Українська мова 8 клас - Розробки уроків - 2016 рік

Урок 58. PM № 14. Інтерв’ю, особливості його будови. Інтерв’ю в публіцистичному стилі

Мета: пригадати вивчене про публіцистичний стиль мовлення; ознайомити учнів з деякими жанрами публіцистичного стилю, акцентувати увагу на інтерв’ю; виробляти навички складання інтерв’ю, правильного спілкування із співрозмовником.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь та навичок (формування комунікативної компетенції). Засоби навчання: підручник, проектор, тлумачний словник.

Перебіг уроку

I. Організаційний етап.

II. Актуалізація опорних знань учнів.

Перевірка домашнього завдання.

Бесіда.

— Які стилі мовлення ви знаєте?

— Який стиль найчастіше ви застосовуєте? Чому?

— Поміркуйте, як досягти вмінь і навичок невимушеного спілкування у будь-якому стилі мовлення.

— Які особливості публіцистичного стилю мовлення ви можете назвати? (Мета текстів публіцистичного стилю: передача точної та яскравої інформації у доступній формі про найважливіші події в житті нашої країни та за кордоном, а також вплив на читача (слухача). Ознаки публіцистичного стилю: інформативність, фактичність, логічність, образність, відвертість. Основні жанри публіцистичного стилю: лист у газету, фейлетон, інтерв’ю, репортаж, нарис, стаття, допис; радіо-, кіно-, телепубліцистика).

III. Повідомлення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Слово вчителя.

Сьогодні ми ознайомимося із жанром публіцистичного стилю — інтерв’ю. Удома ви напишете інтерв’ю, а цей урок вам допоможе правильно виконати домашнє завдання.

Слово «інтерв’ю» іноземного походження. Як ви розумієте його значення? (Робота зі словником). Інтерв'ю — призначена для поширення в пресі, по радіо і телебаченні бесіда у формі запитань і відповідей з якою-небудь особою.

Інтерв’ю — жанровий різновид діалогу. Основним принципом побудови інтерв’ю є діалог.

— Хто обов’язково повинен брати участь в інтерв’ю? (Журналіст, який ставить запитання, і особа, що відповідає на запитання).

— Хто може бути співрозмовником журналіста? (Політичний діяч, художник, актор, спортсмен та ін.).

Роль кореспондента не зводиться до записування відповідей співрозмовника. Успіх інтерв’ю залежить і від підготовки журналіста до бесіди, і від уміння схилити співрозмовника до бесіди, і, що важливо, від уміння керувати бесідою.

Види інтерв’ю:

■ інформативні (головний предмет розмови — нові факти, інтерес до особистості співрозмовника гранично ослаблений);

■ експертні (цінність — у точності формулювань, думка авторитетної людини найважливіша);

■ проблемні (головний предмет обговорення — думки і їх зіставлення);

■ інтерв’ю-«знайомства», портретні (предметом є особистість співрозмовника).

IV. Основний зміст роботи.

Міні-проект «Інтерв’ю з письменником, творчість якого ми вивчаємо на уроках української літератури. І. К. Карпенко-Карий».

— Сьогодні ми спробуємо створити портретне інтерв’ю.

Мета: розвивати вміння писати в специфічному журналістському жанрі, дослідити факти біографії та творчий доробок І. К. Карпенка-Карого, узагальнити інформацію у вигляді статті-інтерв’ю; виховувати повагу до класиків української літератури.

Кінцевим результатом проекту має бути оформлене письмово інтерв’ю.

Матеріали і ресурси: комп’ютер; підручник з української літератури.

Робота над проектом.

Іван Карпенко-Карий — найвизначніша постать в українській драматургії. Талановитий драматург-новатор збагатив нашу літературу творами різноманітних жанрів — соціально-побутовою і соціально-психологічною драмою, соціальною комедією характерів, історичною драмою. Своєю акторською майстерністю, зокрема природженим умінням передати найсуттєвіше у психологічно вмотивованій поведінці особистості, він вніс вагомий вклад у розвиток українського театру.

Орієнтовні запитання до І. К. Карпенка-Карого:

1. Скажіть, будь ласка, чому Ви обрали собі саме такий псевдонім?

2. Хто з Ваших родичів також пробував свої сили на сцені?

3. Чи не могли б Ви детальніше пояснити, як обирали собі псевдоніми Ваші рідні брати і сестра?

4. Що Ви можете розповісти про свій арешт у Ростові-на-Дону?

5. Як Ви розцінюєте умови, у яких відбувалося становлення національного театру?

6. Назвіть своїх однодумців-драматургів, які створювали п’єси для молодого українського театру.

Як закінчити інтерв’ю? Як правило, журналіст просить співрозмовника розповісти про свої плани на майбутнє, висловлює добрі побажання, дякує за бесіду.

V. Підсумки. Рефлексія.

VI. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Оформити інтерв’ю в письмовому вигляді.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити