Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 44. Повторення теми. Підготовка до контрольної роботи

Мета: поглибити знання учнів про однорідні члени речення, звертання, вставні слова; навчити визначати їх у реченні; формувати вміння ставити розділові знаки при однорідних членах речення, звертаннях, вставних словах; розвивати навички слухання-розуміння текстів різних стилів і типів мовлення, навички виразного читання; розвивати логічне мислення, творчу уяву, мовленнєві навички; виховувати інтерес до культурної спадщини України.  ;

Тип уроку: урок узагальнення і систематизації знань, умінь та навичок.

Засоби навчання: підручник, проектор, роздавальний матеріал.

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Актуалізація і корекція опорних знань учнів.

Бліцопитування.

— Що ми називаємо реченням?

— Як пов’язані між собою слова в реченні?

— З чого складається граматична основа?

— На які види за метою висловлювання поділяють речення?

— Назвіть другорядні члени речення.

— Що називають додатком? Означенням? Обставиною?

— Що називають однорідними членами?

— Які слова можуть бути при однорідних членах речення?

III. Повідомлення теми й мети уроку. Мотивація уміння.

IV. Сприймання й усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв’язків і залежностей між елементами вивченого матеріалу.

Лінгвістичний практикум. Виконання вправ.

Творче конструювання.

— Поширте речення однорідними членами. Запишіть, правильно розставляючи розділові знаки. Однорідні члени речення підкресліть.

1. Займався на сході ранок.

2. У безодні неба танули зірочки.

3. Я одержав листа від товариша.

— Уставте в речення узагальнювальні слова так, щоб у реченні стояла двокрапка.

1. Квіти і дерева, мурашки і птахи беззахисні перед тобою.

2. З-поміж дерев та садів виринають білі хати.

— Уставте в речення узагальнювальні слова так, щоб у реченні стояло тире.

1. Цвіте малина, смородина, аґрус, квасоля.

2. У похід вирушили учні початкової школи та старшокласники.

Диктант з коментуванням.

— Розставте пропущені розділові знаки (подано речення без їх пропущення). Назвіть звертання та орфограми.

Розвийся, мово, і рости, щитом нам будь від стріл ворожих! Йди в тисячоліття, рідна мово, до сердець і душ людських приходь. Квітни калиново й барвінково, бо на те благословив Господь. Мово славна і голосиста із глибокого джерела, ти, як вишня зеленолиста, розвивалася й розцвіла.

— Пригадаймо, що ж таке звертання.

Матеріал для вчителя.

Звертання — це сполучення слів або слово, що називає особу чи предмет, до якого звертаються. Частіше за все звертання стоїть в кличному відмінку, рідше — в називному. Звертання може бути непоширеними (Донечко, принеси стільчика) або поширеним (Люба донечка, принеси окуляри).

На письмі звертання виділяється комами з обох боків, якщо стоїть всередині речення, або однією комою — якщо на початку або в кінці речення. Наприклад: 1. Завжди цікався, синку, новим матеріалом. 2. Синку, будь уважним на уроці. 3. Усміхайся, синку. Якщо звертання стоїть на початку речення і вимовляється з окличною інтонацією, то воно виділяється знаком оклику. А наступне за ним слово починається з великої літери. Наприклад: Синку! Завжди будь щирим.

Лінгвістичне дослідження.

— Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Розставте розділові знаки (подано речення без їх пропущення).

1. Гуси, гуси, гусенята! Візьміть мене на крилята!

2. Гей, Козо, не хвались, глянь-но краще, подивись!

3. Ти, сестричко, не журись, веселенько усміхнись, усміхнись!

4. Вийди, вийди, Іванку, заспівай нам веснянку!

5. Щедрий тобі ранок, світлая світлице! Сійся, родися, жито, пшениця! (Народна творчість).

Вибірковий диктант.

— Випишіть лише звертання.

1. На тобі, Гаврило, що мені не мило! На тобі, небоже, що мені негоже!

2. Казала Настя: «Як удалася!»

3. Антошку! їж потрошку, лише не з’їж ложку!

4. Хапай, Петре, поки тепле!

5. Той же Явтух, тільки інший кожух.

6. Сиди, Векло, ще не смеркло.

7. Кортить Маринку Побувати на ринку.

8. З Богом, Парасю, як люди трапляються!

9. Язиката Феська і будинок рознесе.

10. Хоч нічого не виходить, а ти, Марку, грай!

11. Гуляй, душе, в тілі, доки кості цілі!

12. Ні сіло ні впало, давай, бабо, сало! (Народна творчість).

— Запишіть речення, визначте звертання. Поясніть розділові знаки. Якими частинами мови виражені звертання? Які відмінки у звертань-іменників?

1. Зозуленько, моя ненько, закуй мені жалібненько! Скажи мені ту дорогуj куди їхати до роду!

2. Зупинися щебетати, соловеєчку, мій брате! Скажи мені путь-дорогу, куди їхати додому!

3. Скажи мені, соколоньку, додомоньку доріженьку! (Народна творчість).

— Пригадаймо, що таке вставні слова.

Матеріал для вчителя.

Словосполучення або слова, що виражають відношення мовця до змісту висловлювання, називають вставними. До вставних слів неможливо поставити запитання. У реченні вони можуть стояти в середині речення або на його початку. Залежно від розташування, вставні слова виділяються однією або двома комами.

Що виражають вставні слова

упевненість

припущення

джерело

повідомлення

послідовність

почуття мовця

ввічливість

звичайно

справді

розуміється

безумовно

здається

напевне

мабуть

можливо

по-моєму

по-твоєму кажуть

на думку

по-перше

отже

наприклад

значить

на щастя шкода

як на зло

на сором

пробачте на слові

даруйте

уявіть собі

Проблемне запитання.

— Прочитайте. Поясніть, чому в одному випадку виділене слово є вставним, а в іншому — членом речення. Чому вставні слова не є членами речення?

1. Нарешті люди могли повернутися до рідних осель, до нив, які чекали невтомних хліборобських рук. Чи може бути щось прекрасніше за це?.. (Марко Вовчок).

2. Я, може, щось на світі зрозумію (Л. Костенко).

3. Ярма, здавалося, народ повік не скине (М. Рильський).

4. І життя здавалося без краю... (Є. Гуцало).

Дослідження-аналіз.

— Запишіть речення. Укажіть в них звертання і вставні слова, поясніть розділові знаки при них.

1. Кажуть, дитино, що мова наша солов’їна. Правильно кажуть (І. Малкович).

2. Заспівай мені, мамо моя, як, бувало, колись над колискою (О. Богачук).

3. О дубе, дубе, хто тобі дав сили устояти проти вітрів і злив? Мабуть, земля, яка тебе зростила.

Мабуть, народ, який тебе садив (Л. Забашта).

4. Скажіть, будь ласка, фантасте Уеллс, чи буває фантазія похмуріша за дійсність? (Л. Костенко).

Робота в парах.

— Запишіть речення, виділіть звертання, вставні слова, поясніть розділові знаки.

1. Україно моя, Україно, я для тебе на світі живу. 2. Встає Кобзарева зоря над тобою, моя Україно. 3. Мабуть, завтра не варто вирушати в похід. 4. І ти завжди, я сподіваюсь, будеш чесною людиною. 5. Прощайте, росяні долини і села, сповнені краси.

Творче завдання.

— Складіть речення зі словом «друзі» таким чином, щоб подане слово було: а) підметом, б) додатком, в) звертанням.

Словниковий диктант.

— Поясніть написання слів.

Нехтувати, не зробили, нездужати, стелити, списати, сфотографувати, віньєтка, сімдесят, мільярд, мільйон, рум’янець, пів’яблука, півогірка, пів-Європи, пан’європейський.

V. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання (соціальна компетентність).

Бесіда.

— Що таке звертання?

— Як на письмі виділяють звертання?

— Які слова називають вставними?

— Яка роль вставних слів у мовленні?

Вправа «Незакінчене речення».

— Сьогодні на уроці я навчив(-ла)ся...

— Здобуті на уроці знання і досвід можна застосувати...

VI. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Написати невеличке оповідання, використовуючи звертання.

Скласти речення зі словами видно, може, зрозуміло, щоб в одному випадку вони були вставними, а в іншому — членами речення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити