Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 48. Тренувальні вправи

Мета: узагальнити відомості про відокремлені члени речення; розвивати вміння застосовувати набуті знання на практиці, формувати вміння та навички аналізу речень з відокремленими членами, вміння розставляти розділові знаки при відокремлених членах; розвивати мовлення учнів; виховувати інтерес до рідного слова, любов до рідної землі.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок (удосконалення мовної і мовленнєвої компетепцїй). Засоби навчання: підручник, проектор, роздавальний матеріал.

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Актуалізація та корекція опорних знань, умінь і навичок.

Перевірка домашнього завдання.

Фронтальне опитування.

— Що називають відокремленням?

— Які члени речення можуть відокремлюватися?

— Як найчастіше виділяють відокремлені члени речення на письмі?

— Які члени речення називають уточнювальними?

Перевірка письмового завдання.

III. Повідомлення теми і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

IV. Самостійне застосування учнями знань.

Робота з текстом.

— Прочитайте. Доведіть, що це текст. Яка його тема? Головна думка?

Київ, столиця нашої Батьківщини, —- гордість кожного українця. Оспіваний поетами і відтворений художниками, він вражає своєю величчю і красою.

Ось Дніпро, вправлений у темно-зелені береги, котить свої могутні хвилі. Золотоверхі бані соборів, осяяні лагідним промінням сонця, відбиваючи його, сяють різко і сліпуче. Навесні зелень на деревах, свіжа й соковита, вабить очі. А знамениті каштанові свічки, спалахнувши, п’янять своїм солодким ароматом, ніжним і приємним.

Кияни з любов’ю зберігають історико-архітектурні пам’ятки — живу історію народу. На майданах і вулицях міста багато пам’ятників славетним діячам української історії та культури, відомим далеко за межами нашої Батьківщини.

Провівши у столиці кілька незабутніх годин, розумієш, що Київ — місто, до якого хочеться повернутися.

Завдання до тексту.

— Знайдіть відокремлені члени речення, поясніть умови відокремлення.

Словникова робота.

Пам’ятка — те, що залишається на згадку.

Пам’ятник — споруда на честь видатної події або особи.

Орфографічна робота.

— Поясніть орфограми в тексті.

Коментоване письмо.

1. Ясні, охоплені багрянцем гори стояли до самого небокраю — далекого, синього, чистого.

2. Справжній син українського народу, Тарас Шевченко був борцем за його щастя. 3. Херсонщина як хлібний край давно оспівана в піснях. 4. Дівчата йшли співаючи. 5. У прозорому п’янкому повітрі почепився перший срібний дзвоник весни — крихітний жайворонок. 6. Український поет Тарас Шевченко відомий далеко за межами нашої Батьківщини. 7. За вісімнадцять кілометрів від слобідки, десь за обрієм, проходить на морі кордон. 8. З краю, на мілині, ледь коливались червоні водорості, а далі темніла глибочінь. 9. Тільки ж Петру, Шрамовому синові, здалось найкраще у пекарні, хоч там не було ні щабель, ні сагайдаків. 10. Найчастіше припливав молодий козак Семен, уродливий парубок. 11. Ботаніку, або науку про рослинний світ, вивчають уже в шостому класі. 12. Ображений і гордий, стоїть він біля вікна.

Робота з картками.

— Спишіть речення, вставляючи замість крапок дібрані з довідки уточнювальні члени речення та розставляючи розділові знаки. Поясніть уживання розділових знаків.

1. У серпні ... смеркає дуже рано (В. Арсеньєв). 2. Край берега ... прив’язані човни (Л. Глібів). 3. Звідти ... чуємо крізь садки: гуп-гуп! (О. Гончар). 4. Внизу ... був присмерк (В. Арсеньєв).

Довідка: під деревами, у затишку, та ще в похмурий день, згори десь.

— Поширте речення уточнювальними членами. Правильно розставте розділові знаки.

1. Директор проголосив промову і привітав переможців спортивних змагань. 2. Чумацький Шлях було видно неозброєним оком у нічному небі. 3. Київ мерехтів золотом своїх величних храмів. 4. Моя сестричка відмінно навчається. 5. Наша Батьківщина славиться цілим гроном видатних діячів.

Творче моделювання.

— Складіть речення, щоб подані слова і словосполучення стали відокремленими членами речення. Поясніть розділові знаки.

1. Облите місячним сяйвом озеро.

2. Високе чисте вечірнє небо.

3. Високі стрімкі київські кручі.

4. Незважаючи на несприятливу погоду.

5. Струснувши з себе росу.

6. Геніальний син українського народу Тарас Шевченко.

7. Столиця нашої Батьківщини Київ.

Лінгвістичний турнір.

— Складіть речення з уточнювальними членами, щоб вони виступали у ролі: 1 — додатка; 2 — обставини; 3 — означення.

Гра «Хто перший?».

— Сконструюйте речення з поданих слів, укажіть відокремлені члени речення.

1. Хмарки, небу, по, розкидані; пливли, легенькі, вітром.

2. Село, розкиданими, зоряним, зачароване, небом, хороше, хатками, синіє.

3. Вкриті, яблуні, гілля, нахилили, рясно, плодами, землі, до.

V. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Вправа «Незакінчене речення».

— Я розумію...

— Найбільше труднощів я відчував(-ла)...

— Я не вмів(-ла), а тепер умію...

VI. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Повторити матеріал про відокремлені члени речення.

Виконати вправу (письмово).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити