Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 37. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами (повторення й поглиблення). Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами

Мета: поглибити знання восьмикласників про однорідні члени речення, удосконалювати вміння знаходити узагальнювальні слова при них, домогтися засвоєння учнями правил уживання розділових знаків при узагальнювальних словах, сформувати вміння пояснювати розділові знаки в реченнях з однорідними членами за допомогою пунктуаційних правил; розвивати вміння правильно інтонувати речення з однорідними членами речення при узагальнювальних словах, розвивати навички будувати висловлювання з використанням узагальнювальних слів; за допомогою мовленнєво-комунікативного матеріалу виховувати любов до рідного краю, почуття гордості за здобутки краян.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок (удосконалення мовної та мовленнєвознавчої компетещій).

Засоби навчання: підручник, проектор, портрети видатних тернопільців, книга Л. Бойцун «Тернопіль у плині літ» (Тернопіль : Джура, 2003. — 392 с.).

Епіграф до уроку:

На терновому полі встає

Мій Тернопіль у сивій красі.

У воді і росі

Відбивається місто моє.

П. Перебийте

Перебіг уроку

I. Організаційний етап (соціальна компетентність).

II. Установчо-мотиваційний етап.

Перевірка домашнього завдання.

Прийом «Я знаю, що...».

— Однорідні члени речення — це...

— Між однорідними членами речення є такий зв’язок...

— Не є однорідними членами речення...

— Означення однорідні, коли...

— Означення неоднорідні, коли...

Повідомлення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Цілевизначення.

— Я повинен(-на):

■ пригадати...

■ поповнити знання про...

■ уміти конструювати...

III. Операційно-пізнавальний етап.

Зачитування вчителем епіграфа до уроку.

— Запишіть епіграф у зошит, прокоментуйте його.

Творче спостереження. Робота з текстом.

Матеріал спроектовано на дошку.

— Виразно прочитайте текст, визначте його тему, основну думку, стиль та тип мовлення. Яке почуття викликає у вас прочитане?

— Обґрунтуйте вивчені пунктограми в першому абзаці тексту.

— Випишіть речення з узагальнювальними словами. Накресліть схеми. Чи всі види речень з узальнювальними словами ми вивчали в попередніх класах?

Для кожного з нас Тернопіль — рідна земля, рідний край, рідна затишна домівка. Тут побачили світ наші діди й прадіди. Тут народилися ми, славні нащадки топільчан, які звели місто на Сереті, заповіли нам берегти його, розбудовувати, звеличувати працею.

Завітайте у наше мальовниче старовинне місто. Усе тут радує око: і чепурні будинки, і ніжні острівці скверів, і привілля парків, і чудове плесо Тернопільського ставу.

Здобуло місто й наукову репутацію. Висококваліфікованих фахівців у нас готують навчальні заклади, як-от: економічний, педагогічний, медичний, технічний університети, коледжі, профтехучилища.

Пантелеймон Куліш, Іван Франко, Олександр Довженко, Павло Тичина, Андрій Малишко, Максим Рильський — ці та інші майстри слова в різні часи відвідали Тернопіль.

Заклади культури: Тернопільський обласний академічний театр ім. Т. Шевченка, Обласний театр актора і ляльки, філармонія, палац культури «Березіль» — відчиняють гостинно двері перед поціновувачами мистецтва.

Тож запрошуємо відвідати Тернопіль, ознайомитися з його визначними місцями, помилуватися його красою.

Робота з підручником.

Опрацювання теоретичного матеріалу (компетенція особистісного саморозвитку).

Ситуативне завдання.

— Уявіть, що ви працюєте в туристичній агенції. Напишіть рекламні тексти, які розповіли б про визначні місця Тернополя. Використовуйте речення з узагальнювальними словами та однорідними членами. Для написання рекламних текстів скористайтеся книгою «Тернопіль у плині літ».

Диктант із коментуванням.

1. І на тім рушникові оживе все знайоме до болю: і дитинство, й розлука, й твоя материнська любов (А. Малишко). 2. Біля возів, під возами й подалі — скрізь було видно запорожців, що порозлягалися на траві (О. Довженко). 3. Хата була зовсім проста: піч, лежанка, одна лава, стіл, полиця — усе з простих дощок (А. Чайковський). 4. На річці, в лісі, на полі — всюди німо, тихо (П. Тичина). 5. В лісі не було нічого: ані грибів, ані ягід, ані черешень (Ю. Яновський). 6. Ні спека, ні бурі, ні морози — ніщо не вб’є любов мою (В. Сосюра). 7. У неї було все: багатство і дивовижна зброя (Б. Лепкий).

Робота на дошці.

— Запишіть речення, виконайте його синтаксичний розбір.

Кожна людина свято береже в своїй пам’яті все: і рідну хату, і батьківський поріг, і своє місто чи село (І. Цюпа).

IV. Контрольно-рефлексивний етап.

Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Вправа «Незакінчене речення».

1. Найбільші труднощі в мене були... 2. Тепер я знаю... 3. Тепер я вмію... 4. Цікавим було...

5. Набуті на уроці знання я застосую...

V. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання (компетенція саморозвитку і

самоосвіти).

Обоє’язкове: опрацювати теоретичний матеріал підручника, виконати вправу.

За бажанням (компетентність продуктивної творчої діяльності): написати твір-мініатюру на тему «Улюблений куточок рідного міста».


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити