Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 57. Відокремлені уточнювальні члени речення

Мета: поглибити знання восьмикласників про відокремлені члени речення, ознайомити з уточнювальними членами речення, їх основними способами морфологічного вираження, видами та значенням; сформувати загальнопізнавальні вміння знаходити в тексті відокремлені уточнювальні члени, аналізувати їх, правильно інтонувати речення з відокремленими уточнювальними членами, розставляти відповідні розділові знаки; розвивати творчі вміння правильно будувати речення з відокремленими уточнювальними членами; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати шанобливе ставлення до живої і неживої природи. Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

Засоби навчання: проектор, схема «Відокремлений уточнювальний член речення» (її зміст —у конспекті уроку).

Перебіг уроку

 1. Організаційний етап.
 2. Актуалізація опорних знань учнів.

Перевірка домашнього завдання.

Бесіда.

— Які члени речення називають відокремленими?

— Які вам відомі відокремлені члени речення?

— Яку функцію виконують відокремлені члени речення в мовленні?

Лінгвістичне спостереження.

— Прочитайте речення. Укажіть, яку роль виконують у них виділені слова й сполучення слів. Чи можуть вони доповнювати, конкретизувати або звужувати значення тих слів, після яких стоять?

 1. Восени, перед вильотом у вирій, тривожиться й табунами збирається птаство (М. Стельмах).
 2. Справді було душно, аж жарко, так душно (Панас Мирний).
 3. Рано-вранці, ще до схід сонця, він уже розбудив усю родину (Г. Тютюнник).

III. Повідомлення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Проблемне питання.

— Подумайте і скажіть, чи достатньо такої фрази, щоб домовитися про зустріч: «Зустрінемося завтра в парку». Що слід уточнити?

 1. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу.

Слово вчителя.

Уточнювальні члени речення служать для уточнення, конкретизації, пояснення тих членів речення, після яких стоять. Уточнюватися може будь-який член речення. Найчастіше уточнювальними бувають обставини місця й часу. Наприклад: Звідси, з високої Софїїної альтанки, видно майже весь асканівський степ (О. Гончар). У неділеньку святую, у досвітнюю годину, у славному-преславному місті Чигирині задзвонили в усі дзвони... (Т. Шевченко). Рідше в ролі уточнювальних членів речення вживаються обставини способу дії, означення, додатки, підмети, присудки. Наприклад: Рівно, на повні груди, дихає степ. Обидва, Сергій і Віктор, охоче погодилися з батьком.

Колективне опрацювання схеми «Відокремлений уточнювальний член речення».

— За допомогою схеми підготуйте невелике повідомлення про відокремлені уточнювальні члени речення.

 1. Виконання вправ на закріплення вивченого.

— Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Укажіть уточнювальні члени речення. Поясніть уживання розділових знаків.

 1. Отам, за скиртами, повз верби, я знаю стежку у село (Олег Ольжич).
 2. Десь там, на іскристій рівнині, не спить у заметах село (П. Перебийніс).
 3. Як хороше жити в селі, серед лугів, на широкім просторі... (Панас Мирний).
 4. За дальнім краєм, у синім полі, там дужий вітер згина тополі (А. Малишко).
 5. Плюскочуться білі качки в басейні, під тінню каштана (М. Рильський).
 6. А там, над озерцем, простеньке небо з ситцю, неговіркий спориш, полин та осока (Б. Олійник).
 7. А десь, за пагорбом високим, в яру дрімає Дід Мороз (Л. Дмитерко).
 8. А тут, в кімнаті чистій, затишно і тепло, неначе у каюті корабля (М. Рильський).

Вправа на спостереження (дослідження-аналіз з елементами зіставлення).

— Дослідіть, у яких реченнях сполучник або приєднує уточнювальну прикладку, а в яких з’єднує однорідні члени. Запишіть речення, виділяючи відокремлені уточнювальні прикладки та однорідні члени.

Примітка. Не можна плутати пояснювальні сполучники або, чи з розділовими сполучниками або, чи. Перед останніми кома не ставиться, якщо вони вживаються один раз. Порівняйте: Лінгвістика, або мовознавство, належить до гуманітарних наук. Дипломну роботу можна писати з мови або літератури.

 1. Усі хвойні смолисті породи дерев називають червоним лісом, або червоноліссям.
 2. Рулон, або згорток, шпалер перед наклеюванням потрібно обов’язково перевірити.
 3. Висушені кореневища папороті використовують у медицині, збирають їх восени або напровесні.
 4. Сленгові вислови, або жаргонізми, характерні для певних груп людей, об’єднаних за віком, професією, чи певних соціальних прошарків.

Лінгвістична діагностика!

— Прочитайте речення. Поясніть розділові знаки. З’ясуйте різницю в змісті речень правої та лівої колонки.

1. Збоку, над горами, горить платинове, пекуче коло сонця (В. Винниченко).

2. На другий день, надвечір, до матері приїхав син-хлібороб із далекого села (В. Сухомлинський).

3. У кутку, під образами, горить лампадка (С. Плачинда).

1. Збоку над горами горить платинове, коло сонця.

2. На другий день надвечір до матері приїхав син-хлібороб із далекого села.

3. У кутку під образами горить лампадка.

— Які питання є важливими для виявлення уточнювальних членів речення? Для цього ще раз прочитайте речення.

Отже, важливими є питання де саме? коли саме? хто? або що саме? яке саме?

— Чи відіграє якусь роль інтонація в цих речення? Яку саме? (Уточнювальні члени речення вимовляються з характерною уточнювальною, пояснювальною інтонацією).

Коментоване письмо.

— Прокоментуйте розділові знаки в поданих реченнях. Підкресліть уточнювальні члени речення.

 1. Десь, на краю села, лісок маленький ріс. Сюди, у Луг Великий, в плавні, втікали вбогі та безправні із-під кріпацького ярма (М. Рильський).

2.І серце полинуть бажає туди, аж до краю степів (Б. Грінченко).

3.Ой там моє серце — на нивах, полях (К. Білиловський).

4.Отут, край берега крутого, сумує іноді козак (Л. Глібов).

5.Посередині долини, біля Кривого Рога, зійшлися річки: Саксагань, Бокова й Боковенька. Ген далі, край неба, виникало таємне марево, приваблюючи очі великими озерами блискучої води. (А. Кащенко).

6.Там, над Россю, стоїть одна висока скеля, аж трохи нахилилась над воду та над лози. В скелі, внизу, чорніла чорна продухвина, неначе двері в середину скелі (І. Нечуй-Левицький).

7.Воркувала Горлиця у садку, у куточку тихенькому, на бузку (Л. Глібов).

Пояснювальний диктант.

Якась незбагненна сила й принада є у синім туманці далини. Він з дитинства бентежить і вабить тебе. І довіку здається, що за тим туманцем чи маревом далини лежить твоя найкраща сторінка життя, що там, у рамці росяних дібров чи синьооких луків, загубився такий закуток землі, який не снився і геніям Відродження, що, може, там, по ранішніх чи вечірніх росах, поспішає назустріч тобі твоє щастя (За М. Стельмахом).

Творче конструювання.

— Запишіть речення, вставляючи відповідні за змістом уточнювальні члени та розставляючи розділові знаки. Підкресліть відокремлені уточнювальні члени речення.

 1. У серпні ... смеркає дуже рано (В. Арсеньєв).
 2. Край берега ... прив’язані човни (Л. Глібов).
 3. Звідти ... чуємо крізь садки: гуп-гуп! (О. Гончар).
 4. Внизу ... був присмерк (В. Арсеньєв).

Довідка: під деревами, у затишку, та ще в похмурий день, згори десь.

Творча робота.

— Складіть і запишіть речення, вживаючи подані словосполучення в ролі уточнювальних членів речення.

■ Близько восьмої години;

■ особливо діти;

■ на новому місці;

■ з чужої далекої землі;

■ крім деяких видів рослин.

 1. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

VII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Завдання для всього класу: опрацювати теоретичний матеріал підручника; виконати вправи з підручника.

Індивідуальне завдання: написати твір-мініатюру на тему «Мій улюблений предмет», використовуючи уточнювальні члени речення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити