Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 50. Контрольний твір-опис пам’яток історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі (виконання роботи)

Мета: повторити з учнями особливості опису пам’яток історії та культури; сформувати вміння описувати пам’ятки історії та культури; розвивати й удосконалювати культуру усного та писемного мовлення, сприяти збагаченню словникового запасу; розвивати спостережливість, образне мислення; виховувати бережливе ставлення до пам’яток історії та культури; плекати почуття гордості за рідну культуру, славну історію нашої Батьківщини.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь і навичок (формування комунікативної компетенції). Засоби навчання: фото із зображенням пам’ятки історії та культури, пам’ятка «Як працювати над твором-описом пам’ятки історії та культури». .

Епіграф до уроку:

Архітектура теж літопис світу: вона говорить тоді, коли вже мовчать і пісні, і перекази.

М. Гоголь

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Повідомлення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

III. Робота над твором-описом пам’ятки історії та культури в художньому стилі.

Бесіда.

— Що ми вважаємо пам’ятками історії та культури?

— Хто їх створював?

— Яку пам’ятку історії та культури ви описували? Чому саме цю вибрали для опису?

— Назвіть відомі вам пам’ятки історії та культури.

— Чи скористалися ви порадами «Як працювати над твором-описом пам’ятки історії та культури», отриманими на попередньому уроці, при написанні твору-опису?

— Чи доводилося вам користуватися тлумачним словником у процесі підготовки до написання твору-опису? Значення яких слів ви з’ясовували за словником?

IV. Написання твору-опису пам’ятки історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стилі.

V. Підсумки. Рефлексія.

VI. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Повторити теоретичний матеріал підручника.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити