Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 52. Відокремлені прикладки

Мета: поглибити знання учнів про прикладку; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити відокремлені прикладки у реченнях, правильно розставляти розділові знаки при відокремлених прикладках й обґрунтовувати їх; правильно інтонувати речення з відокремленими прикладками; розвивати увагу та спостережливість, уміння робити висновки й узагальнювати, культуру усного та писемного мовлення; виховувати кращі моральні якості.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної і мовленнєвознавчої компетенцій).

Засоби навчання: підручник, проектор.

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Повідомлення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

III. Актуалізація і корекція опорних знань.

Бліцопитування.

— Сформулюйте визначення прикладки. Чому прикладку вважають різновидом означення?

-— Що означає прикладка, на які питання відповідає?

— За яких умов прикладку з означуваним словом слід писати через дефіс? Окремо? Наведіть приклади.

— Назвіть випадки, коли прикладки беруться в лапки.

IV. Сприймання й усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв’язків і залежностей між елементами вивченого матеріалу.

Пояснення вчителя.

Поширені і непоширені прикладки бувають відокремленими й виділяються комами, якщо:

1) стоять після означуваного слова, вираженого загальним іменником, власного назвою: Микола, Прокопів хлопчик, такий школярик гарненький був (А. Тесленко). Рифми, дочки безсонних ночей, покидають мене (Леся Українка);

2) стосуються особового займенника (незалежно від місця в реченні): Спадкоємці горді предків мрійночолих, ми рвемось за обрій, вище хмар і гір (М. Терещенко). Все-таки воно вабило його, море (В. Шевчук);

3) стоять перед означуваним іменником і мають відтінок причини: Чудовий піаніст, Лисенко надзвичайно точно й художньо передав твори Шопена, Шумана, Ліста;

4) приєднуються за допомогою слів або, тобто, а саме, на ім’я, наприклад, так званий, особливо, родом, на ймення. Людський хлопець, дядька Лева небіж, Лукаш на ймення (Леся Українка);

5) приєднуються сполучником як і мають відтінок причини: У горах Брянський, як командир, зустрівся з новими труднощами (О. Гончар).

Не відокремлюються прикладки, котрі разом зі словом як указують на інші додаткові відтінки або мають значення «в ролі кого, чого»: Соняшник як декоративна рослина довго прикрашав тільки квітники та оранжереї (В. Уткін).

Поширені і непоширені прикладки відокремлюються тире:

1) якщо вони стоять у кінці речення й перед ними можна, не змінюючи змісту, вставити слова а саме, тобто. І здавалося, що до того співу із-за синіх пралісів долучаються голоси давніх предків — княжих воїнів і ратаїв (І. Ільєнко);

2) якщо поширені прикладки вже мають у своєму складі розділові знаки: Тільки стрічалися нам земляки наші — білі берези, явори й темні дуби... (Леся Українка).

Коментоване письмо.

Робота біля дошки і в зошиті

— Запишіть речення, підкресліть відокремлені прикладки, поясніть уживання розділових знаків.

1. Нема без кореня рослини, а нас, людей, без Батьківщини (М. Чернявський). 2. Заходив серпень, місяць снопів, місяць селянських надій (М. Стельмах). 3. І приходять світанки, щоденних турбот адвокати, і несуть під пахвою тисячі різних справ (Л. Костенко). 4. Полтавець родом, Симоненко закінчив свій короткий життєвий шлях у Черкасах, у Шевченковім краю (О. Гончар). 5. Тарас Шевченко як поет став відомим після виходу першої збірки — «Кобзаря» (3. Тулуб). 6. Усе шукаю день при дні ту пісню — матір, і надію, і рідну посестру мені (А. Малишко). 1. Підсвічені багрянцем, тихо линуть листи кленові, падають до ніг безсмертній Лесі, гордості Вкраїни (О. Ющенко).

V. Узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок.

Робота з підручником.

Виконання вправи.

Дослідження-трансформація.

— Подані речення трансформуйте так, щоб виділені компоненти виступали в ролі відокремленої прикладки. Запишіть змодельовані речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Підкресліть відокремлені прикладки.

Зразок. Відомий історик Михайло Грушевський об’єктивно досліджував історію України. — Михайло Грушевський, відомий історик, об’єктивно досліджував історію України.

1. До повстанців долучився славний запорожець Максим Залізняк. 2. Від Полтави невіддільна постать зачинателя нової української літератури Івана Котляревського. 3. З Полтавою пов’язана творча діяльність класика української літератури Панаса Мирного. 4. Ім’я української поетеси Ліни Костенко відоме серед шанувальників поетичного слова.

Творче конструювання.

— Складіть 5 речень з поширеними прикладками, які приєднуються словами а саме, тобто, на

прізвище, особливо, родом.

Пояснювальний диктант.

— Запишіть речення. Відокремлені прикладки підкресліть. Поясніть уживання розділових знаків.

Михайло знав Віру — худе індича з гострими лопатками. Він жив на Стожарах, далекому кутку села. Стежка до школи пролягала поміж двох болітець. Якось так виходило, що Віра майже завжди опинялася на стежці поперед нього. Але йому тоді подобалась інша дівчина — кучерява Надя.

По-справжньому Михайло побачив Віру, коли вона стояла на сцені й співала «Продай, милий, сиві бички». І тоді чимало хлопців здивувалося, чому досі не помічали цієї дівчини, такої красуні. Вона приворожила їх своїм співом, чистим голосом, відданістю пісні, чаром очей, задивлених у даль, щирим усміхом (За Ю. Мушкетиком).

VI. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Вправа «Незакінчене речення».

— Сьогодні на уроці я дізнав(-ла)ся...

— Найбільше труднощів я відчув(-ла)...

— Я не вмів(-ла), а тепер умію...

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Обов’язкове: опрацювати теоретичний матеріал підручника, виконати вправу з підручника (письмово).

За бажанням: скласти (виписати) 4 речення з прикладками, які відокремлюються тире.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити