Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 49. Контрольний твір-опис пам’яток історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (підготовча робота)

Мета: повторити з учнями особливості опису пам’яток історії та культури; формувати вміння описувати пам’ятки історії та культури; розвивати й удосконалювати культуру усного та писемного мовлення, сприяти збагаченню словникового запасу; розвивати спостережливість, образне мислення; виховувати бережливе ставлення до пам’яток історії та культури; плекати почуття гордості за рідну культуру, славну історію нашої країни.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок (формування комунікативної компетенції). Засоби навчання: підручник, тлумачний словник, фото із зображенням пам’ятки історії та культури, пам’ятка «Як працювати над твором-описом пам’ятки історії та культури» (її зміст —у конспекті уроку).

Епіграф до уроку:

Здатність шанувати — ознака еліти.

Є. Ященко

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Повідомлення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

III. Робота над твором-описом пам’ятки історії та культури в художньому стилі.

Бесіда.

— Що ми вважаємо пам’ятками історії та культури?

— Хто їх створював?

— Назвіть відомі вам пам’ятки історії та культури.

— Які історичні та культурні пам’ятки вам доводилося описувати?

— У якому стилі мовлення ви описували ці пам’ятки?

— Чи відрізнятиметься опис пам’ятки історії та культури в художньому стилі від опису в науковому?

Робота із тлумачним словником.

З’ясування значення слів.

Пам’ятник — архітектурна або скульптурна споруда в пам’ять чи на честь кого-небудь, чого- небудь.

Пам'ятка — 1) те, що зберігають на згадку, що нагадує про кого-небудь; 2) твір давньої писемності, архітектури; 3) книжечка або аркуш із правилами, настановами; 4) предмет матеріальної культури минулого, який зберігся; щось таке, що здатне відновити і берегти людську пам’ять.

Робота з текстом-описом пам’ятки історії та культури.

— Розгляньте зображення пам’ятки. Коротко опишіть зображення (усно).

— Прослухайте текст, визначте стиль і тип мовлення. Доведіть, що прослуханий текст є твором-описом пам’ятки історії та культури.

— Поясніть значення виділених слів.

Найціннішою — хоч і не найдавнішою — архітектурною пам’яткою Тернополя є бароковий Домініканський костел св. Вінцента Феррарського (тепер — кафедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ).

Шукати барочного велета довго не доведеться: варто відійти від залізничного вокзалу в Тернополі на кілька сотень метрів — і біля пошти з фонтанами піднімуться дві вежі зі складними, цікавими

дахами — так неначе зелені пірамідки нашаровуються одна на одну. Фасадом святиня обернена на сучасний майдан Волі. Колись, у польський період, це була площа ім. Яна Собеського. Головний тернопільський майдан існував уже в середині XVIII століття, коли домініканський костел лише задумували будувати, тож храм і площа здавна разом.

Зведено величну святиню в 1749-1779 рр. (за іншими даними, завершили будівництво у 1778 р., а освятили храм у 1779 р.) за проектом Августа Мошинського. Величну тринавну базиліку прикрашено двома триступінчастими вежами з видовженими пірамідальними завершеннями. Масивний овальний купол з люкарнами, який завершується ліхтарем, підсилює враження монументальності. Південна вежа храму колись мала годинник. Склепіння центральної нави розписав сюжетами з історії домініканського ордену в 1777 р. живописець-монументаліст Станіслав Строїнський. Фрески бічних нав належали його учневі Юзефу Хойницькому. До наших часів розписи збереглися лише фрагментарно на куполі (сучасні розписи плафона виконав киянин Георгій Журавський, наву розписали місцеві митці І. Зілінок та М. Николайчук).

У 1820-1901 рр. костел належав єзуїтам, а в приміщеннях келій розташовувалась гімназія. У 1908-1910 рр. було реставровано купол, поновлено фрески й електрифіковано костел.

Храм дуже постраждав у квітні 1944 р. Відновили його у 1959 р., після чого у святині розмістили склад театральних декорацій. У 1978-1989 рр. в соборі розташовувалася Тернопільська картинна галерея.

До костелу примикають приміщення барокових двоповерхових келій (зараз — державний архів області). Невеликий вхід збоку до костелу цікавий динамічною барочною пластикою. Фасади храму колись прикрашали скульптури. У святині збереглася пам’ятна дошка 1778 р. на честь фундатора монастиря Юзефа Потоцького.

Колись вхід до храму стерегла статуя святого Вінцента (Вінсента, Вінцентія), покровителя доброчинних товариств, котрий був патроном тернопільського костелу. На середину XVIII ст. Вінцент був зовсім «свіжим» святим: його, французького священика-місіонера з XVI століття, було канонізовано лише в 1737 р. Тієї скульптури давно вже немає. Біля входу до храму в 2004 р. було встановлено пам’ятник кардиналу Йосипові Сліпому.

Робота з пам’яткою «Як працювати над твором-описом пам’ятки історії та культури».

ПАМ'ЯТКА

«Як працювати над твором-описом пам’ятки історії та культури»

1. Уважно розглянь зображення пам’ятки історії та культури.

2. Знайди інформацію про те, хто й коли створив пам’ятку.

3. Знайди легенди та перекази, пов’язані з історією пам’ятки.

4. Склади орієнтовний план тексту-опису за схемою:

I. Вступ. Повідомлення про пам’ятку, її місцезнаходження, коротка історія створення.

II. Основна частина (опис).

III. Кінцівка. Оцінка пам’ятки (чим запам’яталася, що в ній вразило) або роздум (чому її необхідно берегти).

IV. Складання твору-опису пам’ятки історії та культури одного з історичних місць України в художньому стилі.

V. Узагальнення і систематизація знань.

Бесіда.

— Яку пам’ятку історії та культури ви хотіли б описати? Чому?

— Які почуття і настрої викликає у вас пам’ятка? Що дивує і захоплює під час її споглядання?

— Чи відомі вам легенди, перекази, пов’язані з пам’яткою?

— Чому вибраний вами для опису об’єкт можна вважати пам’яткою історії та культури? Обгрунтуйте своє твердження.

VI. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Продовжити роботу над твором-описом (дібрати матеріал для написання твору-опису, скласти план за рекомендованим зразком, удосконалити написане).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити