясуйте стилістичну роль однорідних та неоднорідних означень. Зробіть повний синтаксичний аналіз одного речення (за вибором).

1. Сонячний промінь постукав у ... вікно.

2. Сонце дивилося з ... неба.

3. Навколо звисали ... хмари.

4. Трава блищала ... росою.

5. Душа сповнилася ... настроєм.

— Спишіть речення, підкресліть однорідні означення однією лінією, а неоднорідні — двома. Вставте, де потрібно, пропущені букви.

— Поставте розділові знаки між однорідними означеннями. Прочитайте речення з правильною інтонацією.

1. Сіявся дрібнен..кий мокрий сніжок (В. Козаченко).

2. На городі поволі вм..рає, тліє яскрава літня зел..нь (В. Козаченко).

3. Мір..ади ро..кішних п’янющих пахощів були подолані всі: їх забив соло..кий запаморочливий дух матіоли (Ю. Смолич).

4. Могут..ній хор потрясав тихий прозорий спокій свіжого літн.юго дня (Ю. Смолич).

5. Над містом х..тают..ся бліді рожевуваті сутінки (В. Шевчук).

6. В..лика грізна тиша стоїть над степом (О. Гончар).

Робота в парах.

— Складіть діалог за однією з поданих ситуацій.

1. Ви побували в лісі влітку. Опишіть природу лісового куточка, уживаючи однорідні та неоднорідні означення.

2. Вам довелося побувати взимку в Карпатах. Опишіть гірську місцевість, використовуючи однорідні та неоднорідні означення.

Гра «Яке речення?».

— Знайдіть речення з однорідними означеннями (розділові знаки пропущено).

1. У полі зацвітуть пахучі ніжні голубі фіалки (О. Гончар).

2. Кругом хати росли старі велетенські волоські горіхи (І. Нечуй-Левицький).

3. Суха порепана дорога повзе, як справжній крокодил (Л. Костенко).

VI. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Бесіда за питаннями.

— Які означення слід уважати однорідними?

— Коли означення є неоднорідними?

— Схарактеризуйте означення, використані в запропонованому реченні.

Тихі, ніжні зорі спадали з неба (Леся Українка).

— Доведіть, що в поданому реченні означення є неоднорідними.

Темний осінній вечір заглянув у сонну шибку.

— Розкажіть про розділові знаки при однорідних і неоднорідних означеннях. Наведіть приклади.

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Опрацювати теоретичний матеріал підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити