Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 3. PM № 1. Повторення відомостей про текст, стилі й типи мовлення, вимоги до мовлення, засоби міжфразного зв’язку в тексті. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю (зокрема на основі прослуханих телепередач). Підготовка до усного контрольного переказу

Мета: удосконалити знання учнів про текст, його основні ознаки, про стилі й типи мовлення; удосконалювати творчі вміння учнів працювати з текстом, знаходити його структурні компоненти, мовні засоби міжфразного зв’язку, визначати мікротему тексту; сформувати вміння і навички виділяти в телепередачі головне та відтворювати його відповідно до стильових вимог тексту, добираючи необхідний мовний матеріал; розвивати навички переказування, стисло передаючи основну інформацію переглянутої передачі; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати уважне ставлення до слова.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок (формування комунікативної компетенції). Засоби навчання: підручник, роздавальний матеріал, пам’ятка «Як працювати над стислим переказом» (іі зміст —у конспекті уроку).

Перебіг уроку

 1. Організаційний етап.
 2. Установчо-мотиваційний етап.

Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Актуалізація опорних знань учнів.

Колективна робота з текстами.

— Прочитайте тексти. Визначте стиль кожного. Аргументуйте своє твердження.

— У яких джерелах може бути використаний кожний текст? Чому ви так вважаєте?

 1. Національна телекомпанія — державна телеорганізація, що веде мовлення на загальнонаціональному каналі мовлення, підзвітна Верховній Раді України, Президентові України і використовує один канал,«UA: Перший». Цей канал за Законом України «Про телебачення і радіомовлення» повинен здійснювати оперативне інформування про суспільно-політичні й інші події в Україні та за кордоном, про надзвичайні події в Україні та за кордоном, про надзвичайні події та ситуації, що становлять загрозу життю та здоров’ю населення; розповсюдження офіційних повідомлень; роз’яснення рішень органів законодавчої, виконавчої та судової влади.

(Науковий)

 1. На столі, в таємній скрині,

Мерехтить віконце синє.

У віконці щохвилини

Все нові й нові картини. (Телевізор)

(Художній)

 1. — Аню, яка твоя найулюбленіша телепередача?

— Напевне, «Що? Де? Коли?». Мені дуже подобається ця телепередача, і деколи я намагаюся правильно відповісти. А твоя яка?

— Моя — «Світ навиворіт». Але «Що? Де? Коли?» мені теж подобається. З неї можна дізнатися багато цікавого.

(Розмовний)

 1. Стаття 62.Захист суспільної моралі та забезпечення прав неповнолітніх і юнацтва.

При створенні, підготовці та розповсюдженні телерадіопрограм та передач телерадіоорганізації і провайдери програмної послуги зобов’язані дотримуватися вимог законодавства України про захист суспільної моралі (Із Закону України «Про телебачення і радіомовлення»)

(Офіційно-діловий)

 1. «Так сказали по телевізору» — це аргумент, який ми часто чуємо або ж самі наводимо у звичайних розмовах і суперечках. Це доводить, що суспільство завжди суб’єктивно сприймає інформацію, отриману з телебачення, як більш значущу: події, факти і люди, показані по телебаченню, набувають у масовій свідомості особливого значення.

Навіть можна сказати, що сучасна людина не мислить вже своє існування без телебачення. За середньостатистичними даними, наші співвітчизники переглядають телепередачі в середньому три з половиною години щодня, в той час як читають газети, слухають радіо, ходять в кіно або театр значно рідше і менше. На сьогодні телебачення проникло в усі сфери життя людського суспільства. .

(Публіцистичний)

III. Операційно-пізнавальний етап.

Бесіда за питаннями.

— Чим характеризується кожен стиль мовлення?

— Які типи мовлення вам відомі?

— Що об’єднує уривки з різних стилів?

— Чи можна останній уривок назвати текстом?

— Які ознаки тексту наявні в цьому уривку?

— Визначте тему і мікротеми тексту.

— Знайдіть мовні засоби, за допомогою яких здійснюється змістовий зв’язок між частинами (реченнями, абзацами) тексту.

Узагальнення спостережень.

Текст — це об’єднання речень, що характеризується смисловою, структурною, граматичною завершеністю і відповідним ставленням мовця до змісту висловлювання.

Змістові особливості: наявність теми, основної думки, можливість дібрати відповідний заголовок, зв’язок між складовими частинами.

Структурні особливості: наявність зачину і кінцівки, послідовність викладу змісту, використання мовних засобів зв’язку між складовими частинами.

Типи мовлення: розповідь, опис (предмета, місця, стану), роздум.

Засоби міжфразного зв’язку. Залежність між наступним і попереднім реченням забезпечують такі другорядні члени речення, як обставини часу (тоді, одного разу, через кілька днів, пізніше, у той час, згодом), місця (унизу, угорі, з одного боку, посередині, праворуч); вставні слова (по-перше, по-друге, таким чином, отже, як відомо, навпаки)', сполучники та частки (і, та, але, лише, тому що, так що), займенники.

Слово вчителя.

Сьогодні справді важко уявити наше життя без телебачення. Завдяки йому ми можемо дізнатися багато нового, відвідати різні куточки планети, проникнути у невідомі світи. Але каналів і телепередач є дуже багато. Яким з них ви від даєте перевагу?

Заповнення таблиці (робота в парах).

— Об’єднавшись у пари, заповніть таблицю.

Типи передач

Телепередачі

Інформаційні


Науково-пізнавальні


Навчальні


Художньо-публіцистичні


Розважальні


— Які телепередачі ви переглядаєте найчастіше? Чому?

 1. Підготовча робота до усного стислого переказу змісту телепередачі.

Пригадування особливостей стислого переказу.

Завдання стислого переказу — навчити школярів висловлювати свої думки та почуття стисло і чітко. Відомо, що передача основи твору, його сюжетного стержня вимагає значно більших зусиль, ніж детальна розповідь тексту. Під час виконання такого переказу учні вдаються до аналізу, обмірковують, з’ясовують, що головне у тексті, а що — другорядне. Така робота розвиває логічне мислення, прищеплює навички стислої виразної мови, виробляє вміння узагальнити матеріал.

Ознайомлення з пам’яткою «Як працювати над стислим переказом».

ПАМ’ЯТКА

«Як працювати над стислим переказом»

 1. Прочитайте текст, визначте тему та головну думку.
 2. Установіть адресата і мету висловлювання.
 3. Виділіть частини тексту (основні та другорядні).
 4. З’ясуйте, які частини можна усунути, а які — об’єднати, узагальнити.
 5. Складіть план стислого переказу.
 6. Доберіть узагальнювальні слова і речення.
 7. Стисло викладіть кожну частину.
 8. Проаналізуйте складений текст, чи все в ньому буде зрозуміло адресатам мовлення.

— Виберіть одну з телепередач для усного переказу.

Орієнтовний план переказу змісту телепередачі

 1. Проблема, якій присвячено телепрограму: соціальна, морально-етична, патріотична, політична...
 2. Автор та ведучий програми. На якому каналі транслюється ця передача?
 3. Учасники передачі. Що покладено в її основу?
 4. Призначення програми (для кого вона, яка її мета, чи є вона актуальною, популярною тощо).
 5. Моя оцінка передачі, чим вона мені подобається.
 6. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю (на основі переглянутої телепередачі).

— Перекажіть стисло одну з переглянутих телепередач.

Зразок переказу.

Моя улюблена телепередача

У наш час телебачення переповнене різноманітними передачами. Людина з будь-яким смаком може вибрати щось для себе. Ось і мені дуже подобається розважальна телепередача «Голос. Діти». Вважаю, що такі талант-шоу дуже потрібні людям. Вони допомагають розвиватися творчим дітям, а нам, глядачам, — повірити в себе і, можливо, помітити власні креативні здібності. Діти, які виступають у телепередачі, можуть показати себе, і це допоможе їм у майбутньому. Крім того, людина отримує ще й неабияку насолоду від перегляду такої передачі. Її значення в нашій сучасній державі доволі вагоме, бо такі програми дають шанс дітям влаштувати своє майбутнє. Я радію, що існують такі передачі, і сподіваюся, що їх буде якнайбільше в майбутньому.

Сидячи біля телевізора і переглядаючи «Голос. Діти», тримаю кулачки за своїх фаворитів. Мене вражає впевненість, сміливість і талант учасників. Я дивуюсь, що маленькі хлопчики й дівчатка так можуть триматися на сцені. Захоплююсь тим, що в такому віці вони вже обрали для себе майбутню життєву стежку. Також подобаються ведучі програми — стильні, виважені й завжди привітні.

Гадаю, якщо цю передачу транслюватимуть ще протягом кількох років, я буду її прихильником. Моїм батькам теж подобається програма «Голос. Діти». Вони ніколи не забороняють мені її переглядати, а, навпаки, підтримують мої уподобання. І взагалі ця програма дуже популярна в нашій країні. Тож дуже сподіваюсь, що ця програма й надалі житиме, адже нові цікаві таланти, приємні учасники, уболівання за свого фаворита — усе це надає кожному позитиву і прагнення до самовдосконалення та розвитку власних здібностей.

 1. Контрольно-рефлексивний етап.

Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення».

— На уроці я повторив(-ла)...

— Мені найбільше сподобалося завдання...

— На уроці я дізнав(-ла)ся нове про...

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Письмово оформити опрацьований на уроці стислий переказ тексту в публіцистичному стилі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити