Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 47. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення (також уточнювальні). Розділові знаки при відокремлених членах речення

Мета: дати учням поняття про відокремлені члени речення, формувати вміння визначати їх у реченнях, правильно інтонувати речення з відокремленими членами, навчити вживати розділові знаки при них, правильно використовувати в усному й писемному мовленні; розвивати мовлення учнів; виховувати інтерес до рідного слова, любов до рідної землі.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Засоби навчання: підручник, проектор.

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Актуалізація і корекція опорних знань.

Спостереження. Робота з текстом (комунікативна компетентність, компетентність особис- тісного саморозвитку).

— Прочитайте текст. Якими членами речення виступають виділені конструкції?

— Прочитайте речення із пропущеними виділеними конструкціями. Що змінилося?

Рід Маркевичів у козацькій Україні був одним із наймогугніших і найзаможніших. А почалося все з Андрія Марковича, сина вихреста з Уманщини. Вдало видавши свою сестру-красуню Настю за вдівця Івана Скоропадського, він увійшов до числа вищої козацької старшини. Маючи високопоставленого свояка, Андрій Маркович швидко став лубенським полковником. За таким батьком впливові позиції посіли в Україні й молодші Марковичі — Яків, Іван, Марко.

III. Повідомлення теми і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

IV. Сприймання й усвідомлення учнями нових знань.

Робота з підручником (інформаційна компетентність).

Опрацювання теоретичного матеріалу про відокремлені члени речення.

Вправа.

— Випишіть речення з:

а) відокремленими означеннями;

б) відокремленими прикладками;

в) відокремленими обставинами.

1. Степ, оповитий тишею, дихав пахощами росяних трав.

2. Солов’ї, нічні товариші мої, у сад злетілись до вікна.

3. Старий Дніпро, розливши плесо сиве, ген-ген в спокійнім мареві дріма.

4. Ніжні зорі, білі, непрозорі, спадали з неба.

5. Дніпро, велична ріка мого дитинства, несе свої могутні хвилі у Чорне море.

6. Усяка пташечка, радіючи, співала.

7. Світла ніч стояла над горами. Чиста, прозора, вона просвічувала наскрізь.

8. Нам, зодчим, вдячна за труди земля.

9. А дуб стоїть незламно, незважаючи ні на що.

10. Скроплений живлющою росою, росток пробився на безмежжі нив.

11. Дуже гарні давні міста України, особливо Київ і Львів.

Словникова робота.

— Поясніть значення слів плесо, зодчий, живлющий.

Плесо — спокійна поверхня води.

Зодчий — будівельник, архітектор, майстер.

Живлющий — живодайний, що дає життя, енергію, силу.

Вправа з конструювання.

— Перебудуйте речення таким чином, щоб член речення став відокремленим:

а) означенням;

1. Рівний, залитий сонцем степ одразу принишк.

2. Тихий солодкий дощик сіється щедро на вулиці.

3. Нагріта за день земля дихала теплом.

б) обставиною (одне з дієслів замінити дієприслівником).

1. Слухаємо розповіді про давні традиції українського народу і проймаємося гордістю за наше славне минуле.

2. Ми читаємо книги, дізнаємося про історію рідного краю.

3. Сонце обливало землю рожевим світлом і ніжно цілувало крони дерев.

Вправа «Я — редактор».

— Знайдіть помилки в уживанні дієприслівникових зворотів і правильно побудуйте речення. Запишіть відредаговані речення.

1. Стоячи на платформі вокзалу, мені почулися чиїсь кроки.

2. Радість охопила мене, побачивши подругу.

3. Зайшовши в сад, на деревах висіли яблука.

4. Забігши до лісу, під дубами росли гриби.

Лінгвістичне спостереження.

— Прочитайте речення. Укажіть, яку роль виконують у них виділені слова й сполучення слів. Чи можуть вони доповнювати, конкретизувати або звужувати значення тих слів, після яких стоять?

1. Сонце заходило червоно, на вітер (Г. Тютюнник).

2. Восени, перед вилітом у вирій, тривожиться й табунами збирається птаство (М. Стельмах).

3. Справді було душно, аж жарко, так душно (Панас Мирний).

Слово вчителя (інформаційна компетентність).

Уточнювальні члени речення служать для уточнення, конкретизації, пояснення тих членів речення, після яких стоять. Уточнюватися може будь-який член речення. Найчастіше уточнювальними бувають обставини місця й часу. Наприклад: Звідси, з високої Софіїної альтанки, видно майже весь асканівський степ (О. Гончар). У неділеньку святую, у досвітнюю годину, у славному-преславному місті Чигирині задзвонили в усі дзвони... (Т. Шевченко). Рідше в ролі уточнюючих членів речення вживаються обставини способу дії, означення, додатки, підмети, присудки. Наприклад: Рівно, на повні груди, дихає степ. Обидва, Сергій і Віктор, охоче погодилися з батьком.

Робота біля дошки.

— Запишіть речення, розставляючи розділові знаки (подано речення без їх пропущення). Підкресліть відокремлені уточнювальні члени речення.

1. Край шляху, у долині, догорає вогнище (М. Коцюбинський).

2. Ви на горі, на самому вершечку (Панас Мирний).

3. Там, на зеленій лавці, обкладеній дерниною, сперши голову на руки, сидить білява панночка (М. Коцюбинський).

4. Криниці, священні для українців місця, копали біля верби (О. Потапенко).

5. Тихо, поволі, нога за ногою, пливе валка битим шляхом у безлюдній пустелі (М. Коцюбинський).

Творче моделювання (комунікативна компетентність).

— Поширте подані речення відокремленими уточнювальними членами. Визначте, який член речення вони уточнюють.

1. Нижче золотилися маківки монастиря, танули в кучерявих гаях (3. Тулуб).

2. Унизу блідне золотиста жовтявість зелені (В. Винниченко).

3. На луках густими хвилями перекочувався туман (Г. Тютюнник).

4. Ніч була темна (М. Коцюбинський).

5. До школи Сашко ходив далеченько (М. Вінграновський).

V. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Вправа «Незакінчене речення».

— На уроці найскладнішим було...

— Я навчив(-ла)ся...

VI. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Опрацювати теоретичний матеріал підручника.

Виконати вправу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити