Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 42. PM № 11. Аналіз помилок, допущених у контрольному переказі

Мета: проаналізувати учнівські роботи, відзначивши позитивне в їх виконанні; указати недоліки, основні види помилок; провести аналіз помилок, допущених у переказі, спонукати учнів до індивідуальної роботи над ними; сприяти вдосконаленню орфографічної та пунктуаційної грамотності школярів; розвивати культуру мовлення; виховувати любов до рідного слова.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь (формування комунікативної компетенції).

Засоби навчання: підручник, учнівські тексти переказів, таблиця «Види помилок у письмовій роботі» (її зміст — у конспекті уроку).

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Повідомлення теми, цілей і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

III. Осмислення змісту й послідовності застосування способів виконання дій.

Вступне слово вчителя.

Загальна оцінка якості виконання контрольного переказу.

Озвучення кращих робіт або фрагментів з них.

Аналіз допущених у переказі типових недоліків і помилок (компетентність продуктивної творчої діяльності).

Виконання вправ на подолання помилок.

Мовне спостереження за матеріалом таблиці «Види помилок у письмовій роботі».

Види помилок у письмовій роботі

Назва та графічне позначення помилок

Конкретне обґрунтування їхньої появи в учнівських роботах

Змістові (3)

■ Пропущено щось, про що йшлося в тексті.

■ Про щось сказано недостатньо. Додано те, чого не було в тексті.

■ Порушено послідовність викладу.

■ Не розкрито тему та нечітко розкрито основну думку.

Лексичні (Л)

■ Слово вжито у невластивому йому значенні або ж використано спотворене чи перекручене слово.

■ Невиправдано повторюється слово чи спільнокореневі слова.

■ Використано русизм або суржик.

Граматичні (Г)

■ Використано неправильно утворене слово.

■ Слово вжито в спотвореній формі.

■ Неправильно побудоване речення.

Орфографічні (|)

Слово написано з порушенням вивчених орфографічних правил.

Пунктуаційні (V)

Неправильно розставлені або ж відсутні необхідні розділові знаки.

IV. Колективне, коментоване вчителем та окремими учнями виконання роботи над помилками, допущеними в контрольному переказі.

Слово, у якому допущено помилку

Вид помилки

Обгрунтування правильного написання

Приклад

V. Самостійне виконання учнями роботи над помилками, допущеними в контрольному переказі.

VI. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Вправа «Незакінчене речення».

— Я зрозумів(-ла)...

— Найбільші труднощі у мене були...

— Я не знав(-ла), тепер знаю...

— Я не вмів(-ла), а тепер умію...

— Сьогодні на уроці я запам’ятав(-ла)...

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Завершити роботу над помилками.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити