Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 53. Робота над помилками, допущеними в контрольному творі. Тренувальні вправи

Мета: удосконалити вміння учнів знаходити відокремлені прикладки в реченнях, правильно розставляти розділові знаки при відокремлених прикладках; розвивати творчі вміння використовувати вивчений матеріал; виховувати любов до природи.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок (удосконалення мовної і мовленнєвої компетенцій).

Засоби навчання: підручник, роздавальний матеріал.

Перебіг уроку

І. Організаційний етап.

II. Робота над помилками, допущеними в контрольному творі.

Оголошення результатів контрольної роботи.

Колективна робота над типовими помилками (компетентність саморозвитку й самоосвіти).

Індивідуальне опрацювання учнями допущених помилок.

III. Повідомлення теми і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності.

IV. Актуалізація та корекція опорних знань, умінь і навичок.

Перевірка домашнього завдання.

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Різновидом якого члена речення є прикладка?

— Які є спільні умови відокремлення прикладки й означення?

— Які розділові знаки ставляться при відокремлених прикладках?

— У яких випадках прикладки обов’язково відокремлюються?

— 3 якими сполучниками відокремлюються прикладки?

— Доведіть, що порівняльний зворот може виступати в ролі відокремлених прикладок.

V. Самостійне застосування учнями знань.

Коментоване письмо.

— Запишіть речення, підкресліть відокремлені прикладки, поясніть уживання розділових знаків.

1. В цю таємну ніч Купала в лісі папороть цвіте, розцвітає, обсипає цвіт — проміння золоте (Олександр Олесь). 2.1 пісня — сонячна душа народу — злетіла в небо, плавна і дзвінка (М. Сингаївський). 3. На порозі гість веселий — дощ блакитний, весняний (М. Рильський). 4. Щасливиця, я маю трохи неба і дві сосни в туманному вікні (Л. Костенко). 5. У Карпатах багато вічнозелених дерев, особливо смерек. 6. Ліс зустрів мене як друга.

Творче конструювання.

— Доповніть речення відокремленими поширеними і непоширеними прикладками.

1. Україна ... є для нас рідною матір’ю.

2. Дніпро ... несе води на тисячі кілометрів.

3. Серед лісу особливий подив викликає дуб...

4. Серед поля виспівує свою дзвінку пісню жайворонок...

5. Ми ... повинні берегти природу рідного краю.

Вибірково-розподільний диктант.

— Випишіть у дві колонки відокремлені прикладки й означення.

1. На самому краю лісу на горбку ріс дуб-велет, обхватів у чотири, ще не старий, дужий, розпросторений у всі боки (Ю. Мушкетик). 2. Там жайвір, цей небесний верхолаз, до сонця тягне співучу волосину (77. Перебийніс). 3. В’ється степова дорога, безкінечна, покручена, запетльована, як слід хижого звіра, плазує поміж сивими кущами полину, гіркого, як материнські сльози (Г. Тютюнник). 4. Всихає дуб старий, пробитий вістрям грому (О. Туманян). 5. Ніч не спить — білявка синьоока. Ось прокинулась її дитина — ранок (М. Доленго). 6. Відпахла липа, білим цвітом залита, і з літа покотилася гроза (М. Вінграновський). 7. Народилося море, безкрає, з неосяжним морським обрієм (О. Довженко). 8. А поза тином, вибитим вітрами, жили шляхи, і села, і міста... (М. Вінграновський). 9. На північ розкинулись плавні, наші південні, подніпровські ліси (О. Гончар).

Творча робота.

— Розкажіть про свого товариша (подругу), використовуючи відокремлені прикладки. Розповідь запишіть, поясніть розділові знаки.

Індивідуальне завдання. Робота з картками.

— Запишіть речення, розставте пропущені розділові знаки (подано речення без їх вилучення).

— Підкресліть відокремлені прикладки. Зробіть синтаксичний розбір одного з речень.

Картка 1

1. Заслужений митець, він з радістю передає багатий досвід молоді (3 газети). 2. Тим часом надійшов голова, привітний червонощокий чоловік (О. Гончар). 3. Як творець, Шевченко може бути для нас взірцем у всьому (О. Гончар). 4. Великою любов’ю наших читачів, особливо дітей, користуються твори Миколи Трублаїні (3 газети). 5. І так їм, дітям, гарно, так без міри гарно й весело, що тільки пташкам вільним, щебетливим вільніше й веселіше, ніж їм... (Б. Грінченко). 6. Мати його, жінка чула й теж делікатна, трохи не вмліла, бачачи таким свого Толю (В. Винниченко).

Картка 2

1. Змовкнув дятел — працьовита птиця (В. Ткаченко). 2. Ягель, або оленячий мох, росте переважно у холодній тундрі (3 підручника). 3. Дерево як будівельний матеріал має велике значення у промисловості (3 підручника). 4. Внизу, як величезне біле покривало, простяглася північна пустиня — тундра (М. Трублаїні). 5. Ось жайворонок ожив, трудар і ворожбит, над гулом весняним моторів і копит (А. Малишко). 6. Доцвітають конвалії в травах, голубої весни прапори (В. Симоненко).

VI. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

Вправа «Незакінчене речення».

— На уроці було

■ найцікавішим...

■ найскладнішим...

— Я навчив(-ла)ся...

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Обоє ’язкове: повторити теоретичний матеріал підручника, виконати вправу.

За бажанням: написати твір-мініатюру про одного з видатних українців, використовуючи відокремлені і невідокремлені прикладки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити