Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 51. Відокремлені означення. Правильна побудова речень з дієприкметниковими зворотами

Мета: поглибити знання учнів про відокремлені члени речення; ознайомити з основними способами морфологічного вираження відокремлених означень; формувати вміння визначати в реченнях відокремлені означення, вживати розділові знаки в реченнях з відокремленими означеннями, правильно будувати речення з дієприкметниковими зворотами; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять; виховувати любов до природи.

Тип уроку: урок формування мовних і мовленнєвих умінь та навичок.

Засоби навчання: підручник, проектор.

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

— Дорогі діти, перш за все усміхніться один одному, подумки побажайте успіхів на весь день. На уроці будьте старанними і слухняними, зосередьтесь, адже вам потрібно:

■ не просто слухати, а чути;

■ не просто дивитися, а бачити;

■ не просто відповідати, а міркувати;

■ дружно і плідно попрацювати.

II. Актуалізація опорних знань.

Вправа «Незакінчене речення».

— Означення — це...

— Узгоджені означення — це...

— Дієприкметниковий зворот — це...

— Дієприкметниковий зворот виділяється комами, якщо...

— Дієприкметниковий зворот не виділяється комами, якщо...

— На письмі дієприкметниковий зворот виділяється комами, а у вимові...

III. Повідомлення теми, мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

IV. Вивчення нового матеріалу.

Творче спостереження з елементами аналізу.

— Запишіть речення, підкресліть означення, дослідіть, чим вони виражені. Зробіть висновок про відокремлення означень.

1. Земля, живими соками багата, Дніпру дарує воду негірку.

2. І ліс, покритий краплями блискучими, сміється.

3. Повні осінню озера тут стоять, повні музикою сосни височать.

4. Затиснене між горами, село мало лише дві вулиці.

5. Громом налякана, змахує крилами чапля сердита.

— Прочитайте речення. Знайдіть означення, визначте, чим вони виражені.

1. З-над самого обрію зводиться місяць, кругловидий, смутний.

2. І тиха осінь, мрійна, яснолиста, несла в серця надію і тривогу.

3. Щасливий і веселий, він глянув на високе небо.

4. З ластівками прощався яблуневий, у білих накрапах, сад.

V. Застосування здобутих знань, навичок.

Творче моделювання.

— З кожної пари речень утворіть одне, ускладнене дієприкметниковим зворотом, що стоїть після означуваного слова. Утворені речення запишіть, звороти підкресліть, поясніть уживання розділових знаків.

1. Троянда усміхається сонцю шовковими пелюстками. Вони розтулені назустріч теплу та світлу.

2. Хмарини розкошують у блакитному небі. Вони розморені останнім теплом осені.

3. Яблуні посхиляли гілля до землі. Воно обтяжене запашними плодами.

Дослідження-трансформація.

— Перебудуйте речення так, щоб виділені означення виконували роль відокремлених.

1. Маленькою хмаринкою темніє над глибоким яром закинутий у степу хутірець.

2. Під помальованим кольорами велетенським шатром ніби був розстелений квітчастий килим.

3. У безмежному білому мовчанні лежали приспані снігом хутори.

4. Слідом за осінню прийде мокра слизька довга зима.

Лінгвістичний експеримент.

— Змоделюйте і запишіть речення з поданими в дужках дієприкметниковими зворотами так, щоб означення стояли перед означуваним словом, після означуваного слова.

1. У неділю високий і пишний ранок розпливався над селом (присипаним великими росами).

2. Важко собі уявити бодай один день (прожитий без води).

3. Пахнуть медами дині (нагріті за день сонцем).

Вправа «Я — редактор».  .

— Запишіть правильно речення, які потребують редагування.

1. Ожила земля, скупана в молочних випарах ранкових туманів.

2. Ми розмістилися на добре вимощеному возі свіжою травою.

3. Розбуджені громом, умиті дощами, хлібороби оглядали поля.

4. Степ розлігся перед мандрівником, який переливався барвами весняного цвіту.

5. Нагріта за день весняним сонцем, чорна рілля дихала парою.

6. Мандрівник прибився на наш вогонь, наляканий грозою в горах.

Творча робота.

— Перебудуйте речення так, щоб невідокремлені означення стали відокремленими.

1. Оповитий тишею степ дихав пахощами трав.

2. Тихий солодкий дощик сіється щедро на вулиці.

VI. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Опрацювати теоретичний матеріал підручника.

Скласти і записати речення з дієприкметниковими зворотами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити