Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 4. PM № 2. Повторення відомостей про ситуацію спілкування. Діалог, складений на основі телепередач, дібраних запитань за текстом, як обмін думками, повідомлення, відповідно до створеної у класі ситуації спілкування, пов’язаної із життєвим досвідом учнів, дискусійного характеру, розігрування його в різних стилях. Підготовка контрольних діалогів

Мета: повторити вивчене про ситуацію спілкування і стилі мовлення; діалогічне мовлення, основні правила спілкування; навчити восьмикласників оцінювати діалогічне мовлення щодо його змісту, мовного оформлення, ситуації спілкування; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння складати й розігрувати діалогічні тексти відповідно до запропонованої ситуації спілкування, дотримуючись мовленнєвого етикету; виховувати ввічливість, повагу до співрозмовника.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь (формування комунікативної компетенції).

Засоби навчання: проектор, пам’ятка «Як провадити діалог і дотримуватися вимог спілкування», опорна схема «Вимоги до складання діалогів» (їх зміст — у конспекті уроку).

Епіграфи до уроку:

Якщо не висловлено протилежних думок, нема з чого вибрати істину.

 Геродот

Ніколи не треба нехтувати тим, що загальноприйнято.

 Античний вислів

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Установчо-мотиваційний етап.

Повідомлення теми та очікуваних результатів уроку. Мотивація навчальної діяльності.

III. Виконавчо-діяльнісний етап.

Інтерактивна вправа «Незакінчене речення» (компетентність саморозвитку та самоосвіти).

— Розмова, яка відбувається між двома особами, має назву...

— Висловлювання співрозмовників у діалозі називають...

— Діалог використовують в ... формі мовлення.

— Є такі правила спілкування: ...

— Я знаю такі форми мовленнєвого етикету: ...

— Які стилі мовлення ви знаєте?

— Що таке дискусія?

Дискусія — це форма колективного обговорення, мета якого — виявити істину або знайти правильний розв’язок порушеного питання через висловлення власних міркувань та зіставлення поглядів опонентів на проблему. Під час такого обговорення виявляються різні позиції, озвучуються протилежні думки, а емоційно-інтелектуальний стимул підштовхує до активного мислення. У переносному значенні (розмовне слово) дискусія — це спір, суперечка окремих осіб, співбесідників.

Колективна робота зі спроектованою на дошку пам’яткою (інформаційна компетентність).

ПАМ’ЯТКА

«Як провадити діалог і дотримуватися вимог спілкування»

1. Дотримуйтеся теми і мети спілкування.

2. Під час спілкування не переривайте співрозмовника.

3. Будуйте репліки так, щоб заохотити співрозмовника висловити власну думку.

4. Слухайте зацікавлено й доброзичливо.

5. Дбайте про те, щоб своїми висловлюваннями не образити співрозмовника.

6. Додержуйтеся етикетних норм і правил поведінки під час діалогу.

Повторення відомостей про ситуацію спілкування.

■ Тема й основна думка висловлення.

■ Мета спілкування (повідомлення, спонукання, з’ясування, дискусія).

■ Форма мовлення (усне, писемне).

■ Вид мовлення (монолог, діалог).

■ Умови спілкування (місце, час).

Колективне обговорення дитячих і юнацьких телепередач.

Телепередачі: «Дивосвіт» (про рослини); «Шовкова косиця» (мандри Україною); «Нова генерація» (музика, спорт); «Молодіжний варош» (КВК, шопінг); «Creative room» (вечірки, декор інтер’єру, приготування смачної і корисної їжі, фото); «Discovery» (про тварин).

Перегляд дитячих телепередач (окремих випусків).

— Складіть і розіграйте діалог дискусійного характеру після перегляду випуску дитячої телепередачі «Дивосвіт» (про квіти).

Один учень хоче нарвати первоцвітів, щоб привітати маму зі святом Весни, інший висловлює думку, що не можна їх зривати.

— Складіть і розіграйте діалог дискусійного характеру після перегляду випуску дитячої телепередачі «Нова генерація» (про музику). У репліках використовуйте подані вислови.

Один учень висловлює думку, що найкраща класична музика, а інший наполягає, що сучасна.

На мою думку; мені здається; виправ, якщо я помиляюся; не буде зайвим нагадати; вибач мою наполегливість; дозволь з тобою не погодитись.

— Складіть і розіграйте діалог дискусійного характеру після перегляду випуску телепередачі «Creative room» (про вечірки, декор, рецепти). У репліках уживайте подані вислови.

Одна учениця висловлює думку, що пиріжки і налисники за бабусиним рецептом найкращі, а інша суперечить, висловлюючи думку, що потрібно «іти в ногу з часом» і готувати чізкейк, панакоту, тірамісу.

Вибач; перепрошую; шануючи досвід твоєї бабусі; з усією до тебе повагою; дозволь не погодитися; дозволь висловити своє ставлення (свою думку).

IV. Оцінювання складених діалогів за схемою (компетентність саморозвитку і самоосвіти).

image2

V. Контрольно-рефлексивний етап.

Інтерактивна вправа «Мікрофон» (соціальна, комунікативна компетентність).

—- Чого ви навчилися на уроці?

— На якому етапі роботи у вас виникли труднощі?

— Що вам найбільше запам’яталося?

VI. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Скласти діалог дискусійного характеру після перегляду телепередачі, яка вам подобається.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити